Αναθεσεις – Πίνακας Κλάδων & Ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 28 – 08 – 2006 Αριθ. Πρ. 85427/Γ2

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ’

Ταχ. Δ/νση : Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 2103233051 FAX :2103231763 an. 37

Πληροφορίες : Ν. Σταθόπουλος

 

Πίνακας Κλάδων & Ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Κωδικοί Λεκτικό
ΠΕ01 Θεολόγοι
ΠΕ02 Φιλόλογοι
ΠΕ03 Μαθηματικοί
ΠΕ04.01 Φυσικοί
ΠΕ04.02 Χημικοί
ΠΕ04.03 Φυσιογνώστες
ΠΕ04.04 Βιολόγοι
ΠΕ04.05 Γεωλόγοι
ΠΕ05 Γαλλικής
ΠΕ06 Αγγλικής
ΠΕ07 Γερμανικής
ΠΕ08 Καλλιτεχνικών
ΠΕ09 Οικονομολόγοι
ΠΕ10 Κοινωνιολόγοι
ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής
ΠΕ12.01 Πολιτικοί Μηχανικοί
ΠΕ12.02 Αρχιτέκτονες
ΠΕ12.03 Τοπογράφοι
ΠΕ12.04 Μηχανολόγοι
ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγοι
ΠΕ12.06 Ηλεκτρονικοί μηχανικοί
ΠΕ12.07 Ναυπηγοί
ΠΕ12.08 Χημικοί Μηχανικοί – Μεταλλειολόγοι
ΠΕ12.10 Φυσικοί Ραδιοηλεκτρολόγοι
ΠΕ12.11 Μηχανικοί Παραγωγής & Διοίκησης
ΠΕ12.12 Μηχανικοί Κλωστοϋφαντουργίας
ΠΕ12.13 Περιβαλλοντολόγων
ΠΕ13 Νομικής – Πολιτικών Επιστημών
ΠΕ14.01 Ιατροί
ΠΕ14.02 Οδοντίατροι
ΠΕ14.03 Φαρμακοποιοί
ΠΕ14.04 Γεωπόνοι
ΠΕ14.05 Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος
ΠΕ14.06 Νοσηλευτικής
ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας
ΠΕ16 Μουσικής
ΠΕ16.01 Μουσικής
ΠΕ16.02 Μουσικής
ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγοι ΑΣΠΑΙΤΕ
ΠΕ17.04 Ηλεκτρονικοί ΑΣΠΑΙΤΕ
ΠΕ17.05 Πολιτικοί ΤΕΙ – ΚΑΤΕΕ
ΠΕ17.06 Μηχανολόγοι ΤΕΙ – Ναυπηγοί ΤΕΙ – ΚΑΤΕΕ
ΠΕ17.07 Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ – ΚΑΤΕΕ
ΠΕ17.08 Ηλεκτρονικοί ΤΕΙ – ΚΑΤΕΕ
ΠΕ17.09 Τεχνολόγοι Ιατρικών Οργάνων
ΠΕ17.10 Τεχνολόγοι Ενεργειακής Τεχνικής
ΠΕ17.11 Τοπογράφοι ΤΕΙ – ΚΑΤΕΕ
ΠΕ18.01 Γραφικών Τεχνών
ΠΕ18.02 Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΠΕ18.03 Λογιστικής
ΠΕ18.04 Αισθητικής
ΠΕ18.05 Κομμωτικής
ΠΕ18.06 Κοπτικής – Ραπτικής
ΠΕ18.07 Ιατρικών Εργαστηρίων
ΠΕ18.08 Οδοντοτεχνικής
ΠΕ18.09 Κοινωνικής Εργασίας
ΠΕ18.10 Νοσηλευτικής
ΠΕ18.11 Μαιευτικής
ΠΕ18.12 Φυτικής Παραγωγής
ΠΕ18.13 Ζωικής Παραγωγής
ΠΕ18.14 Ιχθυοκομίας – Αλιείας
ΠΕ18.15 Γεωργικών Μηχανών & Αρδεύσεων
ΠΕ18.16 Δασοπονίας
ΠΕ18.17 Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ
ΠΕ18.19 Στατιστικής
ΠΕ18.20 Κλωστοϋφαντουργίας
ΠΕ18.21 Ραδιολογίας – Ακτινολογίας
ΠΕ18.22 Μεταλλειολόγοι – Τεχνικών Ορυχείων – Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλ.
ΠΕ18.23 Ναυτικών Μαθημάτων (Πλοίαρχοι)
ΠΕ18.24 Εργασιοθεραπείας
ΠΕ18.25 Φυσιοθεραπείας
ΠΕ18.26 Γραφιστικής
ΠΕ18.27 Διακοσμητικής
ΠΕ18.28 Συντηρητές Έργων Τέχνης & Αρχαίων Ευρημάτων
ΠΕ18.29 Φωτογραφίας
ΠΕ18.30 Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας
ΠΕ18.31 Μηχανικοί Εμπορικού Ναυτικού
ΠΕ18.32 Μηχανοσυνθέτες Αεροσκαφών
ΠΕ18.33 Βρεφονηπιοκόμοι
ΠΕ18.34 Αργυροχρυσοχοϊας
ΠΕ18.35 Τουριστικών Επιχειρήσεων
ΠΕ18.36 Τεχνολόγοι Τροφίμων – Διατροφής – Οινολογίας & Τεχνικών Ποτών
ΠΕ18.37 Δημόσιας Υγιεινής
ΠΕ18.38 Κεραμικής – ξ
ΠΕ18.39 Επισκέπτες Υγείας
ΠΕ18.40 Εμπορίας & Διαφήμισης (marketing)
ΠΕ18.41 Δραματικής Τέχνης
ΠΕ19 Πληροφορικής ΑΕΙ
ΠΕ20 Πληροφορικής ΤΕΙ
ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών
ΠΕ33 Μεθοδολογίας Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης (Μ.Ι.Θ.Ε.)
ΠΕ18.03 Λογιστικής
ΠΕ18.04 Αισθητικής
ΠΕ18.05 Κομμωτικής
ΠΕ18.06 Κοπτικής – Ραπτικής
ΠΕ18.07 Ιατρικών Εργαστηρίων
ΠΕ18.08 Οδοντοτεχνικής
ΠΕ18.09 Κοινωνικής Εργασίας
ΠΕ18.10 Νοσηλευτικής
ΠΕ18.11 Μαιευτικής
ΠΕ18.12 Φυτικής Παραγωγής
ΠΕ18.13 Ζωικής Παραγωγής
ΠΕ18.14 Ιχθυοκομίας – Αλιείας
ΠΕ18.15 Γεωργικών Μηχανών & Αρδεύσεων
ΠΕ18.16 Δασοπονίας
ΠΕ18.17 Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
ΠΕ18.18 Οχημάτων ΤΕΙ
ΠΕ18.19 Στατιστικής
ΠΕ18.20 Κλωστοϋφαντουργίας
ΠΕ18.21 Ραδιολογίας – Ακτινολογίας
ΠΕ18.22 Μεταλλειολόγοι – Τεχνικών Ορυχείων – Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλ.
ΠΕ18.23 Ναυτικών Μαθημάτων (Πλοίαρχοι)
ΠΕ18.24 Εργασιοθεραπείας
ΠΕ18.25 Φυσιοθεραπείας
ΠΕ18.26 Γραφιστικής
ΠΕ18.27 Διακοσμητικής
ΠΕ18.28 Συντηρητές Έργων Τέχνης & Αρχαίων Ευρημάτων
ΠΕ18.29 Φωτογραφίας
ΠΕ18.30 Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας
ΠΕ18.31 Μηχανικοί Εμπορικού Ναυτικού
ΠΕ18.32 Μηχανοσυνθέτες Αεροσκαφών
ΠΕ18.33 Βρεφονηπιοκόμοι
ΠΕ18.34 Αργυροχρυσοχοϊας
ΠΕ18.35 Τουριστικών Επιχειρήσεων
ΠΕ18.36 Τεχνολόγοι Τροφίμων – Διατροφής – Οινολογίας & Τεχνικών Ποτών
ΠΕ18.37 Δημόσιας Υγιεινής
ΠΕ18.38 Κεραμικής – ξ
ΠΕ18.39 Επισκέπτες Υγείας
ΠΕ18.40 Εμπορίας & Διαφήμισης (marketing)
ΠΕ18.41 Δραματικής Τέχνης
ΠΕ19 Πληροφορικής ΑΕΙ
ΠΕ20 Πληροφορικής ΤΕΙ
ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών
ΠΕ33 Μεθοδολογίας Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης (Μ.Ι.Θ.Ε.)

 

 

Μαρούσι, 17 Σεπτεμβρίου 2008.

Αριθ. Πρωτ. 118842/Γ2 ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

 

ΘΕΜΑ: Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 7, παρ. 2 του Ν. 2817/2000 (78 Α’) περί «Εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».
 2. Το άρθρο 18, παρ. 1, περ. στ. του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α’) περί «Οργάνωσης και λειτουργίας της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
 3. Τις υπ’ αριθμ. 21/30-07-2008 (θέμα 2), 26-08-2008 (θέμα 7), 27/01-09-2008 (θέμα 2) και 28/2008 (θέμα 2) πράξεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) με τις προτάσεις του για τις αναθέσεις των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού Λυκείου, του ΕΠΑ.Λ. και των ΕΠΑ.Σ.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν.1558/1985 και του άρθρου 27 του Ν.2081/1992 (154 Α’), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2469/1997 (38 Α’).
 5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 6. Την υπ’ αριθμ. 108009/ΣΤ5/01-10-2007 (1950 Β’) απόφαση του πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων»,

Αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε τη διδασκαλία των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού Λυκείου, του ΕΠΑ.Λ. και των ΕΠΑ.Σ. στους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

α) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του Γυμνασίου και κλάδων – ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α’ και Β’ ανάθεση

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Θρησκευτικά ΠΕ01
ΑρχαίαΕλληνικήΓλώσσα

&

Γραμματ

εία

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση ΠΕ02
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ΠΕ02
Νεοελληνική Γλώσσα & Γραμματεία ΓλωσσικήΔιδασκαλία ΠΕ02
ΝεοελληνικήΛογοτεχνία ΠΕ02
Ιστορία ΠΕ02 ΠΕ01, ΠΕ05, ΠΕ06, Ε07, ΠΕ13
Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή ΠΕ10, ΠΕ13 ΠΕ02, ΠΕ09
Αγγλικά ΠΕ06
Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ34
Μαθηματικά ΠΕ03 ΠΕ04
Φυσική ΠΕ04.01 ΠΕ03, ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10
Χημεία ΠΕ04.02, ΠΕ12.08 ΠΕ04 (01,03, 04, 05)
Γεωγραφία ΠΕ04.05 ΠΕ03, ΠΕ04 (01, 02, 03, 04), ΠΕ15
Βιολογία ΠΕ04 (03, 04) ΠΕ04 (01, 02, 05), ΠΕ14
Φυσική Αγωγή ΠΕ11
ΑισθητικήΑγωγή Μουσική ΠΕ16.01 ΤΕ16
Καλλιτεχνικά ΠΕ08
Οικιακή Οικονομία ΠΕ15 ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ14
Πληροφορική ΠΕ19, ΠΕ20
Τεχνολογία ΠΕ12 (εκτός ΠΕ12.13)ΠΕ14 (04,05)ΠΕ17

ΠΕ18 (12,13,14,15,16,17,18,20,30,36)

ΣΕΠ Όλοι οι καθηγητές ΠΕ ανεξαρτήτως ειδικότητας. Προηγούνται με σειρά προτεραιότητας:Α. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε γραφείο ΣΕΠ.Β. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι διδακτορικού τίτλου στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό.

Γ. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό.

Δ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ειδίκευσης του ΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Ε. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος μεταπτυχιακού επιπέδου στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του ΥΠΕΠΘ χρονικής διάρκειας 1.000 ωρών.

ΣΤ. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος επιμόρφωσης στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του ΥΠΕΠΘ χρονικής διάρκειας 520 ωρών ή πιστοποιητικό προγράμματος κατάρτισης στην τεκμηρίωση πληροφοριακού υλικού ΣΕΠ του ΥΠΕΠΘ χρονικής διάρκειας 660 ωρών.

Ζ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού πεντάμηνου σεμιναρίου επιμόρφωσης στελεχών στον ΣΕΠ.

Η. Εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει ολιγοήμερα σεμινάρια ΣΕΠ.

Θ. Όλοι οι καθηγητές ΠΕ ανεξαρτήτως ειδικότητας.

 

 

β) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του Γενικού Λυκείου και κλάδων – ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α’ και Β’ ανάθεση

Α’ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Θρησκευτικά ΠΕ01
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία ΠΕ02
Νεοελληνική Γλώσσα ΠΕ02
Νεοελληνική Λογοτεχνία ΠΕ02
Ιστορία ΠΕ02 ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ13
Άλγεβρα ΠΕ03
Γεωμετρία ΠΕ03
Φυσική ΠΕ04.01 ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10
Χημεία ΠΕ04.02,ΠΕ12 08 ΠΕ04 (01,03,04,05)
Α’ Ξένη Γλώσσα ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07
Αρχές Οικονομίας ΠΕ09 ΠΕ10, ΠΕ13
Τεχνολογία ΠΕ12 (εκτός ΠΕ12.13)ΠΕ14.04ΠΕ17 (εκτός ΠΕ17.09, ΠΕ17.10) ΠΕ04, ΠΕ17 (09,10),ΠΕ18 (12,13,14,15,16,17,18,30)
Φυσική Αγωγή ΠΕ11
ΣΕΠ Όλοι οι καθηγητές ΠΕ ανεξαρτήτως ειδικότητας. Προηγούνται με σειρά προτεραιότητας:Α. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε γραφείο ΣΕΠ.Β. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι διδακτορικού τίτλου στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό.

Γ. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό.

Δ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ειδίκευσης του ΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Ε. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος μεταπτυχιακού επιπέδου στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του ΥΠΕΠΘ χρονικής διάρκειας 1.000 ωρών.

ΣΤ. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος επιμόρφωσης στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του ΥΠΕΠΘ χρονικής διάρκειας 520 ωρών ή πιστοποιητικό προγράμματος κατάρτισης στην τεκμηρίωση πληροφοριακού υλικού ΣΕΠ του ΥΠΕΠΘ χρονικής διάρκειας 660 ωρών.

Ζ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού πεντάμηνου σεμιναρίου επιμόρφωσης στελεχών στον ΣΕΠ.

Η. Εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει ολιγοήμερα σεμινάρια ΣΕΠ.

Θ. Όλοι οι καθηγητές ΠΕ ανεξαρτήτως ειδικότητας.

 

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Β’ Ξένη Γλώσσα ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07
Ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός & οι Ρίζες του ΠΕ02, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ33 ΠΕ10, ΠΕ13
Εφαρμογές Πληροφορικής ΠΕ19, ΠΕ20
Αισθητική Αγωγή Στοιχεία Θεατρολογίας ΠΕ32 ΠΕ02
Μουσική ΠΕ16.01 ΤΕ16
Εικαστικά ΠΕ08
Ψυχολογία ΠΕ02 ΠΕ10, ΠΕ13

Β’ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Θρησκευτικά ΠΕ01
Α’ Ξένη Γλώσσα ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07
Φυσική Αγωγή ΠΕ11
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία ΠΕ02
Νεοελληνική Γλώσσα ΠΕ02
Νεοελληνική Λογοτεχνία ΠΕ02
Ιστορία ΠΕ02 ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ13
Άλγεβρα ΠΕ03
Γεωμετρία ΠΕ03
Φυσική ΠΕ04.01 ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10
Χημεία ΠΕ04.02, ΠΕ12.08 ΠΕ04 (01,03,04,05)
Βιολογία ΠΕ4 (03,04) ΠΕ04 (01,02,05), ΠΕ14
Εισαγωγή στο Δίκαιο & τους Πολιτικούς Θεσμούς ΠΕ13 ΠΕ02, ΠΕ09, ΠΕ10

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ (α) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα ΠΕ02
Αρχές Φιλοσοφίας ΠΕ02, ΠΕ33 ΠΕ01
Λατινικά ΠΕ02

(β) ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Μαθηματικά ΠΕ03
Φυσική ΠΕ04.01 ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10
Χημεία ΠΕ04.02, ΠΕ12.08 ΠΕ04 (01,03,04,05)

(γ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Μαθηματικά ΠΕ03
Φυσική ΠΕ04.01 ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10
Τεχνολογία Επικοινωνιών ΠΕ12 (06, 10) ΠΕ17 (04,08) ΠΕ19, ΠΕ20

ΙΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Κοινωνική & Πολιτική Οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα ΠΕ10 ΠΕ02, ΠΕ13
Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών ΠΕ04, ΠΕ12.08, ΠΕ14 (04,05)
Νεότ. Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία: Ιστορία & Κείμενα ΠΕ02, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07
Β’ Ξένη Γλώσσα ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07
Στοιχεία Αστρονομίας & Διαστημικής ΠΕ03, ΠΕ04.01
οΙΟέ

χ

1*1

Γραμμικό ΠΕ12 (01,02,03) ΠΕ17 (01,05) ΠΕ08
Ελεύθερο ΠΕ08 ΠΕ12.02
Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών ΠΕ10, ΠΕ33 ΠΕ09, ΠΕ13
Θέματα Ιστορίας ΠΕ02 ΠΕ13, ΠΕ33
Εφαρμογές Υπολογιστών ΠΕ19, ΠΕ20
Βιολογία ΠΕ4 (03,04) ΠΕ04 (01,02,05), ΠΕ14
Διαχείριση Φυσικών Πόρων ΠΕ14 (04,05) ΠΕ04 (02,03,04,05)
Χημεία ΠΕ04.02, ΠΕ12.08 ΠΕ04 (01,03,04,05)
Σχέδιο Τεχνικό ΠΕ12 (01,02,03) ΠΕ17 (01,05) ΠΕ08ΠΕ17 (02, 06)

Γ’ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Θρησκευτικά ΠΕ01
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία ΠΕ02
Α’ Ξένη Γλώσσα ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07
Φυσική Αγωγή ΠΕ11
Νεοελληνική Γλώσσα ΠΕ02
Νεοελληνική Λογοτεχνία ΠΕ02
Ιστορία ΠΕ02
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής ΠΕ03
Φυσική ΠΕ04.01 ΠΕ04 (02,03,04,05) ΠΕ12.10
Βιολογία ΠΕ04 (03,04) ΠΕ04 (01,02,05), ΠΕ14
Κοινωνιολογία ΠΕ10 ΠΕ02, ΠΕ09, ΠΕ13

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ (α) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Αρχαία Ελληνικά ΠΕ02
Νεοελληνική Λογοτεχνία ΠΕ02
Λατινικά ΠΕ02
Ιστορία ΠΕ02

(β) ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Μαθηματικά ΠΕ03
Φυσική ΠΕ04.01 ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10
Χημεία ΠΕ04.02, ΠΕ12.08 ΠΕ04 (01,03,04,05)
Βιολογία ΠΕ04 (03,04) ΠΕ04 (01,02,05), ΠΕ14

(γ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

(γ1). ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Μαθηματικά ΠΕ03
Φυσική ΠΕ04.01 ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10
Χημεία – Βιοχημεία ΠΕ04 (02,03,04) ΠΕ14 (04,05)
Ηλεκτρολογία ΠΕ12 (05, 06,10) ΠΕ17 (03,07) ΠΕ04.01

(γ2). ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Μαθηματικά ΠΕ03
Φυσική ΠΕ04.01 ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΠΕ19, ΠΕ20
Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων & ΠΕ09 ΠΕ13
Υπηρεσιών ΠΕ18 (02,03)

ΙΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Β’ Ξένη Γλώσσα ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΠΕ09 ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ18 (02,03)
Στατιστική ΠΕ03 ΠΕ09
Λογική: Θεωρία & Πρακτική ΠΕ03, ΠΕ33
Εφαρμογές Υπολογιστών ΠΕ19, ΠΕ20
Ιστορία της Τέχνης ΠΕ08, ΠΕ12.02 ΠΕ02
Ιστορία των Επιστημών & της Τεχνολογίας ΠΕ33 ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ12 ,ΠΕ14,ΠΕ17,ΠΕ19,ΠΕ20
Προβλήματα Φιλοσοφίας ΠΕ02, ΠΕ33
Νεοελληνική Λογοτεχνία ΠΕ02
Τεχνολογία & Ανάπτυξη ΠΕ14 (04,05) ΠΕ12, ΠΕ17
Στοιχεία Γεωπονίας & Αγροτική Ανάπτυξη ΠΕ14 (04,05) ΠΕ04 (03,04)ΠΕ18 (12,13,14,15,16,30,36)
Βιομηχανική Παραγωγή & Ενέργεια ΠΕ12ΠΕ17 ΠΕ14 (04,05)
Αρχές Λογιστικής ΠΕ09 ΠΕ18 (02,03)
Τεχνικό ΠΕ12 (01,02,03) ΠΕ08
ΙΟ‘Wχ 1*1 ο ΠΕ17 (01, 05) ΠΕ17 (02,06)
Αρχιτεκτονικό ΠΕ12 (01,02,03) ΠΕ08ΠΕ17 (01,05)
Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων & Λειτουργικά Συστήματα ΠΕ19, ΠΕ20
Πολυμέσα – Δίκτυα ΠΕ19, ΠΕ20
Εφαρμογές Λογισμικού ΠΕ19, ΠΕ20

γ) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του ΕΠΑ.Λ. και κλάδων – ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α’ και Β’ ανάθεση.

Α’ ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ

Πίνακας αντιστοιχίας των διδασκομένων μαθημάτων της Α’ Τάξης του ΕΠΑ.Λ. και κλάδων – ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Α’

και Β’ ανάθεση

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Θρησκευτικά ΠΕ01
Ν. Γλώσσα / Λογοτεχνία ΠΕ02
Ιστορία ΠΕ02 ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ13
Άλγεβρα ΠΕ03
Γεωμετρία ΠΕ03
Φυσική ΠΕ04.01 ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10
Χημεία ΠΕ04.02, ΠΕ12.08 ΠΕ04 (01,03,04,05)
Ξένη Γλώσσα ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07
Αρχές Οικονομίας ΠΕ09 ΠΕ10, ΠΕ13
Φυσική Αγωγή ΠΕ11

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΩΝ II α. κύκλος Τεχνολογίας

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Στοιχεία Τεχνολογίας ΠΕ12, ΠΕ14.04, ΠΕ17 ΠΕ04ΠΕ18 (12,13,14,15,16,17,18,30,36)
Τεχνικό Σχέδιο ΠΕ12 (01,02,03,04,05,07) ΠΕ17 (01,02,03,06,07,11) ΤΕ01.01
Εφαρμογές Πληροφορικής ΠΕ19, ΠΕ20 Εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ09, ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17 & ΠΕ18 με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο ή πιστοποιημένες γνώσεις στην πληροφορική

Όλοι οι καθηγητές ανεξαρτήτως ειδικότητας των κλάδων ΠΕ09, ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19 & ΠΕ20 με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

Σ.Ε.Π. – Περιβάλλον Εργασίας

Α’

Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) ή ΓΡΑΣΥ, όπου υπάρχουν, με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

 1. Κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.
 2. Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.
 3. Κάτοχοι πιστοποιητικού ειδίκευσης του Σ.Υ.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
 4. Κάτοχοι πιστοποιητικού σπουδών ειδικού προγράμματος μεταπτυχιακού επιπέδου στη Συμβουλευτική

και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. χρονικής διάρκειας 1.000 ωρών.

 1. Κάτοχοι πιστοποιητικού σπουδών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό του

ΥΠ.Ε.Π.Θ. χρονικής διάρκειας 520 ωρών ή πιστοποιητικού σπουδών στην τεκμηρίωση πληροφοριακού υλικού Σ.Ε.Π. του ΥΠΕΠΘ χρονικής διάρκειας 660 ωρών.

Β’

Εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ09, ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19 & ΠΕ20 που κατέχουν έναν από τους παρακάτω τίτλους σπουδών με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

 1. Διδακτορικό τίτλο σπουδών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.
 2. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.
 3. Πιστοποιητικό ειδίκευσης του Σ.Υ.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
 4. Πιστοποιητικό σπουδών ειδικού προγράμματος μεταπτυχιακού επιπέδου στη Συμβουλευτική και τον

Επαγγελματικό Προσανατολισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. χρονικής διάρκειας 1.000 ωρών.

 1. Πιστοποιητικό σπουδών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

χρονικής διάρκειας 520 ωρών ή πιστοποιητικό σπουδών στην τεκμηρίωση πληροφοριακού υλικού Σ.Ε.Π. του ΥΠΕΠΘ χρονικής διάρκειας 660 ωρών.

 1. Πιστοποιητικό σπουδών πεντάμηνου σεμιναρίου επιμόρφωσης στελεχών στον Σ.Ε.Π.

Γ’

Εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ09, ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19 & ΠΕ20 που έχουν παρακολουθήσει ολιγοήμερα σεμινάρια Σ.Ε.Π.

Δ’

Εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ09, ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19 & ΠΕ20.

II β. κύκλος Υπηρεσιών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Τεχνολογία & Ανάπτυξη ΠΕ14 (04,05)ΠΕ12ΠΕ17
Ευρωπαϊκή Ένωση (Θεσμοί &Πολιτικές) ΠΕ10, ΠΕ13 ΠΕ09
Εφαρμογές Πληροφορικής ΠΕ19, ΠΕ20 Εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ09, ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17 & ΠΕ18 με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο ή πιστοποιημένες γνώσεις στην πληροφορική
Σ.Ε.Π. – Περιβάλλον Εργασίας Όλοι οι καθηγητές ανεξαρτήτως ειδικότητας των κλάδων ΠΕ09, ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19 & ΠΕ20 με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:Α’Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) ή ΓΡΑΣΥ, όπου υπάρχουν, με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

1. Κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

2. Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

3. Κάτοχοι πιστοποιητικού ειδίκευσης του Σ.Υ.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

4. Κάτοχοι πιστοποιητικού σπουδών ειδικού προγράμματος μεταπτυχιακού επιπέδου στη Συμβουλευτική

και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. χρονικής διάρκειας 1.000 ωρών.

5.  Κάτοχοι πιστοποιητικού σπουδών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό του

ΥΠ.Ε.Π.Θ. χρονικής διάρκειας 520 ωρών ή πιστοποιητικού σπουδών στην τεκμηρίωση πληροφοριακού υλικού Σ.Ε.Π. του ΥΠΕΠΘ χρονικής διάρκειας 660 ωρών.

Β’

Εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ09, ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19 & ΠΕ20 που κατέχουν έναν από τους παρακάτω τίτλους σπουδών με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

1. Διδακτορικό τίτλο σπουδών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

2. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

3. Πιστοποιητικό ειδίκευσης του Σ.Υ.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

4.  Πιστοποιητικό σπουδών ειδικού προγράμματος μεταπτυχιακού επιπέδου στη Συμβουλευτική και τον

Επαγγελματικό Προσανατολισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. χρονικής διάρκειας 1.000 ωρών.

5.  Πιστοποιητικό σπουδών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

χρονικής διάρκειας 520 ωρών ή πιστοποιητικό σπουδών στην τεκμηρίωση πληροφοριακού υλικού Σ.Ε.Π. του ΥΠΕΠΘ χρονικής διάρκειας 660 ωρών.

6. Πιστοποιητικό σπουδών πεντάμηνου σεμιναρίου επιμόρφωσης στελεχών στον Σ.Ε.Π.

Γ’

Εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ09, ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19 & ΠΕ20 που έχουν παρακολουθήσει ολιγοήμερα σεμινάρια Σ.Ε.Π.

Δ’

Εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ09, ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19 & ΠΕ20.

 

II γ. Κύκλος Ναυτικός- Ναυτιλιακός

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Ναυτική τέχνη ΠΕ18.23 (Πλοιάρχων) ΠΕ18.23 (Ραδιοτηλεγραφητές της Σχολής ΑΣΔΕΝ ή ΑΕΝ με δίπλωμα πλοιάρχων Γ’τάξης)
Ναυτιλιακές Γνώσεις ΠΕ18.23 (Πλοιάρχων) ΠΕ18.23 (Ραδιοτηλεγραφητές της Σχολής ΑΣΔΕΝ ή ΑΕΝ με δίπλωμα πλοιάρχων Γ’τάξης), ΠΕ13 (Νομικοί με γνώση στο Ναυτικό Δίκαιο)
Στοιχεία Μηχανών Πλοίου ΠΕ18.31 (Μηχανικών Ε.Ν.) ΠΕ12.07, ΠΕ12.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06 (Ναυπηγικής ΤΕΙ)

 

Τεχνικό Σχέδιο (Ναυτικού-Ναυτιλιακού κύκλου) ΠΕ18.31 ,ΠΕ12(07,04), ΠΕ17(02,06)
Εφαρμογές Πληροφορικής ΠΕ19, ΠΕ20 Εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ09, ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17 & ΠΕ18 με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο ή πιστοποιημένες γνώσεις στην πληροφορική

Β’ ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ.

Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων της Β’ τάξης του ΕΠΑ.Λ. και κλάδων – ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Α’

και Β’ ανάθεση

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Θρησκευτικά ΠΕ01
Νεοελληνική Γλώσσα ΠΕ02
Νεοελληνική Λογοτεχνία ΠΕ02
Ιστορία ΠΕ02 ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ13
Άλγεβρα ΠΕ03
Γεωμετρία ΠΕ03
Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΠΕ03
Φυσική ΠΕ04.01 ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10
Χημεία ΠΕ04.02, ΠΕ12.08 ΠΕ04 (01,03,04,05)
Ξένη Γλώσσα ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07
Φυσική Αγωγή ΠΕ11

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΩΝ

 

 1. ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Μηχανική-Αντοχή Υλικών ΠΕ12 (04,07,11) ΠΕ17 (02,06,10*) ΠΕ18.18 ΠΕ12 (01,02,03, 08) ΠΕ17 (01,05,11)
Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών ΠΕ12 (04,07,11) ΠΕ17 (02,06,10*) ΠΕ18 (18,32) ΠΕ18.31TE01 (02,03,04,09)
Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας ΠΕ12 (04,07,08,11) ΠΕ17 (02,06,10*) ΠΕ18 (18,32) ΠΕ12.05 ΠΕ17 (03, 07)
Τεχνολογία Κατεργασιών ΠΕ12 (04,07,08,11) ΠΕ17 (02,06,10*) ΠΕ18.18TE01 (02,03,04,09)
Στοιχεία Ηλεκτρολογίας ΠΕ12.05 ΠΕ17 (03, 07) TE01.06
*Μηχανολογικής κατεύθυνσης 2. ΤΟΜΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Μηχανική-Αντοχή Υλικών ΠΕ12 (04,07,11) ΠΕ17 (02,06,10*) ΠΕ18.18 ΠΕ12 (01,02,03, 08) ΠΕ17 (01,05,11)
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης I ΠΕ12 (04,07) ΠΕ17 (02,06) ΠΕ18 (18,32) ΠΕ18.31TE01(02,03)
Συστήματα Αυτοκινήτου Ι ΠΕ12 (04,07) ΠΕ17 (02,06) ΠΕ18.18 TE01.03
Ηλεκτρικό Σύστημα Αυτοκινήτου ΠΕ12. 05 ΠΕ17 (03,07) ΠΕ18.18

*Μηχανολογικής κατεύθυνσης

 

 1. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Ηλεκτροτεχνία Ι ΠΕ12.05 ΠΕ12 (06,10)
ΠΕ17 (03,07) ΠΕ17 (04,08)
TE01 (06,07)
Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΠΕ12.05 TE01.06
ΠΕ17 (03,07)
Ηλεκτρικοί Αυτοματισμοί & Στοιχεία Ηλεκτρονικής ΠΕ12.05 ΠΕ12 (06,10)
ΠΕ17 (03,07) ΠΕ17 (04,08,09,10*)
TE01 (06,07)
Σχεδίαση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων με Η/Υ ΠΕ12.05 ΠΕ12 (06,10)

I ΠΕ17 (03, 07)                                                                                                                                           I ΠΕ17 (04,08)

* Ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης

 1. ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας Ι ΠΕ14 (01,02,03,06) ΠΕ18 (07,10,21,25)
Πρώτες Βοήθειες ΠΕ14 (01,02,03,06) ΠΕ18 (10,11,25,39)
Στοιχεία Φαρμακολογίας ΠΕ14.03 ΠΕ14 (01,02,06)
Στοιχεία Μικροβιολογίας ΠΕ14 (01,02,03) ΠΕ04.04,ΠΕ14.06
ΠΕ18.07 TE01.29
Βασική Νοσηλευτική ΠΕ14.06 ΠΕ18 (11,39)
ΠΕ18.10 ΠΕ14 (02,01)
Βρεφοκομία ΠΕ18.33 ΠΕ14 (01,06) ΠΕ18 (10,11,39) TE01.30
 1. ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Γεωπονία & Ανάπτυξη ΠΕ14.04ΠΕ18.17 ΠΕ18 (12,13,14,15,16, 30)
Εισαγωγή στη Γεωργική Παραγωγή ΠΕ14.04 ΠΕ18 (15,16,17)
ΠΕ18 (12,13,14,30) ΤΕ01 (32,33,34)
Περιβάλλον & Γεωργία ΠΕ14 (04,05) ΠΕ18 (12,13,14,15,16,17,30)
Εισαγωγή στην Τεχνολογία Τροφίμων ΠΕ14.04ΠΕ18.36 ΠΕ18 (12,13,14,15,17,30)
Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονομία ΠΕ14.04 ΠΕ18 (12,13,14,15,30)
ΠΕ18.17 ΤΕ01.36
 1. ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Οικοδομικό Σχέδιο ΠΕ12 (01,02,03) ΠΕ17 (01,05,11)
Κτιριακά Έργα ΠΕ12.01 ΠΕ12 (02,03)
ΠΕ17 (01,05) ΠΕ17.11TE01.05
Δομικά Υλικά ΠΕ12 (01,02) ΠΕ12.03
ΠΕ17 (01,05) ΠΕ17.11
Τοπογραφία ΠΕ12.03 ΠΕ12.01
ΠΕ17.11 ΠΕ17 (01,05)
Σχέδιο Δομικών Έργων με Η/Υ ΠΕ12 (01,02,03) ΠΕ17 (01,05,11) ΤΕ01.05*

*Με πιστοποιημένες γνώσεις Η/Υ

 

 1. ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Ελεύθερο Σχέδιο ΠΕ08ΠΕ12.02 ΠΕ18 (01,26,27,28)
Γραμμικό Σχέδιο ΠΕ12 (01,02,03) ΠΕ17 (01,05,11) ΠΕ18 (01,26,27,28)
Ιστορία της Τέχνης ΠΕ08 ΠΕ12.02 ΠΕ18 (26,27,28) ΠΕ18 (01,29)
Τεχνολογία Υλικών ΠΕ18 (27,28) ΠΕ18 (01,26)
Στοιχεία Σύνθεσης ΠΕ18 (26,27) ΠΕ18 (01,28)
Φωτογραφία ΠΕ18.29 ΠΕ18 (01,26,27,28)
Εφαρμογές Η/Υ ΠΕ18 (01,26,27) ΠΕ18 (28,29)

 

 1. ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Βασικές Αρχές Πληροφορικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας ΠΕ19ΠΕ20
Λειτουργικά Συστήματα Ι ΠΕ19ΠΕ20 TE01.13
Προγραμματιστικά Εργαλεία για το Διαδίκτυο ΠΕ19ΠΕ20 TE01.13

 

Δίκτυα Υπολογιστών Ι ΠΕ19ΠΕ20 ΠΕ12 (06,10) ΠΕ17 (04,08) TE01.13
Βασικές Υπηρεσίες ΠΕ19 ΠΕ12 (06,10)
Διαδικτύου ΠΕ20 ΠΕ17 (04,08)
TE01.13
Συντήρηση Υπολογιστών ΠΕ19 ΠΕ12 (06,10)
ΠΕ20 ΠΕ17 (04,08)
TE01.13

 

 1. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Ηλεκτρονικά Υλικά & Σχεδίαση ΠΕ12 (06,10) ΠΕ12.05*
ΠΕ17 (04,08) ΠΕ17 (03,07,09) TE01.07
Αναλογικά Ηλεκτρονικά ΠΕ12 (06,10) ΠΕ12.05
ΠΕ17 (04,08) ΠΕ17 (03,07,09) TE01.07
Ψηφιακά Ηλεκτρονικά ΠΕ12 (06,10) ΠΕ12.05,
ΠΕ17(04,08) ΠΕ17 (03,07,09) TE01.07
Κυκλώματα Συνεχούς & Εναλλασσόμενου Ρεύματος ΠΕ12 (06,10) ΠΕ12.05
ΠΕ17 (04,08) ΠΕ17 (03,07,10**) TE01.07
Επικοινωνίες-Δίκτυα-Τεχνολογία Η/Υ ΠΕ12 (06,10) ΠΕ12.05*
ΠΕ17 (04,08) ΠΕ19, ΠΕ20

* Με αντίστοιχη κατεύθυνση ** Ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης

 

 1. ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Αρχές Γενικής Λογιστικής ΠΕ09ΠΕ18.03 ΠΕ18.02
Στοιχεία Τουριστικής Οικονομίας ΠΕ09ΠΕ18.35 ΠΕ18 (02,03,40)
Χρήση Η/Υ (Λογιστικά Φύλλα) ΠΕ09 ΠΕ18.03,ΠΕ19ΠΕ20

TE01 (10,11)*

Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη ΠΕ09 ΠΕ13ΠΕ18 (02,03,35,40)
Στοιχεία Αστικού και Εργατικού Δικαίου ΠΕ13 ΠΕ09ΠΕ18.02
Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική ΠΕ09 ΠΕ03
ΠΕ18.19 ΠΕ18.03
Τουριστική Θεωρία και Εφαρμογές Η/Υ ΠΕ18.35 ΠΕ09, ΠΕ18 (02,03)
Εργασίες Σύγχρονου Γραφείου ΠΕ18.02 ΠΕ09ΠΕ13ΠΕ18 (35,40) ΤΕ01.10

*Με πιστοποιημένες γνώσεις Η/Υ.

 1. ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ – ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Ναυσιπλοΐα Ι ΠΕ18.23 (Πλοιάρχων) ΠΕ18.23 (Ραδιοτηλεγραφητέςτης Σχολής ΑΣΔΕΝ ή ΑΕΝ με δίπλωμαπλοιάρχου 1 τάξης)
Ευστάθεια – Φόρτωση ΠΕ12.07ΠΕ17.06 (Ναυπηγικής ΤΕΙ) ΠΕ18.23 (Πλοιάρχων) ΠΕ18.31
Ναυτική Τέχνη / Έκτακτες Ανάγκες ΠΕ18.23 (Πλοιάρχων) ΠΕ18.31
Τήρηση Φυλακής ΓέφυραςΙ ΠΕ18.23 (Πλοιάρχων) ΠΕ18.23 (Ραδιοτηλεγραφητές της Σχολής ΑΣΔΕΝ ή ΑΕΝ με δίπλωμα πλοιάρχου 1 τάξης)
Ναυτικές Επικοινωνίες ΠΕ18.23 ΠΕ18.23 (Ραδιοτηλεγραφητές της Σχολής ΑΣΔΕΝ ή ΑΕΝ με δίπλωμα πλοιάρχου Γτάξης)
Ναυτιλιακές Γνώσεις ΠΕ18.23 (Πλοιάρχων) ΠΕ18.23 (Ραδιοτηλεγραφητές της Σχολής ΑΣΔΕΝ ή ΑΕΝ με δίπλωμα πλοιάρχου Γτάξης)ΠΕ13 (με γνώσεις Ναυτικού Δικαίου)
Ναυτικά Αγγλικά ΠΕ06

 

 1. ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Μηχανές Πλοίου Ι ΠΕ18.31 ΠΕ12 (04,07) ΠΕ17 (02,06)
Μηχανές Πλοίου ΙΙ (Ατμολέβητες) ΠΕ18.31 ΠΕ12 (04,07) ΠΕ17 (02,06)
Μηχανολογικό Σχέδιο ΠΕ12 (04,07) ΠΕ17 (02,06) ΠΕ18.31
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Πλοίου Ι ΠΕ12.05 ΠΕ17 (03,07) ΠΕ18.31
Μηχανολογικές Κατασκευές Πλοίου Ι ΠΕ12 (04, 07) ΠΕ17 (02,06) ΠΕ18.31 TE01.09
Βοηθητικά Μηχανήματα Ι ΠΕ18.31 ΠΕ12 (04,07) ΠΕ17 (02,06)
Αγγλικά Ειδικότητας ΠΕ06
Τεχνική Μηχανική – Αντοχή Υλικών – Στοιχεία Μηχανών ΠΕ12 (04,07,11) ΠΕ17 (02,06) ΠΕ18.31

Γ’ ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ.

Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων της Γ’ τάξης του ΕΠΑ.Λ. και κλάδων -ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Α’ και

Β’ ανάθεση

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

I α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Α’ ΟΜΑΔΑ

ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Νεοελληνική Γλώσσα ΠΕ02
Μαθηματικά Ι ΠΕ03
Φυσική Ι ΠΕ04.01 ΠΕ04 (02,03,04,05) ΠΕ12.10

 

Β’ ΟΜΑΔΑ

ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Νεοελληνική Γλώσσα ΠΕ02
Μαθηματικά ΙΙ ΠΕ03
Φυσική ΙΙ ΠΕ04.01 ΠΕ04 (02,03,04,05) ΠΕ12.10

 

I β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου ΠΕ02
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Ι ΠΕ09 ΠΕ10ΠΕ13ΠΕ18.03
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής ΠΕ03
Βιολογία Ι ΠΕ04 (03,04) ΠΕ04 (01,02,05), ΠΕ14
Βιολογία ΙΙ ΠΕ04 (03,04) ΠΕ04 (01,02,05), ΠΕ14
Διαχείριση Φυσικών Πόρων ΠΕ14 (04,05) ΠΕ04 (02,04,05)

I γ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

 1. ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

1.1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Στοιχεία Μηχανών ΠΕ12 (04,07) ΠΕ12.11
ΠΕ17 (02,06) ΠΕ18 (18,32) ΠΕ17.10*
Μηχανουργική Τεχνολογία ΠΕ12 (04,07) ΠΕ12.11
ΠΕ17 (02,06) ΠΕ18.18
TE01 (02,03,04,09)
Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού ΠΕ12.04 TE01.04

 

ΠΕ17 (02,06,10*)
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων ΠΕ12.04ΠΕ17 (02,06,10*) TE01.02
Ανελκυστήρες – Ανυψωτικές Μηχανές ΠΕ12 (04,07) ΠΕ17 (02,06)

*Μηχανολογικής κατεύθυνσης

 

1.2. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Εγκαταστάσεις Ψύξης ΠΕ12.04ΠΕ17 (02,06,10*) ΤΕ01.04
Εγκαταστάσεις Κλιματισμού ΠΕ12.04ΠΕ17 (02,06,10*) ΤΕ01.04
Αυτοματισμοί Ψυκτικών Εγκαταστάσεων ΠΕ12.05 ΠΕ17 (03,07) ΤΕ01 (04,06)
Συμπιεστές ΠΕ12 (04,07) ΠΕ17 (02,06) ΤΕ01.04
Σχέδιο ειδικότητας ΠΕ12.04ΠΕ17 (02,06,10*) ΤΕ01 (01,04)

*Μηχανολογικής κατεύθυνσης

 1. ΤΟΜΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1.3. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

 

ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Στοιχεία Μηχανών ΠΕ12 (04,07) ΠΕ17 (02,06) ΠΕ18 (18,32) ΠΕ12.11
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II ΠΕ12 (04,07) ΠΕ17 (02,06) ΠΕ18 (18,32) TE01 (02,03)
Συστήματα Αυτοκινήτου II ΠΕ12.04 ΠΕ17 (02,06) ΠΕ18.18 TE01.03
Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων ΠΕ12.05 ΠΕ17 (03,07) ΠΕ18.18
 1. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
  • ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Ηλεκτροτεχνία II ΠΕ12.05 ΠΕ12 (06,10)
ΠΕ17 (03,07) ΠΕ17 (04,08,10*)
TE01.06
Ηλεκτρικές Μηχανές ΠΕ12.05
ΠΕ17 (03,07)
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΠΕ12.05 TE01.06
ΠΕ17 (03,07)
Αυτοματισμοί και Συστήματα ΠΕ12.05 ΠΕ12 (06,10)
Αυτόματου Ελέγχου ΠΕ17 (03,07) ΠΕ17 (04,08,10*)
TE01.06

*Ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης

 1. ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΜΑΘΗΜΑ

 • ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Νοσηλευτική ΠΕ14 (06,01) ΠΕ18.10 ΠΕ18 (11,39)
Χειρουργική – Τεχνική Χειρουργείου ΠΕ14 (01,02,06) ΠΕ18.10 ΠΕ18.11
Στοιχεία Γυναικολογίας – Μαιευτικής και Παιδιατρικής ΠΕ14 (01,06) ΠΕ18.11 ΠΕ18.10
Στοιχεία Νευρολογίας – Ψυχιατρικής ΠΕ14 (01,06) ΠΕ14.02 ΠΕ18 (10,11,39)
Στοιχεία Παθολογίας ΠΕ14 (01,06) ΠΕ14.02 ΠΕ18 (10,11)
Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας II ΠΕ14 (01,02,03,06) ΠΕ18 (07,10,21,25)

4.2. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

Κλινική Βιοχημεία ΠΕ14.01ΠΕ18.07 ΠΕ14 (02,03,06)
Στοιχεία Αιματολογίας – Αιμοδοσίας ΠΕ14.01 ΠΕ14 (06,02)
ΠΕ18.07 ΠΕ18.10
ΤΕ01.29
Στοιχεία Ανοσολογίας ΠΕ14.01 ΠΕ14 (02,03,06)
ΠΕ18.07
Μικροβιολογία ΠΕ14.01 ΠΕ14 (02,03,06)
ΠΕ18.07 TE01.29
Οργάνωση Εργαστηρίων ΠΕ17.09 ΠΕ14 (01,03)
και Τεχνολογία Οργάνων ΠΕ18.07 ΤΕ01.29
Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας II ΠΕ14 (01,02,03,06) ΠΕ18 (07,10,21,25)

4.3. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

 

ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Μέθοδοι Δημιουργικής Απασχόλησης και Τεχνικά Εποπτικά Μέσα ΠΕ18.33 ΠΕ08ΠΕ18.09ΤΕ01.30
Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας ΠΕ18.33 ΠΕ18.09
Μουσική – Μουσικοκινητική Αγωγή ΠΕ16.01ΠΕ18.33
Στοιχεία Γενικής και ΠΕ18.33 ΠΕ14 (01,06)
Εξελικτικής Ψυχολογίας ΠΕ18.09
Αισθητική Αγωγή – Θεατρικό Παιχνίδι ΠΕ18 (33,41)
Λογοτεχνία Προσχολικής Ηλικίας ΠΕ18.33 ΠΕ02
Οργάνωση Παιδαγωγικού Περιβάλλοντος ΠΕ18.33 ΠΕ18.09ΤΕ01.30
Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας II ΠΕ14 (01,02,03,06) ΠΕ18 (07,10,21,25)
 1. ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Φυτική Παραγωγή ΠΕ14.04 ΠΕ18 (12,30) ΠΕ18 (13,14,15,17) ΤΕ01 (32,33)
Ζωική Παραγωγή ΠΕ14.04 ΠΕ18 (13,14) ΠΕ18 (12,15,17,30)
Εκμηχάνιση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ΠΕ14.04ΠΕ18.15 ΠΕ18 (12,13,14,17,30) ΤΕ01.35
Φυτοπροστασία ΠΕ14.04 ΠΕ18 (12,30) ΠΕ18 (13,14,15,17) ΤΕ01 (32,33)
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις ΠΕ14.04ΠΕ18.17 ΠΕ18 (12,13,14,15, 30,36) TE01.36

 

5.2. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων ΠΕ14.04 ΠΕ18 (12,30,36) ΤΕ01.33
Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων ΠΕ14.04 ΠΕ18 (13,14,36) ΤΕ01.34
Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων ΠΕ14.04ΠΕ18.36 ΠΕ18 (12,13,14,30)
Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων ΠΕ14.04ΠΕ18.36 ΠΕ18 (12,13,14,30)
Συσκευασία Τροφίμων ΠΕ14.04ΠΕ18.36 ΠΕ18 (12,13,14,30)

 

5.3. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Διαμόρφωση Τοπίου ΠΕ14 (04,05) ΠΕ18 (12,15,16, 30) ΤΕ01.32
Αρδευτικά Δίκτυα ΠΕ14.04 ΠΕ18 (12,30)
ΠΕ18.15 ΤΕ01.35
Μηχανήματα και Εργαλεία Φυτοτεχνικών Έργων ΠΕ14.04 ΠΕ18 (12,30)
ΠΕ18.15 ΤΕ01.35
Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες ΠΕ14.04 ΠΕ18 (12,30) ΤΕ01 (32,33)

 

Φυτά Κηποτεχνίας ΠΕ14.04 ΠΕ18.30
ΠΕ18.12 ΤΕ01 (32,33)
Εφαρμογές Η/Υ – Σχεδιασμός ΠΕ14 (04,05) ΠΕ18 (12,16,30)
ΤΕ01.32*

*Με πιστοποιημένες γνώσεις Η/Υ

 1. ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

6.1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού ΠΕ12 (01,02,03) ΠΕ17 (01,05,11)
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο ΠΕ12 (01,02,03) ΠΕ17 (01,05,11)
Σχέδιο Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων ΠΕ12 (01,03) ΠΕ17 (01,05,11) ΠΕ12.02
Τοπογραφικό Σχέδιο ΠΕ12 (01,03) ΠΕ17 (01,05,11) ΠΕ12.02
Πολεοδομία ΠΕ12 (01,02,03) ΠΕ17 (01,05,11)
Ο Η/Υ στο Χώρο των Δομικών Έργων ΠΕ12 (01,02,03) ΠΕ17 (01,05,11)
Οικοδομική ΠΕ12 (01,02,03) ΠΕ17 (01,05,11)
Οργάνωση Τεχνικών Έργων ΠΕ12 (01,02,03) ΠΕ17 (01,05,11)
 1. ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 

7.1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Ελεύθερο Σχέδιο – Χρώμα ΠΕ08 ΠΕ18 (01,28)
ΠΕ12.02 ΠΕ18 (26,27) ΤΕ01.14
Γραμμικό Σχέδιο – Εικονογράφηση ΠΕ18 (01,26) ΠΕ08ΠΕ18 (27,28) ΤΕ01.14
Ιστορία των Τεχνών ΠΕ08 ΠΕ12.02 ΠΕ18 (26,27,28) ΠΕ18.01
Γραφιστικές Εφαρμογές ΠΕ18 (01,26) ΤΕ01.14
Τεχνολογία Εκτυπώσεων ΠΕ18 (01,26) ΤΕ01.14
Γραφιστική Ηλεκτρονικών Μέσων ΠΕ18 (01,26) ΤΕ01.14
Ιστορία Γραφικών Τεχνών ΠΕ18 (01,26) ΠΕ08
Γραμματογραφία ΠΕ18 (01,26) ΠΕ18.27ΤΕ01.14
 1. ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

8.1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Δομημένος Προγραμματισμός ΠΕ19ΠΕ20
Δίκτυα Υπολογιστών II ΠΕ19 ΠΕ12 (06,10)
ΠΕ20 ΠΕ17 (04,08) TE01.13
Λειτουργικά Συστήματα II ΠΕ19ΠΕ20 TE01.13
Βάσεις Δεδομένων ΠΕ19ΠΕ20 TE01.13
Στοιχεία Προγραμματισμού ΠΕ19
σε Γραφικό Περιβάλλον (Visual Programming) ΠΕ20
Εφαρμογές Πολυμέσων ΠΕ19ΠΕ20 TE01.13
 1. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
 • ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες ΠΕ12 (06,10) ΠΕ17 (04,08) ΠΕ12.05*
Συστήματα Αναλογικών Ηλεκτρονικών ΠΕ12 (06,10) ΠΕ12.05*
ΠΕ17 (04,08) TE01.07
Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών ΠΕ12 (06,10) ΠΕ12.05*
ΠΕ17 (04,08) TE01.07
Συλλογή Μεταφορά και ΠΕ12 (06,10) ΠΕ12.05*
Έλεγχος Δεδομένων ΠΕ17 (04,08)
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών ΠΕ12 (06,10) ΠΕ17 (04,08) ΠΕ12.05*
Εφαρμογές Προγραμματισμού για Η/Y ΠΕ12 (06,10) ΠΕ17 (04,08) ΠΕ12.05*

* Με αντίστοιχη κατεύθυνση

9.2. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες ΠΕ12 (06,10) ΠΕ17 (04,08) ΠΕ12.05*
Συστήματα Αναλογικών Ηλεκτρονικών ΠΕ12 (06,10) ΠΕ12.05*
ΠΕ17 (04,08) TE01.07
Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών ΠΕ12 (06,10) ΠΕ12.05*
ΠΕ17 (04,08) TE01.07
Παραγωγή και Επεξεργασία Σήματος ΠΕ12 (06,10) ΠΕ17 (04,08)
Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ΠΕ12 (06,10) ΠΕ17 (04,08) ΠΕ12.05*
Εφαρμογές Προγραμματισμού για Ηλεκτρονικούς ΠΕ12 (06,10) ΠΕ17 (04,08) ΠΕ12.05*

* Με αντίστοιχη κατεύθυνση

 1. ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  • ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ ΠΕ09 ΠΕ10ΠΕ13ΠΕ18.03
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΕ09 ΠΕ13
ΠΕ18.02 ΠΕ18 (35,40)
Αγγλικά (Οικονομική Ορολογία) ΠΕ06
Στοιχεία Λογιστικής Εταιριών ΠΕ09ΠΕ18.03 ΠΕ18 (35,40)
Δημόσιες Σχέσεις ΠΕ10 ΠΕ09
ΠΕ13 ΠΕ18 (02,35,40)
Οργάνωση Γραφείου και Αρχείων ΠΕ18.02 ΠΕ09ΠΕ13ΠΕ18 (35,40)
Λογιστικές Εφαρμογές – Γ’ Κατηγορίας Μηχανογραφημένη ΠΕ09 ΠΕ18 (35,40)
Λογιστική ΠΕ18.03 ΤΕ01.11
Εργασίες Σύγχρονου Γραφείου ΠΕ18.02 ΠΕ09ΠΕ13ΠΕ18 (35,40) ΤΕ01.10

 

10.2. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ ΠΕ09 ΠΕ10ΠΕ13ΠΕ18.03
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΕ09 ΠΕ13
ΠΕ18.02 ΠΕ18 (35,40)
Αγγλικά Ειδικότητας ΠΕ06
Λειτουργίες Ξενοδοχειακών Μονάδων ΠΕ18.35 ΠΕ09ΠΕ18 (02,03) ΤΕ01 (10,11)

 

Τουριστικό Marketing ΠΕ09ΠΕ18 (35,40) ΠΕ18 (02,03)
Λειτουργίες Τουριστικών Γραφείων, Τουριστικοί Ναύλοι, ΠΕ18.35 ΠΕ09
Τουριστικά Πακέτα ΠΕ18 (02,03)
ΤΕ01 (10,11)
Τουριστικές Εφαρμογές Η/Υ ΠΕ18.35 ΠΕ09
ΠΕ18 (02,03)
 1. ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ – ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

11.1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Ναυσιπλοΐα II ΠΕ18.23 (Πλοιάρχων) ΠΕ18.23 (Ραδιοτηλεγραφητές της Σχολής ΑΣΔΕΝ ή ΑΕΝ με δίπλωμα πλοιάρχουΓτάξης)
Μεταφορά Φορτίων ΠΕ18.23 (Πλοιάρχων) ΠΕ12.07ΠΕ18.31
Ναυτική Τέχνη ΠΕ18.23 (Πλοιάρχων) ΠΕ12.07ΠΕ17.06 (Ναυπηγικής ΤΕΙ)ΠΕ18.23 (Ραδιοτηλεγραφητές της Σχολής ΑΣΔΕΝ ή ΑΕΝ με δίπλωμα πλοιάρχου

Γτάξης)

Τήρηση Φυλακής Γέφυρας II ΠΕ18.23 (Πλοιάρχων) ΠΕ18.23 (Ραδιοτηλεγραφητές της Σχολής ΑΣΔΕΝ ή ΑΕΝ με δίπλωμα πλοιάρχου Γ’τάξης)
Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα ΠΕ18.23 (Πλοιάρχων) ΠΕ12 (06,10) ΠΕ17 (04,08,09)
Ναυτική Μετεωρολογία ΠΕ18.23 (Πλοιάρχων) ΠΕ18.23 (Ραδιοτηλεγραφητές της Σχολής ΑΣΔΕΝ ή ΑΕΝ με δίπλωμα πλοιάρχουΓτάξης)
Αγγλικά Ειδικότητας ΠΕ06

 

11.2. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Μηχανές Πλοίου I ΠΕ18.31 ΠΕ12 (04,07) ΠΕ17 (02,06) ΠΕ18.23
Μηχανές Πλοίου II (Ατμοστρόβιλοι – Ατμομηχανές) ΠΕ18.31 ΠΕ12 (04,07) ΠΕ17 (02,06) ΠΕ18.23
Μηχανολογικό Σχέδιο ΠΕ12 (04,07) ΠΕ17 (02,06) ΠΕ18.31
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Πλοίου II ΠΕ12.05 ΠΕ17 (03,07) ΠΕ18.31
Μηχανολογικές Κατασκευές Πλοίου II ΠΕ12 (04,07) ΠΕ17 (02,06) ΠΕ18.31 TE01.09
Βοηθητικά Μηχανήματα II ΠΕ18.31 ΠΕ12 (04,07) ΠΕ17 (02,06)
Αγγλικά Ειδικότητας ΠΕ06
Ηλεκτρονικές Συσκευές Πλοίου ΠΕ12 (06,10) ΠΕ17 (04,08) ΠΕ18.23
Ναυπηγεία ΠΕ12.07 ΠΕ18.31
ΠΕ17.06 (Ναυπηγικής ΤΕΙ) ΠΕ18.23

δ) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ. και κλάδων -ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α’ και Β’ ανάθεση.

Α’ ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Σ.

Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων της Α’ τάξης των ΕΠΑ.Σ. και κλάδων – ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Α’

και Β’ ανάθεση

 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
!στορία των τεχνών. Έργα και Δημιουργοί ΠΕ08 ΠΕ12.02 ΠΕ18 (26,27,28) ΠΕ18 (01,29)
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο ΠΕ12.02 ΠΕ12.01 ΠΕ17 (01,05)

 

ΠΕ18 (27,28) ΤΕ01.01
Ελεύθερο Σχέδιο ΠΕ08 ΠΕ12.02 ΠΕ18 (27,28)
Τεχνολογία Υλικών ΠΕ18 (27,28) ΠΕ08ΠΕ18 (01,26)
Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων ΠΕ12.02ΠΕ18.27 ΤΕ01 (01,12)
Φωτογραφία ΠΕ18.29 ΠΕ18 (26,27)
Εφαρμογές Η/Υ ΠΕ18 (01,26,27) ΠΕ18 (28,29)

 

 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Ιστορία των Τεχνών. Έργα και Δημιουργοί ΠΕ08 ΠΕ12.02 ΠΕ18 (26,27,28) ΠΕ18 (01,29)
Σχέδιο Αργυροχρυσοχοΐας ΠΕ18.34 ΠΕ08ΤΕ01.25
Εργαστ. Αργυροχρυσοχοΐας I (Χειροπ. Αντικ.) ΠΕ18.34 ΤΕ01.25
Εργαστ. Αργυροχρυσοχοΐας II (Αντικ. Παραγ.) ΠΕ18.34 ΤΕ01.25
Εργαστήριο Πλαστικής (κερί μοντέλου) ΠΕ18.34 ΤΕ01.25
Τεχνολογία Υλικών Αργυροχρυσοχοΐας ΠΕ18.34 ΠΕ08

 

 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Ιστορία των Τεχνών. Έργα και Δημιουργοί ΠΕ08 ΠΕ12.02 ΠΕ18 (26,27,28) ΠΕ18 (01,29)
Σχέδιο Επίπλου ΠΕ18* ΠΕ08ΠΕ12.02ΠΕ18.27

ΤΕ01*

Κατασκ. Σχέδιο Επίπλου και Επιπλοποιίας ΠΕ18* ΠΕ08ΠΕ12.02ΠΕ18.27

ΤΕ01*

Εργαστήριο Ξύλινων ΠΕ18* ΠΕ14.05
Κατασκευών ΠΕ18.16ΤΕ01*
Τεχνολογία Ξύλου. Μηχανήματα ΠΕ14.05 ΠΕ18*
ΠΕ18.16 ΤΕ01*
Ξυλογλυπτική ΠΕ08 ΠΕ18*ΤΕ01*
Συνδεσμολογία ΠΕ18* ΠΕ14.05ΠΕ18.16ΤΕ01*
Επεξεργασία Επιφανειών ΠΕ18* ΠΕ08
Εφαρμογές Η/Υ ΠΕ18 (01,26,27) ΠΕ18 (28,29)

* Για πτυχιούχους του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ** Για πτυχιούχους αντίστοιχης ειδικότητας.

 

 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ – ΠΗΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Ιστορία των Τεχνών. Έργα και Δημιουργοί ΠΕ08 ΠΕ12.02 ΠΕ18 (26,27,28) ΠΕ18 (01,29)
Ελεύθερο Σχέδιο ΠΕ08 ΠΕ12.02ΠΕ18 (01,26,27,28)
Γραμμικό Σχέδιο ΠΕ12 (01,02,03) ΠΕ17 (01,05,11) ΠΕ18 (01,26,27,28) ΤΕ01.01
Εφαρμογές Χρώματος ΠΕ18.38 ΠΕ08ΠΕ18.27
Τεχνολογία Υλικών ΠΕ18.38 ΠΕ08ΠΕ18 (27,28)
Γλυπτική ΠΕ18.38 ΠΕ08
Πηλοπλαστική ΠΕ18.38 ΠΕ08
Εργαστήριο Κεραμικής (τροχός) ΠΕ18.38 ΠΕ08
Εφαρμογές Η/Υ ΠΕ18 (01,26,27,38) ΠΕ18 (28,29)
 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΥΑΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Ιστορία των Τεχνών. Έργα και Δημιουργοί ΠΕ08 ΠΕ12.02 ΠΕ18 (26,27,28) ΠΕ18 (01,29)
Ελεύθερο Σχέδιο ΠΕ08 ΠΕ12.02ΠΕ18 (01,26,27,28)
Σχέδιο – Χρώμα Ψηφιδογρ. και Υαλογραφίας ΠΕ08ΠΕ18.28 ΤΕ01.15
Τεχνολογία Υλικών ΠΕ18.28 ΠΕ08ΠΕ18.27
Φωτογραφία ΠΕ18.29 ΠΕ18 (01,26,27,28)
Υαλογραφία ΠΕ18.28 ΤΕ01.15
Ψηφιδογραφία ΠΕ18.28 ΤΕ01.15
Εφαρμογές Η/Υ ΠΕ18 (01,26,27) ΠΕ18 (28,29)
 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 

ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Ιστορία των Τεχνών. Έργα και Δημιουργοί ΠΕ08 ΠΕ12.02 ΠΕ18 (26,27,28) ΠΕ18 (01,29)
Αποτυπώσεις ΠΕ18.28 ΠΕ12.02ΠΕ18.27ΤΕ01.17
Αντίγραφο – Αισθητική Αποκατάσταση ΠΕ08ΠΕ18.28 ΠΕ18 (01,26,27) ΤΕ01.17
Συντήρηση Έργων Τέχνης ΠΕ18.28 ΤΕ01.17
Τεχνολογία Υλικών ΠΕ18.28 ΠΕ18 (01,26,27)
Φωτογραφία ΠΕ18.29 ΠΕ18 (01,26,27,28)

 

 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Τεχνικό Σχέδιο ΠΕ12.12 ΠΕ18 (06,20) ΤΕ01 (22,27)
Ιστορία Ενδυμασίας I ΠΕ12.12 ΠΕ18 (06,20)
Σχεδιασμός Ετοίμων Ενδυμάτων I ΠΕ12.12 ΠΕ18 (06,20) ΤΕ01.22
Τεχνολογία Κλωστοϋφαντουργικών Υλών (Υφαντικές Ύλες) ΠΕ12.12ΠΕ18.20 ΠΕ18.06 ΤΕ01 (22,27)
Τεχνολογία προτύπων κοπής (πατρόν) I ΠΕ18 (06,20) ΤΕ01.22
Ηλεκτρονική Σχεδίαση Ενδύματος ΠΕ18 (06,20) ΤΕ01.22
Τεχνολογία Παραγωγής Ενδυμάτων I ΠΕ18 (06,20) ΤΕ01.22
Στοιχεία Κλωστοϋφαντουργίας ΠΕ12.12ΠΕ18.20 ΠΕ18.06
Εργασιακό Περιβάλλον – Ασφάλεια και Υγιεινή στο Εργασιακό Περιβάλλον ΠΕ12.12ΠΕ18.06ΠΕ18.20

 

 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες ΠΕ14.04 ΠΕ18 (13,14,15,17)
ΠΕ18 (12,30) ΤΕ01 (32,33)
Μηχανήματα και Εργαλεία Φυτοτεχνικών Έργων ΠΕ14.04 ΠΕ18 (12,13,14,17,30)
ΠΕ18.15 ΤΕ01.35
Φυτά Κηποτεχνίας ΠΕ14.04 ΠΕ18 (13,14,15,17)
ΠΕ18 (12,30) ΤΕ01 (32,33)
Θερμοκηπιακές Εγκαταστάσεις ΠΕ14.04 ΠΕ18 (13,14,15,17)
ΠΕ18 (12,30) ΤΕ01 (32,33,35)
Στοιχεία Αρχιτεκτονικής τοπίου ΠΕ14 (04,05) ΠΕ18 (12,13,14,15,16,17,30) ΤΕ01.32

 

 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Αγροτουρισμός και Ανάπτυξη ΠΕ14 (04,05) ΠΕ18 (12,13,14,15,16,17,30,36) ΤΕ01.36
Στοιχεία Βιολογικής Γεωργίας ΠΕ14.04 ΠΕ18 (13,14,15,17,30)
ΠΕ18.12 ΤΕ01.33
Αγγλικά ειδικότητας ΠΕ06

 

Γεωργικές Εγκαταστάσεις ΠΕ14.04 ΠΕ18 (12,13,14,17,30)
ΠΕ18.15 ΤΕ01.35
Εμπορία (μάρκετινγκ) ΠΕ14.04 ΠΕ14.05
Προϊόντων Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας ΠΕ18.17 ΠΕ18 (12,13,14,15,30,36)
ΤΕ01.36
Εφαρμογές Η/Υ ΠΕ14 (04,05) ΠΕ18 (12,13,14,15,16,30,36)
ΠΕ18.17
 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΩΝ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

 

ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας ΠΕ14 (01,02,03,06) ΠΕ18 (07,10,21,25)
Πρώτες Βοήθειες ΠΕ14 (01,02,03,06) ΠΕ18 (10,11,25,39)
Αρχές Προληπτικής Ιατρικής – Αγωγή Υγείας ΠΕ14 (01,02,03,06) ΠΕ18 (07,08,10,11,21,24,25,33,37,39)
Φυσικά Μέσα ΠΕ18.25 ΠΕ14.01ΠΕ18.24
Εισαγωγή στη Φυσικοθεραπεία ΠΕ18.25 ΠΕ14.01ΠΕ18.24
Κινησιολογία ΠΕ18 (24,25) ΠΕ14.01
Ηλεκτροθεραπεία I ΠΕ18.25 ΠΕ14.01ΠΕ18.24
Μάλαξη I ΠΕ18.25 ΠΕ18.24

 

11.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας ΠΕ14 (01,02,03,06) ΠΕ18 (07,10,21,25)
Πρώτες Βοήθειες ΠΕ14 (01,02,03,06) ΠΕ18 (10,11,25,39)
Αρχές Προληπτικής Ιατρικής -Αγωγή Υγείας ΠΕ14 (01,02,03,06) ΠΕ18 (07,08,10,11,21,24,25,33,37,39)
Κινητή Προσθετική ΠΕ14.02ΠΕ18.08 ΤΕ01.26
Μορφολογία Δοντιών ΠΕ14.02,ΠΕ18.08 ΤΕ01.26
Οδοντοτεχνικά Υλικά ΠΕ14.02ΠΕ18.08
Οργάνωση και Εξοπλισμός Εργαστηρίου ΠΕ18.08 ΠΕ14.02

 

 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας ΠΕ14 (01,02,03,06) ΠΕ18 (07,10,21,25)
Πρώτες Βοήθειες ΠΕ14 (01,02,03,06) ΠΕ18 (10,11,25,39)
Αρχές Προληπτικής Ιατρικής – Αγωγή Υγείας ΠΕ14 (01,02,03,06) ΠΕ18 (07,08,10,11,21,24,25,33,37,39)
Ακτινοπροστασία ΠΕ14.01ΠΕ18.21 ΠΕ14.02
Μέθοδοι Απεικόνισης ΠΕ14.01ΠΕ18.21 ΠΕ14.02
Στοιχεία Ακτινοτεχνολογίας ΠΕ18.21 ΠΕ14.01
Εργαστήριο Ακτινοτεχνολογίας ΠΕ18.21 ΠΕ14 (01,02) ΤΕ01.31

 

 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας ΠΕ14 (01,02,03,06) ΠΕ18 (07,10,21,25)
Πρώτες Βοήθειες ΠΕ14 (01,02,03,06) ΠΕ18 (10,11,25,39)
Αρχές Προληπτικής Ιατρικής – Αγωγή Υγείας ΠΕ14 (01,02,03,06) ΠΕ18 (07,08,10,11,21,24,25,33,37,39)
Φαρμακολογία ΠΕ14.03 ΠΕ14 (01,02,06)
Φαρμακευτική Χημεία ΠΕ14.03 ΠΕ14.01
Συνταγολογία – Νομοθεσία-Βιβλία ΠΕ14.03 ΠΕ14 (01,02)
Φαρμακευτική Τεχνολογία ΠΕ14.03 ΠΕ14 (01,02)
Στοιχεία Φαρμακογνωσίας ΠΕ14.03 ΠΕ14 (01,02,04)

Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΜΑΘΗΜΑ

 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας ΠΕ14 (01,02,03,06) ΠΕ18 (07,10,21,25)
Πρώτες Βοήθειες ΠΕ14 (01,02,03,06) ΠΕ18 (10,11,25,39)
Αρχές Προληπτικής Ιατρικής – Αγωγή Υγείας ΠΕ14 (01,02,03,06) ΠΕ18 (07,08,10,11,21,24,25,33,37,39)
Αισθητική Σώματος I ΠΕ18.04 ΤΕ01.20
Αισθητική Προσώπου I ΠΕ18.04 ΤΕ01.20
Στοιχεία Δερματολογίας ΠΕ14.01 ΠΕ18.04
Κοσμετολογία ΠΕ18.04 ΠΕ14.03
Σχέδιο και Χρώμα – Μακιγιάζ I ΠΕ18.04 ΤΕ01 (19,20)
15. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Πρώτες Βοήθειες ΠΕ14 (01,02,03,06) ΠΕ18 (10,11,25,39)
Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας ΠΕ18 (05,37) ΠΕ14 (01,06) ΠΕ18.10
Εργαστήριο Κομμωτικής I ΠΕ18.05 ΤΕ01.19
Οργάνωση Κομμωτηρίου ΠΕ18.05 ΠΕ18.04
Υγιεινή Κόμης και Τριχωτού της Κεφαλής – Τοξικολογία ΠΕ14 (01,06) ΠΕ18.05 ΠΕ14.03ΠΕ18.04
Γαλλική Ορολογία ΠΕ05
Τεχνολογία Υλικών Κομμωτικής ΠΕ18.05 ΠΕ18.04
16. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Μηχανική – Αντοχή Υλικών ΠΕ12 (04,07,11)ΠΕ17 (02,06,10*) ΠΕ18.18 ΠΕ12 (01,02,03, 08) ΠΕ17 (01,05,11)
Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών ΠΕ12 (04,07,11) ΠΕ17 (02,06) ΠΕ18.18TE01(02,03,28)
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΠΕ12 (04,07) ΠΕ17 (02,06) ΠΕ18 (18,32) ΠΕ18.31TE01(02,03)
Συστήματα Αυτοκινήτου ΠΕ12.04 ΠΕ17 (02,06) ΠΕ18.18 TE01.03
Ηλεκτρικό Σύστημα Αυτοκινήτου ΠΕ12. 05 ΠΕ17 (03,07) ΠΕ18.18

*Μηχανολογικής κατεύθυνσης

 

 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής ΠΕ12 (04,07) ΠΕ12.11
ΠΕ17 (02,06) ΠΕ18.32 ΠΕ17.10*
Στοιχεία Ηλεκτρολογίας ΠΕ12.05 ΠΕ12 (06,10)
ΠΕ17 (03,07) ΠΕ17 (04,08,10**)
Ύδρευση – Αποχέτευση ΠΕ12.04 ΠΕ17 (02,06)
Σχέδιο Ειδικότητας ΠΕ12.04 ΠΕ17 (02,06) ΤΕ01.02
Υδραυλικές Εγκαταστάσεις ΠΕ12.04 ΠΕ17 (02,06) TE01(02,04)
Θέρμανση ΠΕ12.04 ΠΕ12.11
ΠΕ17 (02,06) ΠΕ17.10*
Θερμικές Εγκαταστάσεις ΠΕ12.04 ΠΕ12.11
ΠΕ17 (02,06) ΠΕ17.10* TE01 (02,04)

*Μηχανολογικής κατεύθυνσης **Ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης

 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Μηχανική – Αντοχή Υλικών ΠΕ12 (04,07,11) ΠΕ12 (01,02,03, 08)
ΠΕ17 (02,06,10*) ΠΕ17 (01,05,11)
ΠΕ18.18
Στοιχεία Ηλεκτρολογίας ΠΕ12.05 ΠΕ12 (06,10)
ΠΕ17 (03,07) ΠΕ17 (04,08,10**)
Τεχνολογία Αεροσκαφών I ΠΕ18.32 TE01.28

 

Κινητήρες Αεροσκαφών I ΠΕ18.32 ΠΕ12.04
ΠΕ17 (02,06)
ΠΕ18.18
TE01.28
Σχέδιο Ειδικότητας I ΠΕ18.32

*Μηχανολογικής κατεύθυνσης **Ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης

 

19.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ – CNC

ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Μηχανολογικές Μετρήσεις ΠΕ12 (04,07,11) ΠΕ17 (02,06) TE01.02
Στοιχεία Ηλεκτρολογίας ΠΕ12.05 ΠΕ17 (03,07) ΠΕ12 (06,10) ΠΕ17 (04,08,10**) ΤΕ01 (06,07)
Μηχανουργική Τεχνολογία I ΠΕ12 (04,07) ΠΕ17 (02,06) ΠΕ12.11 ΠΕ18 (18,31) TE01.02
Μηχανουργική Τεχνολογία II ΠΕ12 (04,07) ΠΕ17 (02,06) ΠΕ12.11 ΠΕ18 (18,31) TE01.02
Στοιχεία Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων ΠΕ12 (04,07,11) ΠΕ17 (02,06)
Μηχανική – Αντοχή Υλικών ΠΕ12 (04,07,11)ΠΕ17 (02,06,10*), ΠΕ18.18 ΠΕ12 (01,02,03, 08) ΠΕ17 (01,05,11)
Μηχανολογικό Σχέδιο ΠΕ12 (04,07,11) ΠΕ17 (02,06) ΤΕ01.02

*Μηχανολογικής κατεύθυνσης **Ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης

 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Οικοδομική ΠΕ12 (01,02,03) ΠΕ17 (01,05,11) ΤΕ01.05
Κτιριακά Έργα I ΠΕ12 (01,02,03) ΠΕ17 (01,05,11) ΤΕ01.05
Τεχνολογία Δομικών Υλικών ΠΕ12 (01,02,03) ΠΕ17 (01,05,11)
Οργάνωση Τεχνικών Έργων ΠΕ12 (01,02,03) ΠΕ17 (01,05,11) ΤΕ01.05
Στοιχεία Τοπογραφίας ΠΕ12 (01,02,03) ΠΕ17 (01,05,11)
Σχέδιο Δομικών Έργων με Η/Υ ΠΕ12 (01,02,03) ΠΕ17 (01,05,11) ΤΕ01.05*
Επιμετρήσεις – Προμετρήσεις ΠΕ12 (01,02,03) ΠΕ17 (01,05,11)

*Με πιστοποιημένες γνώσεις Η/Υ

 

 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Ηλεκτροτεχνία I ΠΕ12.05 ΠΕ17 (03,07) ΠΕ12 (06,10) ΠΕ17 (04,08,10*) TE01.06
Στοιχεία Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Ηλεκτρολογικού Σχεδίου ΠΕ12.05 ΠΕ17 (03,07) TE01.06
Εργαστήριο Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Οικιακών Συσκευών ΠΕ12.05 ΠΕ17 (03,07) ΤΕ01.06
Εισαγωγή στους Αυτοματισμούς και Στοιχεία Ηλεκτρονικής ΠΕ12.05 ΠΕ17 (03,07) ΠΕ12 (06,10) ΠΕ17 (04,08,10*)
Μηχανουργικές Εφαρμογές ΠΕ12 (04,07) ΠΕ17 (02,06) ΠΕ12.11 ΠΕ18 (18,31) TE01.02

*Ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης

 

 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Ζωική Παραγωγή ΠΕ14.04 ΠΕ18 (13,14) ΠΕ18 (12,15,17,30) ΤΕ01.34
Περιβάλλον & Γεωργία ΠΕ14 (04,05) ΠΕ18 (12,13,14,15,16,17,30) ΤΕ01 (32,33,34,35,36)

 

Εμπορία (μάρκετινγκ) Γεωργικών Προϊόντων ΠΕ14.04ΠΕ18.17 ΠΕ18 (12,13,14,15,30,36) ΤΕ01.36
Γεωργικές Εγκαταστάσεις ΠΕ14.04 ΠΕ18 (12,15,17,30)
ΠΕ18 (13,14) ΤΕ01.34
Εφαρμογές Η/Υ ΠΕ14.04 ΠΕ18 (12,13,14,15,30,36)
ΠΕ18 (13,14,17)

 

 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Μορφολογία-Φυσιολογία Φυτού ΠΕ14.04 ΠΕ04 (03, 04)
ΠΕ18 (12,30) ΠΕ18.15 ΤΕ01 (32,33)
Εδαφολογία- Λιπασματολογία-Αρδεύσεις ΠΕ14.04 ΠΕ18.15
ΠΕ18 (12,30) ΤΕ01 (32,33,35)
Γεωργική Τεχνική ΠΕ14.04 ΠΕ18 (12,13,14,17,30)
ΠΕ18.15 ΤΕ01.35
Γεωργικοί Ελκυστήρες Ι ΠΕ14.04 ΠΕ18 (12,13,17,30)
ΠΕ18.15 ΤΕ01.35
Στοιχεία Γεωργικών Μηχανών ΠΕ14.04 ΠΕ18 (12,17,30)
ΠΕ18.15 ΤΕ01.35
Γεωργική Οικονομία και ΠΕ14.04 ΠΕ18 (12,13,14,15,16,30)
Πολιτική ΠΕ18.17 ΤΕ01.36
Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζομένων -Προστασία Περιβάλλοντος ΠΕ14.04ΠΕ18.15 ΠΕ18 (12,13,14,16,17,30)

 

 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Ανόργανη Χημεία ΠΕ04.02ΠΕ12.08
Οργανική Χημεία ΠΕ04.02ΠΕ12.08 ΤΕ01.08
Χημική Τεχνολογία Ι ΠΕ12.08 ΠΕ04.02ΤΕ01.08
Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας (Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση) ΠΕ12.08 ΠΕ04.02ΤΕ01.08
Στοιχεία Βιοχημείας ΠΕ04.04 ΠΕ04.02
ΠΕ12.08 ΠΕ04.03
Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΠΕ12.08
Εργασιακό Περιβάλλον ΠΕ12.08

 

 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ)
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Βασικές Αρχές Μετάδοσης Θερμότητας, Θερμοδυναμικής και ΠΕ12 (04,07) ΠΕ12.11
Ρευστομηχανικής ΠΕ17 (02,06) ΠΕ18.32 ΠΕ17.10*
Τεχνολογία Κατεργασιών ΠΕ12 (04,07) ΠΕ12.11
ΠΕ17 (02,06) ΠΕ18 (18,31) ΤΕ01.02
Υλικά και Κατασκευή Υδραυλικών Δικτύων ΠΕ12 (04,07) ΠΕ17 (02,06) ΤΕ01 (02,04)
Υλικά και Κατασκευή Δικτύων Αερίων Καυσίμων ΠΕ12.04 ΠΕ17 (02,06) ΤΕ01 (02,04)
Τεχνολογία Αερίων Καυσίμων ΠΕ12.04 ΠΕ17 (02,06)
Στοιχεία Ηλεκτρολογίας ΠΕ12.05 ΠΕ12 (06,10)
ΠΕ17 (03,07) ΠΕ17 (04,08,10**) ΤΕ01.06
Σχέδιο ΠΕ12 (04,07,11) ΠΕ17 (02,06,10*) ΤΕ01 (01,02)

‘Μηχανολογικής κατεύθυνσης **Ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης

 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Δομή και Ιδιότητες του Ξύλου ΠΕ14.05ΠΕ18.16
Αρχές Οικονομίας – Μάρκετινγκ ΠΕ14.05 ΠΕ18 (16,17) ΠΕ18*
Σχεδίαση – Τεχνικές Σχεδίασης ΠΕ08 ΠΕ12.02ΠΕ18*
Ξυλογλυπτική Τέχνη Ι ΠΕ08 ΠΕ18*ΤΕ01**

 

Μηχανήματα και Εργαλεία =ύλου ΠΕ14.05 ΠΕ18*
ΠΕ18.16 ΤΕ01**
Εφαρμογές Η/Υ ΠΕ18* ΠΕ08, ΠΕ14.05

* Για πτυχιούχους του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ** Για πτυχιούχους αντίστοιχης ειδικότητας.

 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ – ΟΙΝΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Μορφολογία-Φυσιολογία Φυτού ΠΕ14.04 ΠΕ18.15, ΠΕ04 (03,04)
ΠΕ18 (12,30) ΤΕ01 (32,33)
Εδαφολογία- Λιπασματολογία ΠΕ14.04 ΠΕ18.15
ΠΕ18 (12,30) ΤΕ01 (32,33,35)
Στοιχεία Φυτοπροστασίας ΠΕ14.04 ΠΕ18.15
ΠΕ18 (12,30) ΤΕ01 (32,33,35)
Αμπελουργία Ι ΠΕ14.04 ΠΕ18 (15,30)
ΠΕ18.12 ΤΕ01 (32,33,35)
Εκμηχάνιση Γεωργίας ΠΕ14.04 ΠΕ18 (12,30)
ΠΕ18.15 ΤΕ01.35
Γεωργική Οικονομία και Πολιτική ΠΕ14.04 ΠΕ18 (12,13,14,15,30,36)
ΠΕ18.17 ΤΕ01.36
Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζομένου – Προστασία Περιβάλλοντος ΠΕ14.04ΠΕ18.12 ΠΕ18 (13,14,15,17,30,36)

 

 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Μορφολογία-Φυσιολογία Φυτού ΠΕ14.04 ΠΕ18.15, ΠΕ04 (03,04)
ΠΕ18 (12,30) ΤΕ01 (32,33)
Εδαφολογία- Λιπασματολογία – Αρδεύσεις ΠΕ14.04 ΠΕ18.15
ΠΕ18 (12,30) ΤΕ01 (32,33,35)
Στοιχεία Φυτοπροστασίας ΠΕ14.04 ΠΕ18.15
ΠΕ18 (12,30) ΤΕ01 (32,33,35)
Γεωργική Τεχνική ΠΕ14.04 ΠΕ18 (12,13,14,17,30)
ΠΕ18.15 ΤΕ01.35
Θερμοκήπια Ι ΠΕ14.04 ΠΕ18.12
ΠΕ18 (15,30) ΤΕ01.35
Γεωργική Οικονομία και Πολιτική ΠΕ14.04 ΠΕ18 (12,13,14,15,30,36)
ΠΕ18.17 ΤΕ01.36
Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζομένου – Προστασία Περιβάλλοντος ΠΕ14.04ΠΕ18.30 ΠΕ18 (12,13,14,15,17,36)

 

 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Μορφολογία-Φυσιολογία Φυτού ΠΕ14 (04,05) ΠΕ18.15, ΠΕ04 (03,04)
ΠΕ18 (12,30) ΤΕ01 (32,33)
Εδαφολογία- Λιπασματολογία-Αρδεύσεις ΠΕ14.04 ΠΕ18.15
ΠΕ18 (12,30) ΤΕ01 (32,33,35)
Στοιχεία Φυτοπροστασίας ΠΕ14.04 ΠΕ18.15
ΠΕ18 (12,30) ΤΕ01 (32,33,35)
Γενική Δενδροκομία ΠΕ14.04 ΠΕ18 (15,30)
ΠΕ18.12 ΤΕ01.33
Εκμηχάνιση της Γεωργίας ΠΕ14.04 ΠΕ18 (12,13,17,30)
ΠΕ18.15 ΤΕ01.35
Γεωργική Οικονομία και Πολιτική ΠΕ14.04 ΠΕ18 (12,13,15,30,36)
ΠΕ18.17 ΤΕ01.36
Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζομένου – Προστασία Περιβάλλοντος ΠΕ14.04ΠΕ18.12 ΠΕ18 (13,14,15,17,30,36)

 

 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ – ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονομία ΠΕ14.04ΠΕ18.17 ΠΕ18 (12,13,14,15,30,36)
Εισαγωγή στη Γεωργική Παραγωγής ΠΕ14.04 ΠΕ18 (15,16,17,30)
ΠΕ18 (12,13) ΤΕ01.33
Χαρακτηριστικά και Ιδιότητες Γάλακτος (Χημεία, Φυσική και Μικροβιολογία ΠΕ14.04 ΠΕ18.13
Γάλακτος) ΠΕ18.36 ΤΕ01.34
Τεχνολογία Γάλακτος Ι ΠΕ14.04 ΠΕ18.13
ΠΕ18.36 ΤΕ01.34
Εμπορία (marketing) Προϊόντων – ΠΕ14.04 ΠΕ14.05
Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας ΠΕ18.17 ΠΕ18 (12,13,14,15,16,30,36)

 

Εργασιακό Περιβάλλον του ΠΕ14.04 ΠΕ18 (12,13,14,15,16,17,30)
Αγροτικού Χώρου ΠΕ18.36
Εφαρμογές Η/Υ ΠΕ14.04 ΠΕ14.05
ΠΕ18 (17,36) ΠΕ18 (12,13,14,15,16,30)
ΤΕ01.36*

*Με πιστοποιημένες γνώσεις Η/Υ

B’ ΤΑΞΗ

Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων της Β’ τάξης των ΕΠΑ.Σ. και κλάδων – ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Α’

και Β’ ανάθεση

 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Ιστορία Διακ. Τεχνών ΠΕ12.02ΠΕ18.27 ΠΕ08
Αρχιτεκτονικό – Προοπτικό Σχέδιο ΠΕ12.02ΠΕ18.27 ΤΕ01.01
Ελεύθερο Σχέδιο-Χρώμα ΠΕ08 ΠΕ12.02 ΠΕ18 (26,27) ΠΕ18 (01,28)
Ιστορία των Τεχνών – Έργα και Δημιουργοί ΠΕ08 ΠΕ12.02 ΠΕ18 (26,27,28) ΠΕ18.01
Κατασκευαστικό Σχέδιο ΠΕ12 (01,02,03) ΠΕ17 (01,05) ΤΕ01 (01,05)
Σχεδιασμός Επαγγ. Χώρων ΠΕ12.02 ΤΕ01.12
ΠΕ18.27 ΠΕ18.27
Διακοσμητική Σύνθεση – Μακέτα ΠΕ12.02 ΠΕ08
ΠΕ18.27 ΤΕ01.12
Σχέδιο Η/Υ ΠΕ18 (01,26,27) ΠΕ18 (28,29)
Φωτογραφία ΠΕ18.29 ΠΕ18 (01,26,27,28)
 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Σχέδιο Κοσμηματοποιίας ΠΕ18.34 ΤΕ01.25
Ιστορία των Τεχνών – Έργα και Δημιουργοί ΠΕ08 ΠΕ12.02 ΠΕ18 (26,27,28) ΠΕ18 (01,29)
Αρχές Σύνθεσης ΠΕ18 (26,27,34) ΠΕ18 (01,28)
Ιστορία της Αργυροχρυσοχοΐας ΠΕ18.34 ΠΕ08
Εργαστήριο Κοσμηματοποιίας Ι (Χειροπ. Κοσμημάτ.) ΠΕ18.34 ΤΕ01.25
ΕργαστήριοΚοσμηματοποιίας ΙΙ (Κοσμημάτ. Παραγωγής) ΠΕ18.34 ΤΕ01.25
Στοιχεία Επαγγελματικής Δραστηριότητας ΠΕ18.34 ΠΕ08

 

 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Τεχνολογία Ξύλου – Μετρήσεις ΠΕ18*ΠΕ14.05 ΠΕ18.16
Ιστορία των Τεχνών. Έργα και Δημιουργοί ΠΕ08 ΠΕ12.02 ΠΕ18 (26,27,28) ΠΕ18.01
Επεξεργασία Επιφανειών ΠΕ18* ΠΕ08
Αρχές Σύνθεσης ΠΕ18 (26,27) ΠΕ18 (01,28)
Ρυθμολογία Επίπλου ΠΕ18* ΠΕ08ΠΕ12.02ΠΕ18.27
Εργαστήριο Ξύλινων ΠΕ18* ΠΕ14.05
Κατασκευών ΠΕ18.16ΤΕ01**
Συνδεσμολογία ΠΕ18* ΠΕ14.05ΠΕ18.16ΤΕ01**
Ξυλογλυπτική ΠΕ08 ΠΕ18*ΤΕ01**
Οργάνωση Εργαστηρίου ΠΕ18* ΠΕ14.05 ΠΕ18 (16,38)

* Για πτυχιούχους του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ** Για πτυχιούχους αντίστοιχης ειδικότητας.

 

 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ – ΠΗΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Ελεύθερο Σχέδιο – Χρώμα ΠΕ08 ΠΕ12.02 ΠΕ18 (26,27,38) ΠΕ18 (01,28)
Πηλοπλαστική ΠΕ18.38 ΠΕ08
Αρχές Σύνθεσης ΠΕ18 (26,27,38) ΠΕ18 (01,28)
Ιστορία των Τεχνών – Έργα και Δημιουργοί ΠΕ08 ΠΕ12.02 ΠΕ18 (26,27,28) ΠΕ18 (01,29)
Ιστορία Κεραμικής ΠΕ18.38 ΠΕ08
Εργαστήριο Κεραμικής (τροχός) ΠΕ18.38 ΠΕ08
Γυψοτεχνία ΠΕ18.38 ΠΕ08
Τεχνολογία Υλικών ΠΕ18.38 ΠΕ08ΠΕ18 (27,28)
Τεχνικές Ψησίματος ΠΕ18.38 ΠΕ08
Οργάνωση Εργαστηρίου ΠΕ18.38 ΠΕ08

 

 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΥΑΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Ελεύθερο Σχέδιο – Χρώμα ΠΕ08 ΠΕ12.02 ΠΕ18 (26,27,28) ΠΕ18.01
Σχέδιο – Χρώμα Ψηφιδογραφίας – Υαλογραφίας ΠΕ08ΠΕ18.28 ΤΕ01.15
Ιστορία των Τεχνών – Έργα και Δημιουργοί ΠΕ08 ΠΕ12.02 ΠΕ18 (26,27,28) ΠΕ18.01
Φωτογραφία ΠΕ18.29 ΠΕ18 (01,26,27,28)
Ιστορία Ψηφιδογραφίας -Υαλογραφίας ΠΕ18.28 ΠΕ08
Υαλογραφία ΠΕ18.28 ΤΕ01.15
Ψηφιδογραφία ΠΕ18.28 ΤΕ01.15
Εφαρμογές Η/Υ ΠΕ18 (01,26,27) ΠΕ18 (28,29)

 

 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΠΕ18.28 ΠΕ12.02 ΠΕ18 (26,27,28)
Αντίγραφο – Αισθητική Αποκατάσταση ΠΕ08 ΠΕ18 (01,26,27,29)
ΠΕ18.28 ΤΕ01.17
Συντήρηση Έργων Τέχνης ΠΕ18.28 ΤΕ01.17
Ιστορία των Τεχνών – Έργα και Δημιουργοί ΠΕ08 ΠΕ12.02 ΠΕ18 (26,27,28) ΠΕ18 (01,29)
Τεχνολογία Υλικών ΠΕ18 (27,28) ΠΕ18 (01,26,29)
Φωτογραφία ΠΕ18.29 ΠΕ18 (01,26,27,28)
Γραμμικό Σχέδιο ΠΕ12 (01,02,03) ΠΕ17 (01,05,11) ΠΕ18 (01,26,27,28) ΤΕ01.01
Ελεύθερο Σχέδιο ΠΕ08 ΠΕ12.02ΠΕ18 (01,26,27,28)

 

 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Ιστορία Ενδυμασίας ΙΙ ΠΕ12.12 ΠΕ18 (06,20)
Τεχνική Ανάλυση – Οργάνωση Συλλογής ΠΕ12.12 ΠΕ18 (06,20)
Σχέδιο Υφάσματος- Χρώμα (Ε) ΠΕ12.12 ΠΕ18 (06,20) ΤΕ01.22
Τεχνολογία προτύπων κοπής ΠΕ12.12 ΤΕ01.22
(πατρόν) ΙΙ (Ε) ΠΕ18 (06,20)
Τεχνολογία Παραγωγής ΠΕ12.12 ΤΕ01.22
Ενδυμάτων ΠΕ18 (06,20)
Τεχνολογία Ραφής ΠΕ12.12 ΠΕ18 (06,20) ΤΕ01.22

 

Τεχνολογία Υφάσματος -Υφασματολογία ΠΕ12.12 ΠΕ18 (06,20)
Οργάνωση και Κοστολόγηση Παραγωγής ΠΕ12.12 ΠΕ18 (06,20)
Ποιοτικός Έλεγχος Υφασμάτων – Ενδυμάτων ΠΕ12.12 ΠΕ18 (06,20) ΤΕ01 (22,27)
Ηλεκτρονική Σχεδίαση ΙΙ (Ε) ΠΕ12.12 ΠΕ18 (06,20) ΤΕ01 (22,27)

 

 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων ΠΕ14.04ΠΕ18.17 ΠΕ18 (12,13,14,15,16,30)
Φυτοπροστασία ΠΕ14.04 ΠΕ18 (12,30) ΠΕ18 (13,14,15,17) ΤΕ01 (32,33)
Συντήρηση Κηποτεχνικών Εφαρμογών ΠΕ14.04 ΠΕ18 (12,30) ΤΕ01 (32,33,35) ΠΕ18.15
Εφαρμογές Αρδευτικών ΠΕ14.04 ΠΕ18 (12,30)
Δικτύων στην Κηποτεχνία ΠΕ18.15 ΤΕ01.35
Κηποτεχνικές Εφαρμογές ΠΕ14.04 ΠΕ18 (12,30) ΤΕ01 (32,33,35) ΠΕ18.15
Η/Υ και Σχεδιασμός Φυτοτεχνικών Έργων ΠΕ14.04 ΠΕ18 (12,30) ΠΕ18 (15,16), ΠΕ14.05 ΤΕ01 (32,33)*

*Με πιστοποιημένες γνώσεις Η/Υ

 

 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Αγροτουριστικές Επιχειρήσεις ΠΕ14.04 ΠΕ18 (12,13,14,15,30)
ΠΕ18.17 ΤΕ01.36
Αγροβιοτεχνίες ΠΕ14.04 ΠΕ18 (12,13,14,30)
ΠΕ18.36 ΤΕ01 (32,33,34)
Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού Υπαίθρου ΠΕ14 (04,05) ΠΕ18 (12,13,14,15,16,17,30) ΤΕ01.36
Ιδιοπαραγόμενα Γεωργικά Προϊόντα ΠΕ14.04 ΠΕ18 (12,13,14,15,17,30)
ΠΕ18.36 ΤΕ01 (32,33,34)
Αγροτική Παράδοση και Λαϊκή Τέχνη ΠΕ02 ΠΕ14.04
ΠΕ15 ΠΕ18 (12,13,14,15,17,30)

 

 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Ηλεκτροθεραπεία ΙΙ ΠΕ18.25 ΠΕ14.01, ΠΕ18.24
Εφαρμογή Φυσικών Μέσων ΠΕ18 (25,24) ΠΕ14.01
Φυσικοθεραπεία ΠΕ18.25 ΠΕ14.01ΠΕ18.24
Πρακτική Φυσικοθεραπεία ΠΕ18.25 ΠΕ14.01ΠΕ18.24
Μάλαξη ΙΙ ΠΕ18.25 ΠΕ18.24

 

 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Ακίνητη Προσθετική ΠΕ14.02 ΤΕ01.26
ΠΕ18.08
Ακίνητη Προσθετική -Πορσελάνη ΠΕ14.02 ΤΕ01.26
ΠΕ18.08
Κινητή Προσθετική ΠΕ18.08 ΤΕ01.26
ΠΕ14.02
Στοιχεία Ορθοδοντικής ΠΕ14.02 ΠΕ18.08
ΤΕ01.26

 

 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Νεώτερες Απεικονιστικές Μέθοδοι ΠΕ14.01ΠΕ18.21
Δεοντολογία Επαγγέλματος ΠΕ18.21 ΠΕ14.01
Ακτινοανατομική ΠΕ18.21 ΠΕ14.02
Θεωρία Ακτινοτεχνολογίας ΠΕ18.21 ΠΕ14.01, ΠΕ14.02
Εργαστήριο Ακτινοτεχνολογίας ΠΕ18.21 ΤΕ01.31

 

 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Φαρμακολογία ΠΕ14.03 ΠΕ14 (01,02,06)
Στοιχεία Φαρμακογνωσίας ΠΕ14.03 ΠΕ14.(04,01,02)
Στοιχεία Τοξικολογίας ΠΕ14.03 ΠΕ14 (01,02)
Κοσμετολογία ΠΕ14.03 ΠΕ18.04
Φαρμακευτική Τεχνολογία ΠΕ14.03

 

 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Αισθητική Σώματος ΙΙ ΠΕ18.04 ΤΕ01.20
Αισθητική Προσώπου ΙΙ ΠΕ18.04 ΤΕ01.20
Στοιχεία Αισθητικής ΠΕ14.01
Χειρουργικής ΠΕ18.04
Οργάνωση και Διαχείριση Μονάδων Αισθητικής ΠΕ18.04 ΠΕ14.01
Κινησιολογία ΠΕ18.(24,25) ΠΕ18.04
Μακιγιάζ ΙΙ ΠΕ18.04 ΠΕ18.05 ΤΕ01 (19,20)
Μανικιούρ – Πεντικιούρ ΠΕ18.04 ΠΕ18.05 ΤΕ01 (19,20)

 

 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Εργαστήριο Κομμωτικής ΙΙ ΠΕ18.05 ΤΕ01.19
Μακιγιάζ ΠΕ18.04 ΠΕ18.05 ΤΕ01 (19,20)
Μανικιούρ – Πεντικιούρ ΠΕ18.04 ΠΕ18.05 ΤΕ01 (19,20)
Καλλιτεχνικά Χτενίσματα ΠΕ18.05 ΤΕ01.19
Σχέδιο Κομμώσεων και Χρώμα ΠΕ18.05 ΤΕ01.19
Γαλλική Ορολογία ΠΕ05

 

 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Στοιχεία Επαγγελματικής Δραστηριότητας ΠΕ12 (04,07) ΠΕ17 (02,06) ΠΕ18.18 ΠΕ12.11
Συγκολλήσεις ΠΕ12.04 ΠΕ18.31
ΠΕ17 (02,06) ΤΕ01.02
Τεχνολογία Αμαξωμάτων ΠΕ12.04 ΠΕ17 (02,06) ΠΕ18.18 ΤΕ01 (02,03)
Σχέδιο Ειδικότητας ΠΕ12.04 ΠΕ17 (02,06) ΠΕ18.18 ΤΕ01.02
Βαφές Αμαξωμάτων ΠΕ12.04 ΠΕ17 (02,06) ΠΕ18.18
 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

 

ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων ΠΕ12.04ΠΕ17 (02,06,10*)
Κατασκευή και Λειτουργία Εγκαταστάσεων Κεντρικής Θέρμανσης ΠΕ12.04ΠΕ17 (02,06,10*) ΤΕ01.02
Συντήρηση και Επισκευές Κεντρικής Θέρμανσης ΠΕ12.04ΠΕ17 (02,06,10*) ΤΕ01.02
Στοιχεία Επαγγελματικής Δραστηριότητας ΠΕ12 (04,07,11) ΠΕ17 (02,06,10*)
Ειδικές Εφαρμογές Η/Υ ΠΕ12.04ΠΕ17 (02,06,10*)

*Μηχανολογικής κατεύθυνσης

 

 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Τεχνολογία Αεροσκαφών ΙΙ ΠΕ18.32 TE01.28

 

Κινητήρες Αεροσκαφών II ΠΕ18.32 ΠΕ12.04
ΠΕ17 (02,06)
TE01.28
Σχέδιο Ειδικότητας II ΠΕ18.32 ΤΕ01.28
 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ – CNC

 

ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Μηχανολογικό Σχέδιο με Η/Υ ΠΕ12.04 ΠΕ17 (02,06) ΤΕ01 (01,02)*
Προγραμματισμός CNC ΠΕ12.04 ΠΕ17 (02,06)
Συστήματα APT, CAD/CAM, FMS ΠΕ12.04 ΠΕ17 (02,06)
Μη Συμβατικές Κατεργασίες ΠΕ12 (04,07) ΠΕ17 (02,06) ΠΕ18.31
Ποιοτικός Έλεγχος ΠΕ12 (04,07,11) ΠΕ17 (02,06) ΠΕ18.31
Στοιχεία Επαγγελματικής ΠΕ12 (04,07,11) ΠΕ18.31
Δραστηριότητας ΠΕ17 (02,06)

*Με πιστοποιημένες γνώσεις Η/Υ

 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Οικοδομική ΠΕ12 (01,02) ΠΕ17 (01,05) ΠΕ12.03ΠΕ17.11ΤΕ01.05
Κτιριακά Έργα II ΠΕ12 (01,02) ΠΕ17 (01,05) ΠΕ12.03ΠΕ17.11ΤΕ01.05
Σχέδιο Κτιριακών Έργων ΠΕ12 (01,02,03) ΠΕ17 (01,05,11) ΤΕ01.05
Πολεοδομικές Εφαρμογές ΠΕ12 (01,02,03) ΠΕ17 (01,05,11) ΤΕ01.05
Ο Η/Υ στο Χώρο των Κτιριακών Έργων ΠΕ12 (01,02,03) ΠΕ17 (01,05,11) ΤΕ01.05*
Συγκοινωνιακά Έργα -Υδραυλικά Έργα ΠΕ12 (01,03) ΠΕ17 (01,05,11) ΤΕ01.05
Υδραυλικές – Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις ΠΕ12.01 ΠΕ17 (01,05) ΠΕ12.05 ΠΕ17 (03,06)

*Με πιστοποιημένες γνώσεις Η/Υ

 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Ηλεκτροτεχνία II ΠΕ12.05 ΠΕ17 (03,07) ΠΕ12 06,10) ΠΕ17 (04,08,10) ΤΕ01.06
Ηλεκτρικές Μηχανές ΠΕ12 05 ΠΕ17 (03,07) ΠΕ17.10*
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΠΕ12 05 ΠΕ17 (03,07) ΤΕ01.06
Συστήματα Αυτοματισμών ΠΕ12.05 ΠΕ17 (03,07) ΠΕ12 06,10) ΠΕ17 (04,08,10) ΤΕ01.06
Επαγγελματικό Περιβάλλον του Ηλεκτρολόγου ΠΕ12.05 ΠΕ17 (03,07)

* Ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης.

 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Βοοτροφία – Αιγοπροβατοτροφία ΠΕ14.04ΠΕ18.13 ΤΕ01.34
Χοιροτροφία – Λοιπά Ζώα ΠΕ14.04ΠΕ18.13 ΤΕ01.34
Πτηνοτροφία ΠΕ14.04ΠΕ18.13 ΤΕ01.34
Υδατοκαλλιέργειες ΠΕ14.04ΠΕ18.14 ΤΕ01.34
Μελισσοκομία – Σηροτροφία ΠΕ14.04ΠΕ18.13 ΤΕ01.34
Διατροφή Αγροτικών Ζώων II ΠΕ14.04 ΤΕ01.34
ΠΕ18.13 ΠΕ18.14
Βιολογική Εκτροφή ΠΕ14.04 ΠΕ18.14
Αγροτικών Ζώων ΠΕ18.13

 

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις ΠΕ14.04 ΤΕ01.36
ΠΕ18 (13,17)
 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

 

ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Γ. Μηχανήματα Ι ΠΕ14.04ΠΕ18.15 ΤΕ01.35
Γ. Μηχανήματα ΙΙ ΠΕ14.04ΠΕ18.15 ΤΕ01.35
Αντλίες ΠΕ14.04ΠΕ18.15 ΤΕ01.35
Γεωργικός Ελκυστήρας ΙΙ ΠΕ14.04ΠΕ18.15 ΤΕ01.35
Μηχανήματα – Εξοπλισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων – Βιομηχανιών ΠΕ14.04ΠΕ18.15 ΤΕ01.35
Σύγχ. Γ εωρ. Επιχειρήσεις – Οργάνωση – Διοίκηση ΠΕ14.04ΠΕ18.17 ΤΕ01.36

 

 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Χημική Τεχνολογία ΙΙ ΠΕ12.08 ΠΕ04.02ΤΕ01.08
Τεχνολογία Υλικών ΠΕ12.08
Έλεγχος και Διαχείριση Αποβλήτων ΠΕ12.08 ΤΕ01.08
Ποιοτικός Έλεγχος ΠΕ12.08 ΤΕ01.08
Περιβαλλοντική Χημεία ΠΕ12.08 ΠΕ04.02
Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών ΠΕ12.08 ΠΕ17 (02,06) ΤΕ01.08

 

 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ)
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Συσκευές Αερίου Καυσίμου ΠΕ12.04 ΠΕ17 (02,06)
Λέβητες και Βιομηχανικοί Καυστήρες Αερίου ΠΕ12.04 ΠΕ17 (02,06)
Όργανα Μέτρησης Αυτοματισμού και Ελέγχου ΠΕ12 (06,10) ΠΕ17 (04,08) ΠΕ12.05 ΠΕ17 (03,07)
Κατασκευή και Λειτουργία Εγκαταστάσεων Κεντρικής Θέρμανσης ΠΕ12.04 ΠΕ17 (02,06) ΤΕ01.02
Συντήρηση και Επισκευές Εγκαταστάσεων Κεντρικής Θέρμανσης ΠΕ12.04 ΠΕ17 (02,06) ΤΕ01.02
Νομοθεσία, Κανονισμοί, Ασφάλεια Εργασίας ΠΕ13 ΠΕ12.04 ΠΕ17 (02,06)

 

 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ ‘ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Ιστορία Ξυλογλυπτικής Τέχνης ΠΕ08ΠΕ12.02ΠΕ18*
Τεχνολογία Ξύλου ΠΕ14.05ΠΕ18.16ΠΕ18* ΤΕ01**
Επεξεργασία Επιφανειών-Συνδεσμολογία ΠΕ18* ΠΕ08
Σχεδίαση-Τεχνικές Σχεδίασης ΠΕ08 ΠΕ12.02ΠΕ18*
Ξυλογλυπτική Τέχνη ΙΙ ΠΕ08ΠΕ18* ΤΕ01**
Εφαρμογές Η/Υ ΠΕ18* ΠΕ08, ΠΕ14.05

* Για πτυχιούχους του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ** Για πτυχιούχους αντίστοιχης ειδικότητας.

 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ-ΟΙΝΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Οινοτεχνία Ι ΠΕ18.36* ΠΕ14.04
Οινοτεχνία ΙΙ ΠΕ18.36* ΠΕ14.04
Αμπελουργία ΙΙ ΠΕ14.04 ΠΕ18 (15,30)
ΠΕ18.12 ΤΕ01 (32,33,35)
Μηχανολογικός Εξοπλισμός- ΠΕ14.04 ΤΕ01.35
Εγκαταστάσεις Οινοποιείου ΠΕ18.36
Βιολογική Καλλιέργεια Αμπελιού και Κρασί ΠΕ14.04 ΠΕ18 (12,36)
Ποιοτικός- Οργανοληπτικός Έλεγχος Προϊόντων Οίνου – Οινογευστική ΠΕ18.36 ΠΕ14.04

 

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις ΠΕ14.04 ΤΕ01.36
ΠΕ18.17

*Ειδικότητας Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών.

 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΑΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Θερμοκήπια ΙΙ ΠΕ14.04 ΠΕ18.12
ΠΕ18 (15,30) ΤΕ01.35
Ανθοκομικές Καλλιέργειες Θερμοκηπίων ΠΕ14.04 ΠΕ18.12
ΠΕ18.30 ΤΕ01 (32,33)
Λαχανοκομικές Καλλιέργειες Θερμοκηπίων ΠΕ14.04 ΠΕ18.12
ΠΕ18.30 ΤΕ01 (32,33)
Εκμηχάνιση της Γεωργίας ΠΕ14.04 ΠΕ18 (12,13,17,30)
ΠΕ18.15 ΤΕ01.35
Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού ΠΕ14.04 ΠΕ18 (12,30) ΤΕ01 (32,33)
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις ΠΕ14.04ΠΕ18.17 ΤΕ01.36

 

 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Δενδροκομία Ι ΠΕ14.04 ΠΕ18 (15,30)
ΠΕ18.12 ΤΕ01.33
Δενδροκομία ΙΙ ΠΕ14.04 ΠΕ18 (15,30)
ΠΕ18.12 ΤΕ01.33
Βιολογική Δενδροκομία ΠΕ14.04ΠΕ18.12 ΠΕ18 (15,30)
Γεωργικές Εγκαταστάσεις ΠΕ14.04 ΠΕ18 (12,30)
ΠΕ18.15 ΤΕ01 (33,35)
Χειρισμός- Μεταποίηση Προϊόντων Δενδροκομίας ΠΕ14.04ΠΕ18.12 ΤΕ01.33
Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού ΠΕ14.04 ΠΕ18 (12,30) ΤΕ01.33
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις ΠΕ14.04ΠΕ18.17 ΤΕ01.36

 

 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ- ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Τεχνολογία Γάλακτος ΙΙ ΠΕ14.04 ΠΕ18.13
ΠΕ18.36 ΤΕ01.34
Ειδική Τυροκομία ΠΕ14.04 ΠΕ18.13
ΠΕ18.36 ΤΕ01.34
Εξοπλισμός Βιομηχανιών Επεξεργασίας Γάλακτος ΠΕ14.04 ΠΕ18 (13,15)
ΠΕ18.36 ΤΕ01.35
Συσκευασία Τροφίμων ΠΕ14.04ΠΕ18.36 ΠΕ18 (13, 14, 15)
Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων ΠΕ14.04ΠΕ18.36 ΠΕ18 (13,14)
Εφαρμογές Η/Υ ΠΕ14.04 ΠΕ18.13
ΠΕ18 (17,36) ΤΕ01.36*
*Με πιστοποιημένες γνώσεις Η/Υ

Σημειώσεις: 1. Με τα μαθήματα πρώτης (1ης) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (2ης) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες.

 1. Από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα της Φυσικής σε Β’ ανάθεση, προτεραιότητα έχουν οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ12.10.
 2. Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ διδάσκουν τα θεωρητικά, τα εργαστηριακά και τα σχεδιαστικά μαθήματα, καθώς και το θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων.
 3. Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ01, από τα μαθήματα που αναφέρονται στην παρούσα, διδάσκουν μόνο τα εργαστηριακά μαθήματα, τα σχεδιαστικά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτερική Διανομή:

 1. Γραφείο Υφυπουργού κ. Α. Λυκουρέντζου
 2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δ. Πλατή
 3. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα κ. Γ. Γούση
 4. Διεύθυνση Προσωπικού Δ. Ε.

Τμήματα A’, Β’, Γ’, Δ’                                                                                            ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

Γ2/6553/30.11.2001 ΥΠΕΠΘ Α Ν Α Θ Ε Σ Η Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν Τ. Ε. Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχει νέα απόφαση ανάθεσης μαθημάτων στην Τ.Ε.Ε. πέραν των ισχυουσών δημοσιευμένων διατάξεων. Ως εκ τούτου κάθε πληροφόρηση για το θέμα αυτό δεν ευσταθεί.

Γ2/3325/4.9.89 ΥΠΕΠΘ Καθορισμός αντιστοιχία ειδικοτήτων εκπ/κών και διδασκομένων μαθημάτων.

‘Εχοντας υπόψη :

 1. Την αριθμ. 02/31929/8.12.88 Υπουργική Απόφαση, με την οποία προστίθενται νέες ειδικότητες Εκπ/κού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών στη Β/θμια Εκπ/ση.
 2. Την ανάγκη καθορισμού μαθημάτων που θα διδάξουν οι εκπαιδευτικοί των νέων αυτών ειδικοτήτων.
 3. Την κατάργηση της Ε’ Δέσμης από τη Β/θμια εκπ/ση.

Συμπληρώνουμε την αριθμ. Γ3/4535/10.11.88 εγκύκλιό μας, που καθορίζει τις αντιστοιχίες ειδικοτήτων των διαφόρων κλάδων Εκπ/κών και των διδασκομένων από αυτούς μαθημάτων, και ενσωματώνουμε τις σχετικές με το ίδιο θέμα εγκυκλίους Γ2/3813/7.9.87, Γ2/5867/30.11.87, Γ2/4535/10.11.88, Γ2/5023/12.12.88 και Γ2/951/27.2.89.

Η εφαρμογή της εγκυκλίου αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 1989-90.

Παρακαλούμε για την έγκαιρη απόστολή του συνημμένου πίνακα και των οδηγιών για την εφαρμογή του στις σχολικές μονάδες της περιφερείας σας, καθώς και για την ενημέρωση των Σχολικών Συμβούλων της Β/θμιας Εκπ/σης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 1. Η σύνταξη του πίνακα αντιστοιχίας ειδικοτήτων εκπαιδευτικών και διδασκομένων μαθημάτων έγινε με σκοπό την αρτιότερη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα σχολεία και το σωστότερο υπολογισμό των κενών για μεταθέσεις, τοποθετήσεις και διορισμό εκπαιδευτικών.
 2. Τα κενά για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών υπολογίζονται κατ’αρχήν από τα μαθήματα 1ης ανάθεσης. ‘Ομως, σε διαθέσιμα κενά μπορούν να μετατεθούν εκπαιδευτικοί της ίδιας ειδικότητας διαφορετικών κλάδων ή εκπαιδευτικοί συναφών ειδικοτήτων, εφόσον είναι δυνατή η κάλυψη του υποχρεωτικού τους ωραρίου με μαθήματα 2ης ανάθεσης.

Κατά την εφαρμογή της οδηγίας δεν μπορούν να προκύψουν διαθέσιμα κενά, εφόσον στο σχολείο υπηρετούν εκπαιδευτικοί που καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο με μαθήματα 2ης ανάθεσης.

 1. Τα κενά για το διορισμό εκπαιδευτικών υπολογίζονται αποκλειστικά από τα μαθήματα 1ης ανάθεσης, ύστερα από τη ρύθμιση των υπεραριθμιών και χωρίς να θίγονται οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν οργανικές θέσεις με οποιοδήποτε προηγούμενο καθεστώς.
 2. Τα κενά για τις μεταθέσεις και διορισμό εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ4 είναι ενιαία για όλες τις ειδικότητες του.
 3. Εκπαιδευτικοί θεωρητικών μαθημάτων μετατίθενται και τοποθετούνται σε ακάλυπτα κενά εργαστηριακών εκπαιδευτικών αντίστοιχης ειδικότητας, με βάση τη γενικότερη αρχή της σύνθεσης θεωρίας και πράξης. Εκπαιδευτικοί εργαστηρίων ΤΕΙ δεν μπορούν να μετατεθούν και τοποθετηθούν σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών θεωρητικών μαθημάτων, προηγούνται όμως στις μεταθέσεις για κενά που προκύπτουν από ώρες εργαστηριακών μαθημάτων.(Δεν ισχύει πλέον Γ2/3752/4.10.89)
 4. Στις περιπτώσεις εκείνες που δεν υπάρχει ειδική αναφορά στον πίνακα δεν θα γίνεται διάκριση των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ17, και ΠΕ14, ΠΕ18 για τη διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων.
 5. Στη διδασκαλία των μαθημάτων (σχέδιο, εργαστήριο, λογιστικές εφαρμογές κ.λ.π.), που αναφέρονται σε 1η ανάθεση σε εκπαιδευτικούς περισσότερων του ενός κλάδων και που διδάσκονται από 2 ή 3 εκπαιδευτικούς ταυτόχρονα, συμμετέχει ένας τουλάχιστον εκπαιδευτικός των κλάδων ΠΕ12 ή ΠΕ17 (ΠΕ18 για τους Τεχνολόγους Οχημάτων), ΠΕ14 και ΠΕ9 αντίστοιχης ειδικότητας.

Γ2/2662/16.5.94 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Τροποποίηση και συμπλήρωση της Γ2/3325/4.9.89 Εγκυκλίου.

Έχοντας υπόψη την ανάγκη ρύθμισης λειτουργικών προβλημάτων, που παρουσιάσθηκαν κατά την εφαρμογή της ανωτέρω εγκυκλίου, τροποποιούμε και συμπληρώνουμε αυτήν ως εξής:

 1. Το μάθημα «Γεωγραφία» του Γυμνασίου διδάσκεται σε δεύτερη (2η) ανάθεση από τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ4, εκτός των Γεωλόγων οι οποίοι το διδάσκουν σε πρώτη (1η) ανάθεση.
 2. Το μάθημα «Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Επιχείρηση» ΤΕΛ και ΕΠΛ διδάσκεται σε πρώτη (1η) ανάθεση από εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ9 – Οικονομολόγων με ειδική επιμόρφωση στο αντικείμενο. Σε δεύτερη (2η) ανάθεση διδάσκεται από Οικονομολόγους γενικά και από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 – Πληροφορικής.
 3. Η διδασκαλία του μαθήματος «Λογιστικές Εφαρμογές» γίνεται από έναν ή με τη συμμετοχή περισσοτέρων εκπαιδευτικών αναλόγως του αριθμού των μαθητών σύμφωνα με τις οδηγίες 7 και 13 της αριθ. Γ2/3325/4.9.89 εγκυκλίου του ΥΠΕΠΘ. Δύναται να θεωρηθεί ως εργαστηριακό, επειδή σκοπός του μαθήματος αυτού είναι η εξοικείωση των μαθητών με την πρακτική της λογιστικής στην επιχείρηση με την προϋπόθεση όμως να γίνεται με χρήση Η/Υ στο εργαστήριο. Το μάθημα αυτό διδάσκεται σε πρώτη (1η) ανάθεση από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ9 – Οικονομολόγων και ΠΕ18 Στελ. Λογιστηρίου και σε δεύτερη (2η) ανάθεση από τον κλάδο ΤΕ1 – Υπαλλήλων Λογιστηρίου.
 4. Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 – Πληροφορικής διδάσκουν σε πρώτη (1η) ανάθεση τα μαθήματα του τομέα και του κλάδου Πληροφορικής ΤΕΛ, ΕΠΛ (κλάδου και Τ.Ε. κλάδου 4) και των Γ υμνασίων, τα μαθήματα ειδικότητας Πληροφορικής των Υπαλλήλων Η/Υ και διατρητικών μηχανών ΤΕΣ, Πληροφορική – Η/Υ ΕΠΛ και εισαγωγή στους Η/Υ, εκτός από τα Μαθηματικά για την Πληροφορική ΕΠΛ, τα οποία διδάσκουν σε δεύτερη (2η) ανάθεση, καθώς και τις Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Επιχείρηση ΤΕΛ και ΕΠΛ.

Επίσης οι εκπαιδευτικοί εργαστηρίων του κλάδου ΤΕ1 – Προγραμματιστές Η/Υ διδάσκουν τα εργαστήρια ειδικότητας ΤΕΛ, ΤΕΣ και ΕΠΛ. Το αριθ. Γ2/3434/28.9.90 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ σχετικά με τη διδασκαλία της Πληροφορικής δεν ισχύει.

Η ισχύς των ανωτέρω αρχίζει από το σχολικό έτος 1994-1995.

Στην περίπτωση αυτή την ευθύνη διεξαγωγής του μαθήματος έχει ο εκπαιδευτικός του κλάδου με ανώτερο πτυχίο, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από κείμενες διατάξεις για τη λειτουργία των ΣΕΚ και των σχολικών εργαστηρίων.

Εφαρμόζοντας την ανωτέρω οδηγία, δεν πρέπει να δημιουργούνται υπεραριθμίες εκπαιδευτικών του κλάδου ΤΕ1, εξαιτίας συμμετοχής εκπαιδευτικών των άλλων κλάδων στη διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων. Σε περίπτωση δημιουργίας τέτοιων υπεραριθμιών, σε έκταση σχολείων περιφέρειας, η οδηγία 7 δεν πρέπει να εφαρμοσθεί.

Γ2/5402/14.10.94 Εγκ. ΥΠΕΠΘ Τροποποίηση της Γ2/3325/4.9.89 Εγκυκλίου.

Σχετικά με την ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων και την αποφυγή επικαλύψεων ορίζονται τα εξής σε τροποποίηση της οδηγίας 13 της αριθ. Γ2/3325/4-9-89 εγκυκλίου του ΥΠΕΠΘ:

 1. Όταν οι μαθητές που παρακολουθούν σ’ ένα τμήμα είναι μέχρι και δέκα επτά (17), η διδασκαλία του σχεδίου γίνεται από ένα (1) εκπαιδευτικό και από δύο (2) εκπαιδευτικούς θα γίνεται μόνο όταν ο αριθμός των παρακολουθούντων μαθητών είναι δέκα οκτώ (18) και άνω.
 2. Η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων σ’ ένα τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και δώδεκα (12) γίνεται από ένα (1) εκπαιδευτικό, σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και είκοσι τέσσερις (24) γίνεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς και σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από είκοσι πέντε (25) και άνω από τρεις (3) εκπαιδευτικούς.

Και για τις δύο περιπτώσεις για τον υπολογισμό του αριθμού των μαθητών θα λαμβάνονται υπόψη οι παρακολουθούντες και όχι οι εγγεγραμμένοι. Η εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων θα ισχύσει από το σχολ. έτος 1994-95. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται και ισχύουν οι προηγούμενες ρυθμίσεις σ’ όσα σχολεία υπάρχουν υπεραριθμίες και για όσο διάστημα υπάρχουν (ο υπολογισμός των κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό για μεταθέσεις, διορισμούς κλπ. και σ’ αυτή την περίπτωση υπολογίζονται με το νέο καθεστώς).

Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις που αναφέρονται στην οδηγία 13 εξακολουθούν να ισχύουν.

 1. Σε καμμιά περίπτωση δεν προσλαμβάνεται αναπληρωτής ή ωρομίσθιος εκπαιδευτικός, όταν υπάρχουν στο σχολείο ή σχολεία της περιφέρειας μόνιμοι εκπαιδευτικοί συναφών προς το μάθημα ειδικοτήτων ή εκπ/κοί που μπορούν ή επιβάλλεται για τη λειτουργία του σχολείου να διδάξουν το μάθημα και δε συμπληρώνουν ωράριο, ανεξάρτητα από το αν το μάθημα συμπεριλαμβάνεται ή όχι στην ομάδα μαθημάτων 2ης ανάθεσης της ειδικότητάς τους.
 2. Σε καμμία περίπτωση δε δίνεται υπερωρία αν υπάρχει μόνιμος εκπ/κός με ελλιπές ωράριο, ο οποίος μπορεί να διδάξει το μάθημα σε συνδυασμό και με την οδηγία 8.
 3. ‘Οταν μόνιμοι εκπ/κοί έχουν και άλλο πτυχίο επιπλέον του τυπικού προσόντος διορισμού ή μετάταξης, μπορούν να διδάξουν, για συμπλήρωση ωραρίου, μαθήματα της ειδικότητας του δεύτερου πτυχίου με την προϋπόθεση ότι έχει καλυφθεί και με μαθήματα 2ης ανάθεσης, το ωράριο όλων των άλλων υπηρετούντων εκπ/κών.
 4. Οι φυσικοί με ενδεικτικό Ηλεκτρονικής ή Αυτοματισμού, διδάσκουν σε 2η ανάθεση τα μαθήματα Φυσική και Χημεία του ΓΥΜΝ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, και ΤΕΣ, εφόσον δεν συμπληρώνουν ωράριο σε μαθήματα της ειδικότητας του ενδεικτικού τους.

Στην περίπτωση αυτή προηγούνται στη διδασκαλία του μαθήματός της Φυσικής όλων των άλλων Εκπαιδευτικών που διδάσκουν το ίδιο μάθημα σε 2η ανάθεση.

 1. Η σειρά κατάταξης των μαθημάτων 2ης ανάθεσης δεν υποδηλώνει καμιά προτεραιότητα. Σε περίπτωση συνυπηρέτησης εκπ/κών, για τους οποίους προβλέπεται διδασκαλία ιδίων μαθημάτων 2ης ανάθεσης, τότε, με γνώμονα την παροχή της συγκριτικά καλύτερης εκπαίδευσης, προς όφελος του μαθητή, προτεραιότητα έχει ο εκπ/κός με γνωστικό αντικείμενο πλησιέστερο στην ύλη του μαθήματος. Για το θέμα αυτό αποφαίνεται ο Σύλλογος των εκπ/κών του σχολείου.

Ειδικότερα :

α) Το μάθημα «Κοινωνιολογία» διδάσκεται κατά σειρά προτεραιότητας από εκπ/κούς ΠΕ13, ΠΕ9, ΠΕ2.

β) Το μάθημα «Χημεία» διδάσκεται κατά σειρά προτεραιότητας από Γεωλόγους, Βιολόγους, Φυσικούς (ΠΕ4) Φαρμακοποιούς ΠΕ14. γ) Το μάθημα «Σχέδιο» Α’ τάξης ΤΕΛ και των κύκλων ΕΠΛ διδάσκεται κατά σειρά προτεραιότητας από πτυχιούχους Καλών Τεχνών ΠΕ8, Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών ΠΕ18, Δομικούς ΤΕ1, πτυχιούχους Καλλιτεχνικών Σπουδών ΤΕ1, Μηχανολόγους ΠΕ12 και ΠΕ17, Ηλεκτρολόγους ΠΕ12 και ΠΕ17.

 1. Η διδασκαλία του σχεδίου και των εργαστηριακών μαθημάτων για τμήμα με αριθμό μαθητών μεγαλύτερον από 10 γίνεται από 2 εκπαιδευτικούς και για τμήμα με αριθμό μαθητών μεγαλύτερον από 20 από 3 εκπ/κούς. Για τμήμα με αριθμό μαθητών μικρότερον από 10, η διδασκαλία μπορεί να γίνει από έναν εκπ/κό του κλάδου ΤΕ1 αντίστοιχης ειδικότητας.

Στο σχέδιο η εκλογή του 2ου και 3ου εκπ/κού γίνεται σύμφωνα με την οδηγία 12 και κατά προτίμηση από τον κλάδο ΤΕ1, εφόσον ο 1ος εκπ/κός είναι κλάδου με ανώτερο πτυχίο.

Στο εργαστήριο, για την υποβοήθηση στην προετοιμασία και διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων, θα διατίθεται, επιπλέον και ανεξάρτητα από τον αριθμό των μαθητών κάθε τμήματος και ένας εκπ/κός του κλάδου ΔΕ1, αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας.

Γ2/5402/14.10.94 Εγκ. ΥΠΕΠΘ Τροποποίηση της Γ2/3325/4.9.89 Εγκυκλίου.

Σχετικά με την ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων και την αποφυγή επικαλύψεων ορίζονται τα εξής σε τροποποίηση της οδηγίας 13 της αριθ. Γ2/3325/4-9-89 εγκυκλίου του ΥΠΕΠΘ:

 1. Όταν οι μαθητές που παρακολουθούν σ’ ένα τμήμα είναι μέχρι και δέκα επτά (17), η διδασκαλία του σχεδίου γίνεται από ένα (1) εκπαιδευτικό και από δύο (2) εκπαιδευτικούς θα γίνεται μόνο όταν ο αριθμός των παρακολουθούντων μαθητών είναι δέκα οκτώ (18) και άνω.
 2. Η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων σ’ ένα τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και δώδεκα (12) γίνεται από ένα (1) εκπαιδευτικό, σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και είκοσι τέσσερις (24) γίνεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς και σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από είκοσι πέντε (25) και άνω από τρεις (3) εκπαιδευτικούς.

Και για τις δύο περιπτώσεις για τον υπολογισμό του αριθμού των μαθητών θα λαμβάνονται υπόψη οι παρακολουθούντες και όχι οι εγγεγραμμένοι. Η εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων θα ισχύσει από το σχολ. έτος 1994-95. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται και ισχύουν οι προηγούμενες ρυθμίσεις σ’ όσα σχολεία υπάρχουν υπεραριθμίες και για όσο διάστημα υπάρχουν (ο υπολογισμός των κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό για μεταθέσεις, διορισμούς κλπ. και σ’ αυτή την περίπτωση υπολογίζονται με το νέο καθεστώς).

Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις που αναφέρονται στην οδηγία 13 εξακολουθούν να ισχύουν.

 1. Τα μαθήματα Πληροφορικής των ΤΕΛ, ΕΠΛ (κατεύθυνσης Προγραμματιστών Η/Υ) και των ΓΥΜΝ διδάσκονται από εκπ/κούς που έχουν, κατά σειρά προτεραιότητας, τα ακόλουθα προσόντα κατεύθυνσης λογισμικού (SOFTWARE).

α) Πτυχίο Γ/θμιας εκπ/σης στην Πληροφορική ή σε άλλες επιστήμες με μεταπτυχιακό στην Πληροφορική. β) Πτυχίο Γ/θμιας εκπ/σης με πείρα (διδακτική ή επαγγελματική) στην Πληροφορική τουλάχιστον δύο ετών. γ) Πτυχίο Γ/θμιας εκπ/σης με εξάμηνη τουλάχιστον επιμόρφωση στην Πληροφορική (ΕΛΚΕΠΑ), Επιστημονικούς φορείς κ.λ.π.) δ) Πτυχίο Γ/θμιας εκπ/σης με επιμόρφωση από Επιστημονικούς Φορείς διάρκειας δύο έως έξι μηνών.

Στα μεταπτυχιακά των Εκπ/κών της κατηγορίας (α) περιλαμβάνονται το Ενδεικτικό Πληροφορικής και Επιχειρησιακής Έρευνας και το Ενδεικτικό Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού.

Η παράγραφος 14 καταργήθηκε με την Γ2/2662/16.5.94 ΥΠΕΠΘ, βλέπε πιο πάνω)

 1. Τα μαθήματα : α) Γενικές αρχές λογιστικής, ΤΕΛ, ΕΠΛ, β) Λογιστική εταιρειών και στοιχεία βιομηχανικής λογιστικής ΤΕΛ, γ) Λογιστική εταιρειών – Στοιχεία κοστολόγησης ΕΠΛ, δ) Στοιχεία λογιστικής ΤΕΣ, διδάσκονται και από εκπ/κούς ΠΕ13 πτυχιούχους της ΠΑΣΠΕ, εφόσον έχουν γραφεί στο Α’έτος της Σχολής τους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 1982-83.
 2. Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος «Μηχανουργική Τεχνολογία» μπορεί να διδαχθεί από Μηχανολόγους του κλάδου ΤΕ1, αν δεν υπάρχουν Μηχανολόγοι των κλάδων ΠΕ12 και ΠΕ17 (ΠΕ18 για τους Τεχνολόγους Οχημάτων) ή αν το επιβάλουν οι ανάγκες λειτουργικότητας του σχολείου.
 3. Κατά την κατανομή των μαθημάτων καταβάλλεται προσπάθεια ώστε οι εκπ/κοί να συμπληρώνουν ωράριο στο σχολείο τους με μαθήματα 1ης και 2ης ανάθεσης. Η μετακίνηση εκπ/κού σε άλλο σχολείο γίνεται μόνο στην περίπτωση αδυναμίας συμπλήρωσης του υποχρεωτικού του ωραρίου στο σχολείο του.
 4. Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων της Σχολής Υγείας και Πρόνοιας των ΤΕ1, για τους οποίους προβλέπονται στον πίνακα μαθήματα κάποιας ειδικότητας μόνο σε 1η ανάθεση, μπορούν να διδάξουν σε 2η ανάθεση μαθήματα άλλης συναφούς ειδικότητας. Η ανάθεση των μαθημάτων αυτών γίνεται με ευθύνη των ΠΥΣΔΕ, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου.
 5. Τα θεωρητικά μαθήματα ειδικότητας των ΤΕΛ Ναυτικής κατεύθυνσης διδάσκονται από Μηχανικούς, Πλοιάρχους, Ραδιοτηλεγραφητές Ε.Ν. Γ/θμιας εκπ/σης με την ανωτέρω σειρά προτεραιότητας που καθορίζεται από την τάξη του διπλώματος άσκησης επαγγέλματος (Α, Β, Γ τάξης, Δοκίμου).

Τα εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας των ίδιων λυκείων διδάσκονται από Μηχανικούς, Πλοιάρχους, Ραδιοτηλεγραφητές Β/θμιας εκπ/σης με την ανωτέρω σειρά προτεραιότητας.

Σε κάθε περίπτωση θεωρητικών ή εργαστηριακών μαθημάτων προηγούνται οι έχοντες πτυχίο της ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ.

 1. Τα μαθήματα «Δακτυλογραφία» και «Οργάνωση γραφείου» των τμημάτων υπαλλήλων ηλεκτρονικού υπολογιστή και διατρητικών μηχανών των ΤΕΣ (Ιδιωτικών Σχολών) μπορούν να διδάσκονται σε 1η ανάθεση από εκπαιδευτικούς, ειδικούς στον προγραμματισμό Η/Υ, των κλάδων ΠΕ3,

ΠΕ4, ΠΕ9, ΠΕ13, ΠΕ12 και ΠΕ17.

 1. Για την εφαρμογή των οδηγιών αυτών, μόνιμοι εκπ/κοί θεωρούνται και οι υπηρετούντες με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι.
 2. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις έχουν εφαρμογή σε όλες ανεξαιρέτως τις σχολικές μονάδες της Β/θμιας εκπ/σης (Γυμνάσια, Λύκεια, Σχολές). Προηγούμενες εγκύκλιοι που ρυθμίζουν σχετικά θέματα, καταργούνται.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΠΕ1

 1. – Θρησκευτικά ΓΥΜΝ, ΓΕΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΣ
 2. – Ιστορία ΓΥΜΝ
 • Ψυχολογία ΓΕΛ
 • Φιλοσοφικά ΓΕΛ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΠΕ2

 1. – Αρχαία Ελληνικά ΓΥΜΝ, ΓΕΛ, ΕΠΛ
 • Νέα Ελληνικά ΓΥΜΝ, ΓΕΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΣ

 

 • Μεταφρασμένα Αρχαία Ελληνικά κείμενα ΕΠΛ
 • Ιστορία ΓΥΜΝ, ΓΕΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΣ
 • Θέματα Ιστορίας ΕΠΛ
 • Ψυχολογία ΓΕΛ, ΕΠΛ
 • Εξελικτική Ψυχολογία ΕΠΛ
 • Ψυχολογία – Ανθρώπινες σχέσεις ΕΠΛ
 • Φιλοσοφικά ΓΕΛ
 • Ιστορία της Φιλοσοφίας ΕΠΛ
 • Λατινικά ΓΕΛ, ΕΠΛ.

2.- Ιστορία της τέχνης ΤΕΛ, ΕΠΛ

 • Η προσχολική αγωγή ως θεσμός ΕΠΛ
 • Μορφές απασχόλησης και δραστηριότητες παιδιών προσχολικής ηλικίας ΕΠΛ
 • Στοιχεία Δημοκρατικού πολιτεύματος ΓΥΜΝ
 • Αρχές Πολιτικής Επιστήμης – Στοιχεία ΔΗμοκρατικού πολιτεύματος ΤΕΛ
 • Κοινωνιολογία ΓΕΛ, ΕΠΛ.
 • Σταθμοί στην Ιστορία της Ελληνικής Τέχνης ΕΠΛ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕ3

 1. – Μαθηματικά για την πληροφορική ΕΠΛ
 • Στοιχεία Αστρονομίας και Διαστημικής ΓΕΛ
 1. – Φυσική ΓΥΜΝ
 • Γεωγραφία ΓΥΜΝ
 • Εφαρμοσμένα Οικονομικά ΓΕΛ
 • Οικονομικά Μαθηματικά ΕΠΛ, ΤΕΛ
 • Στατιστική ΕΠΛ, ΤεΛ
 • Εμπορικά Μαθηματικά ΤΕΣ

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΕ4

 1. – Φυσική ΓΥΜΝ, ΓΕΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΣ
 • Ειδικά θέματα Φυσικής ΕΠΛ
 • Στοιχεία Αστρονομίας και Διαστημικής ΓΕΛ
 1. – Χημεία ΓΥΜΝ, ΓΕΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΣ
 • Βιολογία ΓΥΜΝ, ΓΕΛ
 • Γ εωλογία – Ορυκτολογία ΓΕΛ
 • Γεωγραφία γΥμΝ
 • Περιβάλλον και Υγεία – ΓΕΛ
 • Οικολογία και Περιβάλλον ΕΠΛ
 • Βοτανική – Ζωολογία ΓΥΜΝ
 • Ανθρωπολογία ΓΥΜΝ, ΓΕΛ
 • Μαθηματικά ΓΥΜΝ
 • Μηχανική ΕΠΛ (κύκλου 4)

ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΕ4

 1. – Χημεία ΓΥΜΝ, ΓΕΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΣ
 • Γενική Χημεία ΕΠΛ
 • Εργαστήριο Χημείας ΕΠΛ (κλάδου 16)
 • Εργαστήριο Χημικού-Μεταλ. Τομέα τΕλ
 1. – Φυσική ΓΥΜΝ, ΓΕΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΣ.
 • Ανόργανη και Οργανική Χημική Τεχνολογία ΕΠΛ
 • Φαρμακευτική Χημεία ΕΠΛ
 • Βιολογία – Βιοχημεία ΕΠΛ
 • Βιοχημεία ΤΕΛ
 • Οικολογία και Περιβάλλον ΕΠΛ
 • Μηχανική των διεργασιών – Βιομηχανικές διεργασίες ΕΠΛ.
 • Τα μαθήματα της ομάδας (2) των Φυσικών, εκτός από τη Μηχανική ΕΠΛ.
 • Στοιχεία Αστρονομίας και Διαστημικής ΓΕΛ

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΠΕ4

 1. – Βιολογία ΓΥΜΝ, ΓΕΛ, ΕΠΛ
 • Βιολογία – Βιοχημεία ΕΠΛ
 • Βιοτεχνολογία ΕΠΛ
 • Ανθρωπολογία ΓΥΜΝ, ΓΕΛ
 • Περιβάλλον και Υγεία ΓΕΛ
 • Βοτανική – Ζωολογία ΓΥΜΝ
 1. – Φυσική ΓΥΜΝ, ΓΕΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΣ
 • Χημεία ΓΥΜΝ, ΓΕΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΣ
 • Γ εωλογία – Ορυκτολογία ΓΕΛ
 • Γεωγραφία γΥμΝ
 • Στοιχεία Αστρονομίας και Διαστημικής ΓΕΛ
 • Μαθηματικά ΓΥΜΝ
 • Αρχές Ιατρικής Α’ τάξης ΤΕΛ
 • Οργανισμός του ανθρώπου Α’ τάξης ΕΠΛ
 • Βιοχημεία ΤΕΛ

ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΠΕ4

 1. – Γεωλογία – Ορυκτολογία ΓΕΛ
 • Γεωγραφία ΓυΜν

 

 • Στοιχεία Αστρονομίας και Διαστημικής ΓΕΛ

2.- Τα υπόλοιπα μαθήματα των ομάδων (1) και (2) των Βιολόγων

ΦΥΣίΟΓΝΩΣΤΕΣ ΠΕ4

 1. – Τα μαθήματα της ομάδας (1) και (2) των Βιολόγων και Γεωλόγων
 • Φυσική ΓΥΜΝ, ΓΕΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΣ
 • Χημεία ΓΥΜΝ, ΓΕΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΣ
 • Ειδικά θέματα Φυσικής ΕΠΛ
 • Γενική Χημεία ΕΠΛ
 1. – Τα υπόλοιπα μαθήματα της ομάδας (2) των Βιολόγων

ΓΑΛΛ!ΚΗΣ ΠΕ5, ΑΓΓΛ!ΚΗΣ ΠΕ6, ΓΕΡΜΑΜΚΗΣ ΠΕ7

 1. – Γαλλικά, Αγγλικά, Γερμανικά (αντίστοιχα)
 2. – Ιστορία ΓΥΜΝ, ΓΕΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΣ
 • Φιλοσοφικά ΓΕΛ
 • Ψυχολογία ΓΕΛ

ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕ8

 1. – Εικαστικά ΕΠΛ
 • Καλλιτεχνικά ΓΥΜΝ, ΓΕΛ
 • Διακοσμ. σχέδιο ΤΕΛ, ΕΠΛ (Εφ. Τεχνών)
 • Ελεύθερο σχέδιο ΤΕΛ, ΕΠΛ (Εφ. Τεχνών)
 • Ιστορία της Τέχνης ΤΕΛ, ΕΠΛ (Εφ. Τεχνών)
 • Σταθμοί στην Ιστορία της Ελληνικής Τέχνης ΕΠΛ
 1. – Σχέδιο Α’ τάξης ΤεΛ
 • Τα θεωρητικά μαθήματα ειδικότητας της ομάδας (1) του αντίστοιχου κλάδου ΠΕ18.

ΦΥΣ!ΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ11

 1. – Φυσική αγωγή ΓΥΜΝ, ΓΕΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΣ
 • Φυσική αγωγή για άτομα χωρίς ειδικές ανάγκες ΕΠΛ
 • Εφαρμοσμένη φυσική αγωγή για άτομα με ειδικές ανάγκες ΕΠΛ
 1. – Ανθρωπολογία ΓΥΜΝ
 • Ο οργανισμός του ανθρώπου ΕΠΛ

Ο!Κ!ΑΚΗΣ Ο^ΟΝΟΜ^Σ ΠΕ15

 1. – Οικιακή Οικονομία
 2. – Γεωγραφία ΓυΜν (Α’ και Β’ τάξης)
 • Ανθρωπολογία ΓΥΜΝ
 • Περιβάλλον και Υγεία ΓΕΛ
 • Οικολογία και περιβάλλον ΕΠΛ

ΜΟΥΣ!ΚΗΣ ΠΕ16

 1. – Μουσική ΓΥΜΝ, ΓΕΛ, ΕΠΛ
 • Μουσική αγωγή ΕΠΛ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ! ΠΕ12, ΠΕ17

 1. – Τα θεωρητικά μαθήματα ειδικότητας του Μηχανολογικού τομέα των ΤΕΛ, του κλάδου Μηχανολογίας των ΕΠΛ (κλάδου 13) και των Μηχανολογικών ειδικοτήτων των ΤΕΣ, εκτός από τα αναφερόμενα (σε 1η ανάθεση) στους Τεχνολόγους Οχημάτων και στους Ηλεκτρολόγους.
 • Μηχανολογικό εργαστήριο ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΣ.
 • Μηχανολογικό σχέδιο Β’ τάξης ΤΕΛ, ΤΕΣ.
 • Μηχανική-Στοιχεία Μηχανών ΕΠΛ (κλάδου 16)

Γ2/840/15.2.96 Εγκ. ΥΠΕΠΘ Τροποποίηση και συμπλήρωση της Γ2/3325/4.9.89 Εγκυκλίου.

Έχοντας υπόψη:…. 2. Ο κλάδος «Τεχνολογία» του μαθήματος «Πληροφορική – Τεχνολογία» των Α’ και Β’ τάξεων Γ υμνασίου θα διδάσκεται σε πρώτη ανάθεση από τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών στους οποίους ανατίθεται η διδασκαλία του μαθήματος «Τεχνολογία και Παραγωγή» της Α’ τάξης Ε.Π.Λ., όπως ορίζεται στη Γ2/3325/4-9-89 εγκύκλιο μας.

 1. – Μηχανική Α’ τάξης ΤΕΛ και 4ου κύκλου ΕΠΛ
 • Τεχνολογία και παραγωγή ΕΠΛ
 • Σχέδιο Α’ τάξης ΤΕΛ
 • Αντοχή υλικών του Δομικού και Χημικού – Μεταλλουργικού τομέα των ΤΕΛ
 • Τα μαθήματα της ομάδας (1) των Τεχνολόγων Οχημάτων.

Γ2/125/10.1.92 ΥΠΕΠΘ Τροποποίηση και συμπλήρωση της Γ2/3325/4.9.89 Εγκ. του ΥΠΕΠΘ

Έχοντας υπόψη την ανάγκη ρυθμίσεως λειτουργικών προβλημάτων, που παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή της ανωτέρω εγκυκλίου, τροποποιούμε και συμπληρώνουμε αυτήν ως εξής:

(Οι παράγραφοι 1,2,3 δεν ισχύουν με την υπ’ αρ. 6560/4.11.92 απόφαση του ΥΠΕΠΘ)

 • Οι μηχανικοί του εμπορικού ναυτικού του κλάδου ΠΕ 18 διδάσκουν τα μαθήματα πρώτης (1ης) και δεύτερης (2ης) ανάθεσης των μηχανολόγων των κλάδων ΠΕ12 και ΠΕ17.

Επίσης οι μηχανικοί του εμπορικού ναυτικού και οι μηχανικοί αεροσκαφών του κλάδου ΤΕ1 διδάσκουν τα μαθήματα πρώτης (1ης) και δεύτερης (2ης) ανάθεσης των μηχανολόγων του αντίστοιχου κλάδου.

 • Οι ναυπηγοί μηχανικοί των κλάδων ΠΕ 12, ΠΕ 17 ΚΑΙ ΤΕ 1 διδάσκουν τα μαθήματα πρώτης (1ης) και δεύτερης (2ης) ανάθεσης των μηχανολόγων των αντίστοιχων κλάδων .

Η εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων θα ισχύσει από το σχ. Έτος 1992-93

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕ18

 1. – Αυτοκίνητο και λοιπά μεταφορικά μέσα ΕΠΛ
 • Τεχνική αμαξωμάτων ΕΠΛ
 • Μηχανές και συστήματα οχημάτων ΕΠΛ.
 • Τεχνική επισκευής αυτοκινήτων ΕΠΛ.
 • Αυτοκίνητο ΤΕΣ
 • Μηχανολογία αυτοκινήτου Ηλεκτρολόγων ΤΕΣ
 • Τεχνολογία αμαξωμάτων ΤΕΣ
 • Τεχνολογία βαφής αμαξωμάτων ΤΕΣ
 • Εργαστήριο ΤΕΣ (Αυτοκινήτου, Αμαξωμάτων και βαφής)
 1. – Μηχανολογικό εργαστήριο ΤΕΛ
 • Τεχνολογία και παραγωγή ΕΠΛ
 • Τα μαθήματα της ομάδας (1) των Μηχανολόγων εκτός από τα κατωτέρω :

. Ψυκτικές μηχανές και εγκαταστάσεις ΤΕΛ

. Κλιματισμός ΤΕΛ . Θερμάνσεις ΤΕΛ . Υδραυλικές εγκαταστάσεις ΤΕΛ . Εργαστήριο θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού ΤΕΛ . Ψυκτικές εγκαταστάσεις ΤΕΣ . Υδραυλικές – θερμικές εγκαταστάσεις ΤΕΣ . Αεροσκάφος ΤΕΣ . Κινητήρες αεροσκαφών ΤΕΣ

. Τα αντίστοιχα εργαστήρια των ανωτέρω μαθημάτων των ΤΕΣ.

. Μηχανήματα ανύψωσης-μετακίνησης ΤΕΛ

 • Ηλεκτρικό σύστημα αυτοκινήτου ΤΕΣ
 • Σχέδιο ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου ΤΕΣ
 • Ηλεκτρικό σύστημα οχημάτων ΕΠΛ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΠΕ12, ΠΕ17

 1. – Τα θεωρητικά μαθήματα ειδικότητας του Ηλεκτρολογικού τομέα των ΤΕΛ, του κλάδου Ηλεκτρολογίας των ΕΠΛ (κλάδου 14) και των Ηλεκτρολογικών ειδικοτήτων των ΤΕΣ, εκτός από τις Μηχανουργικές κατασκευές και τη Μηχανολογία αυτοκινήτου ΤΕΣ.
 • Στοιχεία Ηλεκτρισμού Α’ τάξης ΤΕΛ.
 • Ηλεκτρολογικό σχέδιο ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΣ.
 • Σχέδιο ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου ΤΕΣ.
 • Στοιχεία Ηλεκτροτεχνίας Μηχ/κων ΤΕΣ
 • Ηλεκτροτεχνία ΕΠΛ (κύκλου 5 και κλάδου 16)
 • Ηλεκτρικό σύστημα οχημάτων ΕΠΛ
 • Ηλεκτρολογικά έργα ΕΠΛ (Τ.Ε. κλάδου 14)
 • Ηλεκτρολογικό εργαστήριο ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΣ
 1. – Τεχνολογία και παραγωγή ΕΠΛ
 • Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρονικού τομέα ΤΕΛ και Ηλεκτρονικών ειδικοτήτων ΤΕΣ
 • Σχέδιο Α’ τάξης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΕ12, ΠΕ17 ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Η ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕ12

 1. – Τα θεωρητικά μαθήματα ειδικότητας του Ηλεκτρονικού τομέα των ΤΕΛ, του κλάδου Ηλεκτρονικής των ΕΠΛ (κλάδου 15 και Τ.Ε. του κλάδου 15) και των Ηλεκτρονικών ειδικοτήτων των ΤΕΣ.
 • Τεχνολογία υπολογιστών ΤΕΛ,ΕΠΛ.
 • Ηλεκτρονικό εργαστήριο ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΣ

Γ2/125/10.1.92 ΥΠΕΠΘ Τροποποίηση και συμπλήρωση της Γ2/3325/4.9.89 Εγκυκλίου.

Έχοντας υπόψη: Την αριθ. Γ2/3325/4-9-89 εγκύκλιο μας «Περί καθορισμού αντιστοιχίας ειδικοτήτων εκπ/κώνκαι διδασκομένων μαθημάτων». Και την ανάγκη ανάθεσης σε ειδικότητες εκπαιδευτικών της διδασκαλίας των νέων μαθημάτων που προστέθηκαν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την ανωτέρω εγκύκλιο ως ακολούθως: 2. Ο κλάδος «Τεχνολογία» του μαθήματος «Πληροφορική – Τεχνολογία» των Α’ και Β’ τάξεων Γ υμνασίου θα διδάσκεται σε πρώτη ανάθεση από τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών στους οποίους ανατίθεται η διδασκαλία του μαθήματος «Τεχνολογία και Παραγωγή» της Α’ τάξης Ε.Π.Λ., όπως ορίζεται στη Γ2/3325/4-9-89 εγκύκλιο μας.

 1. – Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρολογικού τομέα ΤΕΛ και Ηλεκτρολογικών ειδικοτήτων ΤΕΣ.
 • Ηλεκτροτεχνία ΕΠΛ (κύκλου 5 και κλάδου 1&)
 • Οργανολογία και ηλεκτρικές μετρήσεις Ηλεκτρολογικού τομέα ΤΕΛ
 • Ηλεκτρικές μετρήσεις ΕΠΛ (κλάδου 14)
 • Αυτοματισμοί Ηλεκτρολογικού τομέα ΤΕΛ
 • Αυτοματισμός ΕΠΛ (κλάδου 14)
 • O υπολογιστής και οι εφαρμογές του (ΤΕΣ)
 • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές ΤΕΣ
 • Στοιχεία Ηλεκτροτεχνίας Μηχ/γων ΤΕΣ
 • Στοιχεία Ηλεκτρισμού Α’ τάξης ΤΕΛ
 • Τεχνολογία και παραγωγή ΕΠΛ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΠΕ12 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ17

 1. – Τα θεωρητικά μαθήματα ειδικότητας και τα σχέδια του Δομικού τομέα των ΤΕΛ, του κλάδου Δομικών έργων των ΕΠΛ (κλάδου 12) και των Δομικών ειδικοτήτων των ΤΕΣ
 • Σχέδιο Α’ τάξης ΤΕΛ και 4ου κύκλου ΕΠΛ
 • Αρχιτεκτονικό σχέδιο ΤΕΛ (μόνο για Αρχιτέκτονες)
 • Ελεύθερο σχέδιο ΤΕΛ, ΕΠΛ (μόνο για Αρχιτέκτονες)
 • Σχέδιο εφαρμογών ΤΕΛ, ΕΠΛ (μόνο για Αρχιτέκτονες)
 • Τοπογραφία Χημ. και Μεταλ. τομέα ΤΕΛ
 • Μηχανική Α’ τάξης ΤΕΛ και 4ου κύκλου ΕΠΛ
 • Δομικό εργαστήριο ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΣ
 • Ιστορία της τέχνης ΤΕΛ, ΕΠΛ (μόνο για Αρχιτέκτονες)

Γ2/125/10.1.92 ΥΠΕΠΘ Τροποποίηση και συμπλήρωση της Γ2/3325/4.9.89 Εγκυκλίου.

Έχοντας υπόψη: Την αριθ. Γ2/3325/4-9-89 εγκύκλιο μας «Περί καθορισμού αντιστοιχίας ειδικοτήτων εκπ/κώνκαι διδασκομένων μαθημάτων». Και Την ανάγκη ανάθεσης σε ειδικότητες εκπαιδευτικών της διδασκαλίας των νέων μαθημάτων που προστέθηκαν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την ανωτέρω εγκύκλιο ως ακολούθως:

 1. Ο κλάδος «Τεχνολογία» του μαθήματος «Πληροφορική – Τεχνολογία» των Α’ και Β’ τάξεων Γυμνασίου θα διδάσκεται σε πρώτη ανάθεση από τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών στους οποίους ανατίθεται η διδασκαλία του μαθήματος «Τεχνολογία και Παραγωγή» της Α’ τάξης Ε.Π.Λ., όπως ορίζεται στη Γ2/3325/4-9-89 εγκύκλιο μας.
 2. – Τεχνολογία και παραγωγή ΕΠΛ
 • Αντοχή υλικών Μηχανολογικού τομέα ΤΕΛ
 • Αντοχή υλικών Χημ. και Μεταλ. τομέα ΤΕΛ
 • Μηχανική – Αντοχή υλικών ΤΕΣ

ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ12

 1. – Τα θεωρητικά μαθήματα ειδικότητας του Χημικού – Μεταλλουργικού τομέα των ΤΕΛ και των Μεταλλευτικών ειδικοτήτων των ΤΕΣ, εκτός από την Τοπογραφία
 • Ανόργανη και Οργανική Χημική Τεχνολογία ΕΠΛ
 • Εισαγωγή στη μηχανική των διεργασιών ΕΠΛ
 • Μηχανική των διεργασιών-Βιομηχανικές διεργασίες ΕΠΛ
 • Εργαστήριο Χημείας – Γεωπονίας­
 • Εργαστήριο Χημείας ΕΠΛ (κλάδου 16)
 • Χημεία ΓΕΛ, τΕλ, ΕΠΛ, τΕς και Γενική Χημεία ΕΠΛ.
 • Τα εργαστήρια του Χημικού – Μεταλλουργικού τομέα των ΤΕΛ και των Μεταλλευτικών ειδικοτήτων των ΤΕΣ.

Γ2/125/10.1.92 ΥΠΕΠΘ Τροποποίηση και συμπλήρωση της Γ2/3325/4.9.89 Εγκυκλίου.

Έχοντας υπόψη: Την αριθ. Γ2/3325/4-9-89 εγκύκλιο μας «Περί καθορισμού αντιστοιχίας ειδικοτήτων εκπ/κώνκαι διδασκομένων μαθημάτων». Και Την ανάγκη ανάθεσης σε ειδικότητες εκπαιδευτικών της διδασκαλίας των νέων μαθημάτων που προστέθηκαν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την ανωτέρω εγκύκλιο ως ακολούθως: Ο κλάδος «Τεχνολογία» του μαθήματος «Πληροφορική – Τεχνολογία» των Α’ και Β’ τάξεων Γ υμνασίου θα διδάσκεται σε πρώτη ανάθεση από τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών στους οποίους ανατίθεται η διδασκαλία του μαθήματος «Τεχνολογία και Παραγωγή» της Α’ τάξης Ε.Π.Λ., όπως ορίζεται στη Γ2/3325/4-9-89 εγκύκλιο μας.

 1. – Τεχνολογία και παραγωγή ΕΠΛ
 • Φυσική ΤΕΛ, ΤΕΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΠΕ14

 1. – Τα θεωρητικά μαθήματα ειδικότητας του Γεωργικού και Κτηνοτροφικού τομέα των τΕλ και του κλάδου Γεωπονίας των ΕΠΛ (κλάδου 17 και Τ.Ε. του κλάδου 17) εκτός από τα αναφερόμενα (σε 1η ανάθεση) στους Τ εχνολόγους Γεωπονίας.
 • Γ εωργία και ανάπτυξη Α’ τάξης ΤΕΛ, ΕΠΛ
 • Εδαφολογία και θρέψη φυτών ΕΠΛ (κύκλου 6)
 • Εργαστήριο Χημείας – Γεωπονίας ΕΠΛ
 • Τα εργαστήρια του Γεωργικού και Κτηνοτροφικού τομέα των ΤΕΛ και του κλάδου Γεωπονίας (και Τ.Ε. του κλάδου) των ΕΠΛ καθώς και των ΤΕΣ.
 1. – Τεχνολογία και παραγωγή ΕΠΛ.
 • Τα αναφερόμενα θεωρητικά μαθήματα στους Τεχνολόγους Γ εωπονίας.
 • Οικολογία και περιβάλλον ΕΠΛ
 • Βιοτεχνολογία ΕΠΛ
 • Αρχές Ιατρικής Α’ τάξης ΤΕΛ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΕ18

 1. – Θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα του Γεωργ. και Κτην. τομέα των ΤΕΛ, του κλάδου και των Τ.Ε. Γεωπονίας των ΕΠΛ (κλάδου 17) και των Γεωργοκτηνοτροφικών ειδικοτήτων των ΤΕΣ, ως εξής : α) Τεχνολόγοι φυτικής παραγωγής
 • Φυτά μεγάλης καλλιέργειας ΤΕΛ
 • Δενδρώδεις καλλιέργειες ΤΕΛ, ΕΠΛ
 • Κηπευτικές καλλιέργειες ΕΠΛ
 • Εργαστήριο φυτικής παραγωγής ΤΕΛ
 • Εργαστήριο δενδροκηπευτικών καλλιεργειών ΕΠΛ

β) Τεχνολόγοι θερμοκηπιακών καλλιεργειών και ανθοκομίας

 

 • Κηποτεχνία ΤΕΛ, ΕΠΛ
 • Παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού ανθοκομίας ΤΕΛ, ΕΠΛ.
 • Μηχανήματα και εργαλεία κηποκομίας ΕΠΛ
 • Εργαστήριο ανθοκομίας και κηποτεχνίας ΤΕΛ, ΕΠΛ. γ) Τεχνολόγοι ζωϊκής παραγωγής
 • Βοοτροφία – Αιγοπροβατοτροφία ΤΕΛ
 • Κτηνοτροφικά φυτά-Βοσκές τΕλ
 • Εργαστήριο ζωϊκής παραγωγής ΤΕΛ

δ) Τεχνολόγοι γεωργικών μηχανών και αρδεύσεων

 • Αρδευτικά μηχανήματα ΤεΛ
 • Γ εωργικοί ελκυστήρες ΤΕΛ
 • Εργαστήριο γεωργικών μηχανημάτων ΤΕΛ

ε) Τεχνολόγοι Διοίκησης γεωργικών εκμεταλλεύσεων

 • Εμπορία αγροτικών προϊόντων ΤΕΛ, ΕΠΛ
 • Αγροτική κοινωνιολογία ΤΕΛ
 • Γ εωργικά εφόδια και εξοπλισμός ΕΠΛ
 • Εργαστήριο αγροτικών συνεταιρισμών και εκμεταλλεύσεων ΤΕΛ, ΕΠΛ στ) Τεχνολόγοι Γεωπονίας ανεξαρτήτως ειδικότητας
 • Εργαστήριο Β’ τάξης ΤεΛ
 • Εργαστήριο Γεωπονίας ΕΠΛ (κλάδου 17)

Τα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα των ΤΕΣ κατανέμονται ως εξής : α) Των ειδικοτήτων κηπουρικής – Ανθοκομίας και Δενδροκομίας, οι Τεχνολόγοι Φυτικής παραγωγής και Τεχνολόγοι θερμοκηπιακών καλλιεργειών και ανθοκομίας.

β) Των ειδικοτήτων Ζωοτεχνικής και Τυροκομίας – Γαλακτομίας, οι Τεχνολόγοι Ζωϊκής παραγωγής

γ) Της ειδικότητας Μηχανοποιημένης Καλλιέργειας οι Τεχνολόγοι γεωργικών

μηχανών και αρδεύσεων

 1. – Τα μαθήματα της ομάδας (1) των Γεωπόνων
 • Τεχνολογία και παραγωγή ΕΠΛ

ΟIΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟI ΠΕ9

 1. – Τα μαθήματα ειδικότητας του τομέα και των τμημάτων Οικονομίας και Διοίκησης των ΤΕΛ, του κύκλου Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΠΛ (κύκλου
 • και του κλάδου Οικονομίας των ΕΠΛ (κλάδου και Τ.Ε. κλάδου 9) εκτός από τα αναφερόμενα (σε 1η ανάθεση) στους Νομικούς
 • Πολιτικούς ΠΕ13, στα Στελέχη Λογιστηρίου ΠΕ18 και στα ΠΕ18 και στα Στελέχη Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΕ18.
 • Αρχές Οικονομίας Α’ τάξης ΤΕΛ
 • Πολιτική Οικονομία ΓΕΛ.
 • Λογιστικές εφαρμογές ΤΕΛ, ΕΠΛ.
 • Στοιχεία Πολιτικής Οικονομίας Α’ τάξης ΕΠΛ
 1. – Τα μαθήματα της ομάδας (1) των Στελεχών Λογιστηρίου.
 • Στοιχεία Δημοκρατικού Πολιτεύματος ΓυΜν, ΤΕΛ, ΤΕΣ.
 • Κοινωνιολογία ΤΕΛ και Δ’ δέσμης
 • Αρχές Πολιτικές Επιστήμης – Στοιχεία Δημοκρατικού Πολιτεύματος ΓΕΛ.
 • Δίκαιο ΤΕΛ
 • Αρχές δικαίου ΕΠΛ, ΤΕΣ.
 • Εφαρμογές της Πληροφορικής στην επιχείρηση ΤΕΛ, ΕΠΛ.

ΝΟΜ!ΚΟ! – ΠΟΛ^ΚΟ! ΠΕ13

 1. – Δίκαιο ΤΕΛ
 • Αρχές δικαίου ΕΠΛ, ΤΕΣ.
 • Εισαγωγή στη Δημοσιότητα ΤΕΛ
 • Στοιχεία Δημοκρατικού Πολιτεύματος ΓΥΜΝ, ΤΕΛ, ΤΕΣ.
 • Αρχές Πολιτικής Επιστήμης – Στοιχεία Δημοκρατικού Πολιτεύματος ΓΕΛ,

ΤΕΛ

 • Εργατικό δίκαιο ΤΕΣ
 • Ανθρώπινες σχέσεις – Επικοινωνία ΕΠΛ
 • Φορολογική Νομοθεσία ΤΕΣ
 • Δημόσιες σχέσεις ΕΠΛ
 • Στοιχεία Δικαίου Α’ τάξης ΕΠΛ.
 • Διεθνείς εμπορικές σχέσεις και οικονομική Γ εωγραφία ΤΕΛ
 • Στοιχεία Φορολογικής Νομοθεσίας ΕΠΛ
 • Φορολογική πρακτική ΤΕΛ, ΕΠΛ
 • Στοιχεία εμπορικού και εργατικού δικαίου ΕΠΛ
 • Στοιχεία Νομοθεσίας οργάνωσης και διοίκησης ΕΠΛ (Τ.Ε. κλάδου 14).
 1. – Τα μαθήματα της ομάδας (1) των Στελεχών Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Τα μαθήματα της ομάδας (1) των Κοινωνιολόγων
 • Ψυχολογία ΓΕΛ
 • Ψυχολογία – Ανθρώπινες σχέσεις ΕΠΛ
 • Εξελικτική ψυχολογία ΕΠΛ
 • Εισαγωγή στη διοικητική και οργανωτική των επιχειρήσεων και οργανισμών ΤΕΛ
 • Πολιτική Οικονομία ΤΕΛ, ΓΕΛ, ΕΠΛ
 • Τεχνική συναλλαγών ΤΕΣ.
 • Ελληνική Οικονομία ΤΕΛ, ΕΠΛ
 • Ιστορία ΓΥΜΝ, ΓΕΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ (εκτός δέσμης)
 • Οργάνωση και Διοίκηση οικονομικών μονάδων ΕΠΛ
 • Κοινωνική Πρόνοια ΕΠΛ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ ΠΕ10

 1. – Κοινωνιολογία ΓΕΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ
 • Προβλήματα της κοινωνίας και του ανθρώπου ΕΠΛ
 1. – Πολιτική Οικονομία ΓΕΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ
 • Αρχές πολιτικής επιστήμης-Στοιχεία Δημ/κού Πολ/τος ΓΕΛ
 • Ψυχολογία – Ανθρώπινες σχέσεις ΕΠΛ
 • Εξελικτική ψυχολογία ΕΠΛ

ΣΤΕΛΕΧΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕ18

 1. – Λογιστικές εφαρμογές ΤΕΛ, ΕΠΛ
 • Οργάνωση λογιστηρίου – Λογιστικές μηχανές ΕΠΛ
 • Χρηματοοικονομικά ΕΠΛ (κλάδου 2)
 • Αρχές οικονομίας Α’ τάξης ΤΕΣ
 • Στοιχεία λογιστικής ΤΕΣ
 • Τεχνική συναλλαγών ΤΕΣ
 • Οργάνωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων ΕΠΛ (Τ.Ε. κλάδου 13).
 1. – Τα μαθήματα της ομάδας (1) των Οικονομολόγων
 • Οργάνωση γραφείου ΤΕΣ
 • Μηχανοργάνωση – Οργάνωση αρχείου ΤΕΣ
 • Φορολογική πρακτική ΤΕΛ, ΕΠΛ

ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 1. – Τα μαθήματα ειδικότητας του κλάδου και των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕ18

Τ.Ε κλάδου 2 των ΕΠΛ, εκτός από τις Δημόσιες Σχέσεις και τα χρηματοοικονομικά

 • Διοίκηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων ΕΠΛ (Τ.Ε. κλάδου 9).
 • Ελληνική δακτυλογραφία ΤΕΛ και δακτυλογραφία ΤΕΣ.
 • Πρακτική Γ ραμματείας ΤΕΛ
 • Εισαγωγή στη Διοικητική και Οργανωτική των Επιχειρήσεων – Οργανισμών ΤΕΛ.
 • Ελληνική στενογραφία ΤΕΛ
 • Οργάνωση γραφείου ΤΕΣ
 • Μηχανοργάνωση – Οργάνωση αρχείων ΤΕΣ
 • Πρακτική Γ ραφείου ΤΕΣ
 • Διεθνείς εμπορικές σχέσεις ΤΕΣ
 1. – Τα μαθήματα της ομάδας (1) των Νομικών – Πολιτικών.

ΙΑΤΡΟΙ ΠΕ14

 1. – Τα θεωρητικά μαθήματα ειδικότητας του τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών των ΤΕΛ και του κλάδου Ιατρικών εργαστηρίων των ΕΠΛ (κλάδου 6), εκτός από τα αναφερόμενα (σε 1η ανάθεση) στους Φαρμακοποιούς, Οδοντίατρους και Βιολόγους
 • Αρχές Ιατρικής Α’ τάξης ΤΕΛ
 • Στοιχεία ανάπτυξης και παθολογίας του ανθρώπινου οργανισμού ΕΠΛ (κλάδου 7).
 • Οργανισμός του ανθρώπου Α’ τάξης ΕΠΛ
 1. – Τα εργαστηριακά μαθήματα της ομάδας (1) των πτυχιούχων Ιατρικών Εργαστηρίων ΠΕ18.
 • Φαρμακολογία ΤΕΛ
 • Κλινική Φαρμακολογία ΕΠΛ (κλάδου 6)
 • Περιβάλλον και Υγεία ΓΕΛ, ΕΠΛ.

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΠΕ14

 1. – Τα μαθήματα ειδικότητας του τμήματος Υπαλλήλων Φαρμακείου των ΤΕΣ.
 • Κλινική φαρμακολογία ΕΠΛ (κλάδου 6)
 • Φαρμακευτική Χημεία ΕΠΛ (κύκλου 2)
 • Φαρμακολογία ΤΕΛ
 1. – Βιοχημεία ΤΕΛ
 • Βιολογία – Βιοχημεία ΕΠΛ
 • Βιοτεχνολογία ΕΠΛ
 • Αρχές Ιατρικής Α’ τάξης ΤΕΛ
 • Οικολογία και περιβάλλον ΕΠΛ
 • Μικροβιολογία ΤΕΛ
 • Παρασιτολογία ΤΕΛ
 • Χημεία ΤΕΛ, ΤΕΣ
 • Γενική Χημεία ΕΠΛ
 • Βιολογία ΓΕΛ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΕ18

 1. – Τα εργαστηριακά μαθήματα του τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών των ΤΕΛ και του κλάδου Ιατρικών Εργαστηρίων των ΕΠΛ (κλάδου 6).

 

 1. – Τα μαθήματα της ομάδας (1) των Ιατρών

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ) ΠΕ18

 1. – Τα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας των τμημάτων Βοηθών Νοσοκόμων του τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών των ΤΕΛ.
 2. – Φροντίδα ατόμων με ειδικές ανάγκες (Τ.Ε. κλάδου 7).
 • Αποκατάσταση ατόμων με ειδικές ανάγκες ΕΠΛ (Τ.Ε. κλάδου 7)
 • Πρακτική άσκηση Τ.Ε. κλάδου 7 ΕΠΛ
 • Τα μαθήματα της ομάδας (1) των Ιατρών
 • Επισκέψεις σε Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας (κλάδου 7 ΕΠΛ)

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΕ18

 1. – Κοινωνική Πρόνοια κλάδων 7 ΕΠΛ
 • Επισκέψεις σε Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας κλ. 7 ΕΠΛ
 • Φροντίδα ατόμων με ειδικές ανάγκες Τ.Ε. κλ. 7 ΕΠΛ.
 • Αποκατάσταση ατόμων με ειδικές ανάγκες Τ.Ε. κλ.7 ΕΠΛ
 • Πρακτική άσκηση Τ.Ε. κλ. 7 ΕΠΛ.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕ18

 1. – Εργαστήριο 3 (Ακτινολογία – Ακτινοθεραπευτική – Πυρηνική Ιατρική) κλάδου 6 ΕΠΛ
 • Θεωρία ακτινολογίας Ι και ΙΙ ΤΕΛ
 • Εργαστήριο ακτινολογίας Ι και ΙΙ ΤΕΛ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΠΕ18

 1. – Μορφές απασχόλησης και δραστηριότητας παιδιών προσχολικής ηλικίας κλάδου 7 ΕΠΛ
 • Η προσχολική αγωγή ως θεσμός κλ. 7 ΕΠΛ.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΠΕ14 ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΕ18

 1. – Τα οδοντοτεχνικά μαθήματα του τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών των ΤΕΛ.

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΕ1

 1. – Τα εργαστήρια οδοντοτεχνίας του τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών των ΤΕΛ.

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ18

 1. – Τα θεωρητικά μαθήματα ειδικότητας του τομέα και του κλάδου Εφαρμοσμένων Τεχνών ΤΕΛ, ΕΠΛ εκτός από τα αναφερόμενα (σε 1 η ανάθεση) στους Αρχιτέκτονες και Καλών Τεχνών ΠΕ8.
 • Τα εργαστηριακά μαθήματα του τομέα και του κλάδου Εφαρμοσμένων Τεχνών ΤΕΛ, ΕΠΛ
 • Διακοσμ. σύνθεση – Χρωμ/για ΤΕΛ, ΕΠΛ
 1. – Σχέδιο εφαρμογών ΤεΛ, ΕΠΛ
 • Αρχιτεκτονικό σχέδιο ΤΕΛ
 • Σχέδιο Α’ τάξης ΤΕΛ και 4ου κύκλου ΕΠΛ
 • Ελεύθερο σχέδιο ΤΕΛ, ΕΠΛ
 • Ιστορία της Τέχνης ΤΕΛ, ΕΠΛ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕ1

 1. – Τα εργαστηριακά μαθήματα του τομέα και του κλάδου Εφαρμοσμένων Τεχνών ΤΕΛ, ΕπΛ.
 2. – Τα μαθήματα της ομάδας (1) των πτυχιούχων Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών σπουδών ΠΕ18.

Γ2/1047/22.2.96 ΥΠΕΠΘ Τροποποίηση και συμπλήρωση των Γ2/3325/4.9.89 και Γ2/3644/9.10.90

Β’. Η αριθ. Γ2/3325/4.9.89 εγκύκλιος μας τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής: Στη σελίδα 22 του «Πίνακα αντιστοιχίας ειδικοτήτων εκπαιδευτικών και διδασκομένων μαθημάτων» της Γ2/3325/4.9.89 εγκυκλίου του ΥΠΕΠΘ, ο τίτλος «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕ1″ αντικαθίσταται με τον τίτλο ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (Γ ραφ. τεχνών, Διακοσμ. εσωτ. χώρων, Ψηφιδογράφοι και υαλογράφοι, Συντηρ. έργων τέχνης και αρχαιολογικών ευρημάτων)» και διευκρινίζουμε ότι στους εκπαιδευτικούς αυτούς θα ανατίθενται τα αντίστοιχα με την επιμέρους ειδικότητα τους μαθήματα, τα οποία αναφέρονται στον πίνακα της ίδιας σελίδας.

 1. Το μάθημα «Φορολογική Πρακτική» της Γ τάξης του τμήματος Υπαλλήλων Λογιστηρίου διδάσκεται σε 1η ανάθεση και από τους Οικονομολόγους του κλάδου ΠΕ9.
 2. Τα μαθήματα της Ομάδας (1) των Τουριστικών Επιχειρήσεων ΠΕ18, όπως προστίθενται με την §Α’ της παρούσης εγκυκλίου, διδάσκονται σε 2η ανάθεση αϊτό τους Οικονομολόγους ΠΕ9 εκτός από το μάθημα Μηχανοργάνωση – Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, το οποίο διδάσκεται σε 1η ανάθεση.
 3. Το μάθημα «Στοιχεία εργατικής και Ξενοδοχειακής Νομοθεσίας» του τμήματος Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων των ΤΕΛ διδάσκεται σε 1 η ανάθεση και από τους Νομικούς – Πολιτικούς ΠΕ13.
 4. Τα μαθήματα του τμήματος «Βοηθών Φυσικοθεραπείας» του Τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών των ΤΕΛ διδάσκονται σε 1 η ανάθεση από τους πτυχιούχους Φυσικοθεραπείας ΠΕ18 εκτός από τα: Στοιχεία Παθοφυσιολογίας, Ανατομία – Φυσιολογία, Ψυχολογία ασθενούς, το θεωρητικό μέρος των μαθημάτων «Βασικές αρχές θεραπευτικών ασκήσεων και Βασικές αρχές θεραπευτικών μεθόδων» που διδάσκονται σε 1η ανάθεση από Ιατρούς ΠΕ14.
 5. Τα μαθήματα ειδικότητας του τμήματος «Βοηθών Φαρμακείων» του Τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών των ΤΕΛ διδάσκονται σε 1 η ανάθεση από τους Φαρμακοποιούς ΠΕ14 εκτός από τα: Νοσολογία, Κλινικές Εξετάσεις, Διατροφή και Θρεπτικά Συοτατικά. Επίσης σε 2η ανάθεση διδάσκονται και τα μαθήματα Ανατομία – Φυσιολογία και Πρώτες Βοήθειες των ΤΕΛ.
 6. Το μάθημα «Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Επιχείρηση» ΤΕΛ και ΕΠΛ διδάσκεται σε 1η ανάθεση και από εκπαιδευτικούς Υπαλλήλων Λογιστηρίου ΠΕ18 με ειδική επιμόρφωση στο αντικείμενο.
 7. Τα μαθήματα: «Οργάνωση και Λειτουργίες Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Στοιχεία Τουρισμού – Τουριστικής Οικονομίας, Μηχανοργάνωση – Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» του τμήματος Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων διδάσκονται σε 2η ανάθεση και από εκπαιδευτικούς Στελεχών Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΕ18.
 8. Τα μαθήματα: «Αποστείρωση και σκεύη εργαστηρίου, Είδη εργαστηριακών εξετάσεων – Τήρηση αρχείου και Κλινικές Εξετάσεις» των ΤΕΛ διδάσκονται σε 1η ανάθεση και από τους εκπαιδευτικούς πτυχιούχους Ιατρικών Εργαστηρίων ΠΕ18.
 9. Το μάθημα «Στοιχεία Ανάπτυξης και Παθολογίας του ανθρώπινου οργανισμού» της Γ τάξης των τμημάτων του Τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών και του κλάδου 7 Κοινωνικής Πρόνοιας των ΕΠΛ διδάσκεται σε 1 η ανάθεση από Ιατρούς ΠΕ14 και πτυχιούχους Νοσηλευτικής ΠΕ14. Σε 2η ανάθεση διδάσκεται – κατά σειρά προτεραιότητας – από Νοσηλευτικής ΠΕ18, Μαιευτικής ΠΕ18, Οδοντίατρους ΠΕ14, Φαρμακοποιούς ΠΕ14, Φυσικοθεραπείας ΠΕ18, Βρεφονηπιοκομίας ΠΕ18, Ιατρικών Εργαστηρίων ΠΕ18 και Δημόσιας Υγιεινής ΠΕ18.

1 1. Τα μαθήματα της ειδικότητας «Κομμωτικής» των ΤΕΣ διδάσκονται από τους εκπαιδευτικούς των παρακάτω ειδικοτήτων με την επόμενη, κατά σειρά προτεραιότητας, αντιστοιχία:

 • Στοιχεία Βιολογίας και δερματολογίας: από Ιατρούς ΠΕ14, πτυχιούχους Νοσηλευτικής ΠΕ14, πτυχιούχους Αισθητικής ΠΕ18, Βιολόγους ΠΕ4.

o      Υγιεινή και Ασφάλεια: από Ιατρούς ΠΕ14, πτυχιούχους Νοσηλευτικής ΠΕ14, πτυχιούχους Δημόσιας

Υγιεινής ΠΕ18.

o      Τεχνολογία υλικών Κομμωτικής: από πτυχιούχους Αισθητικής ΠΕ18, Χημικούς ΠΕ4.

o      Μηχανήματα κομμωτηρίου: από Ηλεκτρολόγους ΠΕ12 – ΠΕ17.

o      Στοιχεία Οικονομίας – Οργάνωση Κομμωτηρίου: από οικονομολόγους ΠΕ9, Στελεχών Διοίκησης

επιχειρήσεων ΠΕ18.

o      Ελεύθερο Σχέδιο: από Κολών Τεχνών ΠΕ8, Αρχιτέκτονες ΠΕ12.

-Υγιεινή κόμης και τριχωτού δέρματος κεφαλής: από πτυχιούχους Αισθητικής ΠΕ18, Ιατρούς ΠΕ14, Νοσηλευτικής ΠΕ14. o                Επαγγελματική συμπεριφορά: από Κοινωνιολόγους ΠΕ10, Νομικούς – Πολιτικούς ΠΕ13.

o      Προληπτική Διατροφή – Ειδική Διατροφή Δέρματος και μαλλιών: από πτυχιούχους Διατροφής ΠΕ18,

Ιατρούς ΠΕ14, Νοσηλευτικής ΠΕΗ.

 1. Τα μαθήματα της ειδικότητας «Επιπλοποιών» των ΤΕΣ διδάσκονται από τους εκπαιδευτικούς των παρακάτω ειδικοτήτων με την επόμενη, κατά σειρά προτεραιότητας, αντιστοιχία: o Τεχνικό Σχέδιο Επιπλοποιού: από Αρχιτέκτονες ΠΕ12, Πολιτικούς Μηχανικούς ΠΕ12-17.

o      Ελεύθερο Σχέδιο: Από Καλών Τεχνών ΠΕ8, Αρχιτέκτονες ΠΕ12.

o      Τεχνολογία Ξύλου και Γνώσεις υλικών: από πτυχιούχους Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΕ14,

Τεχνολόγους Δασοπονίας ΠΕ18. o         Ρυθμολογία επίπλου: από Καλών Τεχνών ΠΕ8, Αρχιτέκτονες ΠΕ12.

o      Εργαστήριο Ξύλινων κατασκευών: από κλάδο ΔΕ1 αντίστοιχης ειδικότητας σε 2η ανάθεση.

o      Ξυλογλυπτική: από Καλών Τεχνών ΠΕ8.

o      Μετρήσεις – Υπολ. Ξύλινων κατασκευών: από πτυχιούχους Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΕ14,

Τεχνολόγους Δασοπονίας ΠΕ18, Πολιτικούς Μηχανικούς ΠΕ12-17. o          Χρωματολογία – Επεξεργασία επιφανειών: από Καλών Τεχνών ΠΕ8.

o      Ασφάλεια εργαζομένου: από Μηχανολόγους ΠΕ12-17, πτυχιούχους Δασολογίας και Φυσικού

Περιβάλλοντος ΠΕ14, Τεχνολόγους Δασοπονίας ΠΕ18, Πολιτικούς Μηχανικούς ΠΕ12-17. o           Στοιχεία Οικονομίας – Οργάνωση Εργασίας: από Οικονομολόγους ΠΕ9.

o      Επιπλοποιία: από κλάδο ΔΕ1 αντίστοιχης ειδικότητας σε 2η ανάθεση.

Γ. Το εδάφιο γ’ της §11 «ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» της Γ2/3644/9.10.90 εγκυκλίου μας αντικαθίσταται ως εξής:

 1. Το μάθημα «Μουσική» της Γ τάξης του τμήματος Β. Βρεφοκόμων – Παιδοκόμων διδάσκεται σε 1η ανάθεση από Μουσικούς ΠΕ16 και σε 2η ανάθεση από πτυχιούχους Βρεφονηπιοκομίας ΠΕ18.
 2. Το μάθημα «Παιδική Λογοτεχνία» της Γ τάξης του τμήματος Β. Βρφοκόμων – Παιδοκόμων διδάσκεται σε 1η ανάθεση από Φιλόλογους και σε 2η ανάθεση από πτυχιούχους Βρεφονηπιοκομίας ΠΕ18.
 3. Το μάθημα «Τεχνικά» της Γ τάξης του τμήματος Β. Βρεφοκόμων – Παιδοκόμων διδάσκεται σε 1η ανάθεση από πτυχιούχους Βρεφονηπιοκομίας ΠΕ18 και σε 2η ανάθεση από πτυχιούχους Καλών Τεχνών ΠΕ8, Γ ραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών ΠΕ18.
 4. Τα μαθήματα «Βρεφοκομία Ι και Βρεφοκομία II, Μουσικοκινητική Αγωγή, Νηπιαγωγική» διδάσκονται σε 1η ανάθεση από πτυχιούχους Βρεφονηπιοκομίας ΠΕ18. Τα μαθήματα «Βρεφοκομία Ι και Βρεφοκομία II» διδάσκονται σε 2η ανάθεση από Μαιευτικής ΠΕ18.
 5. Τα μαθήματα «Γενική ψυχολογία και Εξελικτική Ψυχολογία» διδάσκονται σε 1η ανάθεση από Φιλόλογους ΠΕ2 και σε 2η ανάθεση από πτυχιούχους Βρεφονηπιοκομίας ΠΕ18.
 6. Το μάθημα «Στοιχεία Ανατομίας Ι» διδάσκεται σε 1η ανάθεση από Ιατρούς ΠΕ14, Νοσηλευτικής ΠΕ14 και σε 2η ανάθεση από Νοσηλευτικής ΠΕ18, Ιατρικών Εργαστηρίων ΠΕ18 και πτυχιού χους Βρεφονηπιοκομίας ΠΕ18.
 7. Το μάθημα «Πρώτες Βοήθειες» διδάσκεται σε 1η ανάθεση από Ιατρούς ΠΕ14, Νοσηλευτικής ΠΕ14 και σε 2η ανάθεση από πτυχιούχους Βρεφονηπιοκομίας ΠΕ18, Μαιευτικής ΠΕ18, Νοσηλευτικής ΠΕ18 και Φαρμακοποιούς ΠΕ14.
 8. Το μάθημα «Υγιεινή» διδάσκεται σε 1η ανάθεση από Ιατρούς ΠΕ14, Νοσηλευτικής ΠΕ14, Δημόσιας Υγιεινής ΠΕ18 και σε 2η ανάθεση από πτυχιούχους Βρεφονηπιοκομίας ΠΕ18 και Νοσηλευτικής ΠΕ18.

Το μάθημα «Στοιχεία Παιδιατρικής» διδάσκεται σε 1 η ανάθεση από Ιατρούς ΠΕΗ, Νοσηλευτικής ΠΕ14 και σε 2η ανάθεση από πτυχιούχους Βρεφονηπιοκομίας ΠΕ18, Μαιευτικής ΠΕ18 και Νοσηλευτικής ΠΕ18.

 1. Τα μαθήματα «Πρακτική άσκηση σε παιδικούς σταθμούς Ι και Ν» διδάσκονται σε 1 η ανάθεση από πτυχιούχους Βρεφονηπιοκομίας ΠΕ18 και σε 2η ανάθεση από Β. Βρεφοκόμους – Παιδοκόμους ΤΕ1.

ΜΗΧΑΝΟΛΟ^ – ΜΗΧΑ^^ ΕΜΠΟΡΊΟΥ ΝΑΥΉΚΟΥ ΨΥ^^ ΑΥΤΟ^ΝΗΤΟΥ ΤΕ1 Κ^ ΜΗΧΑ^^ Ε.Ν. ΠΕ18

 1. – Μηχανολογικά εργαστήρια ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΣ
 • Μηχανουργικές κατασκευές Ηλεκτρολόγων ΤΕΣ.
 1. – Σχέδιο μηχανολογικού τομέα ΤΕΛ και μηχανολογικών ειδικοτήτων ΤΕΣ.
 • Μηχανουργική τεχνολογία – Εργαστήριο τΕλ, ΕπΛ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΤΕ1

 1. – Ηλεκτρολογικά εργαστήρια ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΣ
 2. – Σχέδιο ηλεκτρολογικού τομέα ΤΕΛ και ηλεκτρολογικών ειδικοτήτων ΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕ1

1.- Ηλεκτρονικά εργαστήρια ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ ΤΕ1

1.- Εργαστήρια του τομέα και του Κλάδου Πληροφορικής των ΤΕΛ, ΕΠΛ (για τμήματα με αριθμό μαθητών μεγαλύτερον από 10)

ΔΟΜΙΚΟΙ ΤΕ1

 1. – Εργαστήρια Δομικών ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΣ
 2. – Σχέδιο δομικού τομέα ΤΕΛ και δομικών ειδικοτήτων ΤΕΣ
 • Σχέδιο Α’ τάξης ΤΕΛ
 • Σχέδιο Α’ τάξης μηχανολογικών και δομικών ειδικοτήτων ΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΤΕ1
 1. – Σχέδιο Α’ τάξης ΤΕΛ και 4ου κύκλου ΕΠΛ – Σχέδιο Α’ τάξης Μηχανολογικών και Δομικών ειδικοτήτων ΤΕΣ
 2. – Σχέδια όλων των τομέων ΤΕΛ και όλων των ειδικοτήτων ΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ) ΤΕ1
 3. – Τα μαθήματα της ομάδας (1) των Στελεχών Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΕ18, εκτός από τα :
 • Διοίκηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων ΕΠΛ
 • Εισαγωγή στη Διοικητική και Οργανωτική των επιχειρήσεων – Οργανικών ΤΕΛ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΕΣ) ΤΕ1

 1. – Τα μαθήματα της ομάδας (1) των Στελεχών Λογιστηρίου ΠΕ18, εκτός από τα χρηματοοικονομικά ΕΠΛ (κλ. 2) και την οργάνωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων ΕΠΛ (Τ.Ε. κλ.13)

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΤΕ1

 1. – Τα εργαστήρια του Χημικού-Μεταλλουργικού τομέα ΤΕΛ και των Μεταλλευτικών ειδικοτήτων ΤΕΣ
 2. – Ποιοτική ανάλυση ΤΕΛ
 • Εργαστήριο Χημείας ΕΠΛ (κλάδου 16)

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΕΣ Ε.Ν.

1.- Τα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα αντίστοιχης ειδικότητας των

ΤΕΛ Ναυτικής κατεύθυνσης

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΠΕ12, ΠΕ17

 1. – Αεροσκάφος ΤΕΣ
 • Κινητήρες αεροσκαφών ΤΕΣ -Εργαστήριο αεροσκαφών ΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΕ1

 1. – Εργαστήρια αντίστοιχης ειδικότητας ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 2. – Τα μαθήματα του τομέα και του κλάδου Πληροφορικής ΤΕΛ, ΕΠΛ (κλάδου Τ.Ε. κλάδου 4) και των ΓΥΜΝ εκτός από την Τεχνολογία Η/Υ και τα Μαθηματικά για την Πληροφορική.
 • Τα μαθήματα ειδικότητας πληροφορικής των Υπαλλήλων Η/Υ και διατρητικών μηχανών ΤεΣ.
 • Εισαγωγή στους Η/Υ ΓΕΛ
 • Πληροφορική – Η/Υ ΕΠΛ
 1. – Τεχνολογία Η/Υ ΤΕΛ, ΕΠΛ
 • Μαθηματικά για την Πληροφορική ΕΠΛ
 • Μαθήματα 1ης ανάθεσης (για κάλυψη υποχρεωτικού ωραρίου)
 • Μαθήματα 2ης ανάθεσης (για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου ή κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών).

Γ2/125/10.1.92 ΥΠΕΠΘ Τροποποίηση και συμπλήρωση της Γ2/3325/4.9.89 Εγκ. του ΥΠΕΠΘ

Έχοντας υπόψη την ανάγκη ρυθμίσεως λειτουργικών προβλημάτων, που παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή της ανωτέρω εγκυκλίου, τροποποιούμε και συμπληρώνουμε αυτήν ως εξής:

(Οι παράγραφοι 1,2,3 δεν ισχύουν με την υπ’ αρ. 6560/4.11.92 απόφαση του ΥΠΕΠΘ)

 • Οι μηχανικοί του εμπορικού ναυτικού του κλάδου ΠΕ 18 διδάσκουν τα μαθήματα πρώτης (1ης) και δεύτερης (2ης) ανάθεσης των μηχανολόγων των κλάδων ΠΕ12 και ΠΕ17.

Επίσης οι μηχανικοί του εμπορικού ναυτικού και οι μηχανικοί αεροσκαφών του κλάδου ΤΕ1 διδάσκουν τα μαθήματα πρώτης (1ης) και δεύτερης (2ης) ανάθεσης των μηχανολόγων του αντίστοιχου κλάδου.

 • Οι ναυπηγοί μηχανικοί των κλάδων ΠΕ 12, ΠΕ 17 ΚΑΙ ΤΕ 1 διδάσκουν τα μαθήματα πρώτης (1ης) και δεύτερης (2ης) ανάθεσης των μηχανολόγων των αντίστοιχων κλάδων .

Η εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων θα ισχύσει από το σχ. Έτος 1992-93

Γ2/49265/15.5.02 ΥΠΕΠΘ Τροποποίηση και συμπλήρωση της Γ2/5402/14-10-94 εγκυκλίου του ΥΠΕΠΘ

Η παράγραφος 2 της εγκυκλίου Γ2/5402/14-10-94 τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:

 1. Η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων που διεξάγεται στα εργαστήρια κατεύθυνσης, όπως αυτά προβλέπονται στη Γ2/6098/13-11-01 του Μηχανολογικού, Ηλεκτρονικού, Ηλεκτρολογικού Τομέα, του Τομές Χημικών Εργαστηριακών Εφαρμογών, της ειδικότητας Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού του Τομέα Ναυτικού Ναυτιλιακού, καθώς και της ειδικότητας Επιπλοποιίας του Τομέα Εφαρμοσμένων τεχνών, σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και δώδεκα (12) γίνεται από ένα (1) εκπαιδευτικό, σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και εικοσιτέσσερις (24) γίνεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς και σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από εικοσιπέντε (25) και άνω από τρείς (3)

εκπαιδευτικούς. Η διδασκαλία των υπόλοιπων εργαστηριακών μαθημάτων των προαναφερόμενων Τομέων και ειδικοτήτων καθώς και η διδασκαλία όλων των εργαστηριακών μαθημάτων των άλλων τομέων και ειδικοτήτων, σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και δεκαπέντε (15) γίνεται από ένα (1) εκπαιδευτικό και σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από δεκαέξι (16) και άνω από δύο (2) εκπαιδευτικούς.

Και για τις δύο περιπτώσεις (σχέδιο και εργαστηριακά μαθήματα) για τον υπολογισμό του αριθμού των μαθητών θα λαμβάνονται υπόψη οι παρακολουθούντες και όχι οι εγγεγραμμένοι.

Στο σχέδιο, η εκλογή του 2ου εκπαιδευτικού γίνεται σύμφωνα με την οδηγία 12γ της Γ2/3325/4-9-89 κατά προτίμηση από τον κλάδο ΤΕΙ, εφόσον υπηρετεί μόνιμος εκπαιδευτικός του κλάδου ΤΕΙ και ο 1ος εκπαιδευτικός είναι κλάδου με ανώτερο πτυχίο.

Στο εργαστήριο, για την υποβοήθηση, την προετοιμασία και διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων, θα διατίθεται επί πλέον ένας εκπαιδευτικός του κλάδου ΔΕ1 αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας όταν η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων διεξάγεται από έναν (1) ή και δύο (2) εκπαιδευτικούς μόνο για την κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου μόνιμων εκπαιδευτικών του κλάδου ΔΕ1 και όχι για την πρόσληψη αναπληρωτών ή ωρομισθίων.

Η εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων θα ισχύσει από το σχολικό έτος 2002-2003.

Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται και ισχύουν οι προηγούμενες ρυθμίσεις σε όσα σχολεία υπάρχουν υπεραριθμίες και για όσο διάστημα υπάρχουν (ο υπολογισμός των κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό για μεταθέσεις, διορισμούς κλπ και σε αυτή την περίπτωση υπολογίζονται με το νέο καθεστώς).

Φ.2/458/Δ5/11956/21.11.94 ΥΠ.Ε.Π.Θ..

Εκπαιδευτικοί μαθήματος Εργ. Κομμωτικής στις ΤΕΣ

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος «Εργαστήριο κομμωτικής» στην Α’ και Β’ τάξη των αναγνωρισμένων ιδιωτικών επαγγελματικών σχολών κομμώσεων και βαφής μαλλιών, σας δίνουμε τις παρακάτω οδηγίες για την αντιμετώπιση του θέματος αυτού.

Το μάθημα «Εργαστήριο κομμωτικής» στην Α’ και Β’ τάξη των ΤΕΣ Κομμώσεων και βαφής μαλλιών διδάσκεται με σειρά προτεραιότητας από:

α) Πτυχιούχους ΤΕΣ Κομμωτικής με τριετή επαγγελματική πείρα από τη λήψη του πτυχίου [ν. 1566/85 – άρθρο 14 §8 (κ)]. β) Πτυχιούχους ΤΕΣ κομμωτικής με λιγότερη των τριών ετών επαγγελματική πείρα ή χωρίς πείρα.

γ) Κομμωτές χωρίς αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών αλλά με 7 τουλάχιστον χρόνια επαγγελματική πείρα στην ειδικότητα, κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος κομμωτή από το Υπουργείο Υγείας – αρμόδια Υπηρεσία η Δ/νση υγιεινής της νομαρχίας -, σύμφωνα με το άρθρο 3 §3β και 4 του Π.Δ. 148/1994 (ΦεΚ 99/Α/94).

Διορισμός εκπαιδευτικών στις περιπτώσεις β και γ γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου του γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μόνο όταν αποδεδειγμένα δεν προσφέρεται ή δεν εξευρίσκεται εκπαιδευτικός πτυχιούχος ΤΕΣ κομμωτικής, με τριετή επαγγελματική πείρα.

Γ2/5219/18.12.91 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Εκπαιδευτικά καθήκοντα του κλάδου ΔΕ1

Απαντώντας στην αίτηση σας που αναφέρεται στα καθήκοντα των εκπ/κών του κλάδου ΔΕ1, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την §1 του άρθρου 14 του Ν. 1566 το εκπαιδευτικό προσωπικό κατατάσσεται σε τρεις κατηγορίες που εξειδικεύονται στην §4 ως εξής:

α’ κατηγορία: Καθηγητές των κλάδων ΠΕ1 μέχρι ΠΕ18,

β’ κατηγορία: Υπεύθυνοι εργαστηρίων και εκπαιδευτικοί εργαστηρίων του κλάδου ΤΕ1 και γ’ κατηγορία: Αρχιτεχνίτες και Τεχνίτες του κλάδου ΔΕ1.

Επίσης σύμφωνα με την §5 του άρθρου 10του Ν. 1566 εκδόθηκε η απόφαση Γ2/4321/26-10-88 με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες λειτουργίας των Σ.Ε.Κ. και των Σχολικών εργαστηρίων.

Το άρθρο 6 της εν λόγω απόφασης εξειδικεύει τα καθήκοντα Αρχιτεχνίτων ή Τεχνιτών του κλάδου ΔΕ1 από την οποία προκύπτει ότι:

α) Υποβοηθούν το εκπ/κό προσωπικό του Σ.Ε.Κ. ή Σ.Ε. στην προετοιμασία και διεξαγωγή των ασκήσεων, β) Συντηρούν και επισκευάζουν τον εργαστηριακό εξοπλισμό και γ) Φροντίζουν για την αποθήκευση και φύλαξη του εξοπλισμού.

Τέλος σύμφωνα με την εγκύκλιο Γ2/3325/4-9-89 στους εκπ/κούς του κλάδου ΔΕ1 ανατίθενται σε 2η ανάθεση εργαστήρια αντίστοιχης ειδικότητας Τ.Ε.Λ., Ε.Π.Λ., Τ.Ε.Σ.

Επομένως, σύμφωνα με τα ανωτέρω και την προηγηθείσα εγκύκλιο μας Γ2/4844/27-11-90 προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί του κλάδου δΕ1 συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία ως βοηθοί των ργαστηριακών εκπ/κών χωρίς δικαίωμα βαθμολογίας και με παράλληλα καθήκοντα τα ανωτέρω αναφερόμενα (του άρθρου 6 της Γ2/4321/26-10-88).

Γ2/49265/15.5.02 ΥΠΕΠΘ Τροποποίηση και συμπλήρωση της Γ2/5402/14-10-94 εγκυκλίου του ΥΠΕΠΘ

Η παράγραφος 2 της εγκυκλίου Γ2/5402/14-10-94 τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:

 1. Η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων που διεξάγεται στα εργαστήρια κατεύθυνσης, όπως αυτά προβλέπονται στη Γ2/6098/13-11-01 του Μηχανολογικού, Ηλεκτρονικού, Ηλεκτρολογικού Τομέα, του Τομές Χημικών Εργαστηριακών Εφαρμογών, της ειδικότητας Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού του Τομέα Ναυτικού Ναυτιλιακού, καθώς και της ειδικότητας Επιπλοποιίας του Τομέα Εφαρμοσμένων τεχνών, σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και δώδεκα (12) γίνεται από ένα (1) εκπαιδευτικό, σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και εικοσιτέσσερις (24) γίνεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς και σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από εικοσιπέντε (25) και άνω από τρείς (3) εκπαιδευτικούς. Η διδασκαλία των υπόλοιπων εργαστηριακών μαθημάτων των προαναφερόμενων Τομέων και ειδικοτήτων καθώς και η διδασκαλία όλων των εργαστηριακών μαθημάτων των άλλων τομέων και ειδικοτήτων, σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και δεκαπέντε (15) γίνεται από ένα (1) εκπαιδευτικό και σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από δεκαέξι (16) και άνω από δύο (2) εκπαιδευτικούς.

Και για τις δύο περιπτώσεις (σχέδιο και εργαστηριακά μαθήματα) για τον υπολογισμό του αριθμού των μαθητών θα λαμβάνονται υπόψη οι παρακολουθούντες και όχι οι εγγεγραμμένοι.

Στο σχέδιο, η εκλογή του 2ου εκπαιδευτικού γίνεται σύμφωνα με την οδηγία 12γ της Γ2/3325/4-9-89 κατά προτίμηση από τον κλάδο ΤΕΙ, εφόσον υπηρετεί μόνιμος εκπαιδευτικός του κλάδου ΤΕΙ και ο 1ος εκπαιδευτικός είναι κλάδου με ανώτερο πτυχίο.

Στο εργαστήριο, για την υποβοήθηση, την προετοιμασία και διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων, θα διατίθεται επί πλέον ένας εκπαιδευτικός του κλάδου ΔΕ1 αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας όταν η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων διεξάγεται από έναν (1) ή και δύο (2) εκπαιδευτικούς μόνο για την κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου μόνιμων εκπαιδευτικών του κλάδου ΔΕ1 και όχι για την πρόσληψη αναπληρωτών ή ωρομισθίων.

Η εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων θα ισχύσει από το σχολικό έτος 2002-2003.

 

(15) Αναθέσεις

Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται και ισχύουν οι προηγούμενες ρυθμίσεις σε όσα σχολεία υπάρχουν υπεραριθμίες και για όσο διάστημα υπάρχουν (ο υπολογισμός των κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό για μεταθέσεις, διορισμούς κλπ και σε αυτή την περίπτωση υπολογίζονται με το νέο καθεστώς).

 

Μαρούσι, 17 Σεπτεμβρίου 2008. Αριθ. Πρωτ. 119052/Γ2

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς Δ.Ε.».

Με την υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17-09-2008 Υ.Α. (ΦΕΚ Β) καθορίζονται οι αναθέσεις μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού Λυκείου, του Επαγγελματικού Λυκείου και των Επαγγελματικών Σχολών στους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε Α’ και Β’ ανάθεση.

 1. Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για την καλύτερη και ορθότερη εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης.
 2. Η σύνταξη των πινάκων αντιστοιχίας διδασκόμενων μαθημάτων και κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έγινε με κύριο στόχο την άριστη λειτουργία της εκπαιδευτικής πράξης, τη βελτίωση της ποιότητας του διδακτικού τους έργου κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, την ορθή διαχείριση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού προσωπικού σε επίπεδο ΠΥΣΔΕ και την αξιοποίησή του κατά κλάδο και ειδικότητα στο μέγιστο βαθμό.
 3. Τα κενά για το διορισμό και τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών υπολογίζονται από τα μαθήματα πρώτης (Α) ανάθεσης, σύμφωνα με την εγκύκλιο για τον υπολογισμό των κενών και πλεονασμάτων του εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που εκδίδεται για το σκοπό αυτό κάθε φορά .
 4. Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) είναι αρμόδιο, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Π.Δ. 1/2003 και την υπ’ αριθμ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/08-10-2002 Υ.Α. (ΦΕΚ 1340 Β), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, για την εύρυθμη λειτουργία των Σχολείων και αποφασίζει, μετά από εισήγηση του προέδρου του, για τις αποσπάσεις και τις διαθέσεις των εκπαιδευτικών, προκειμένου να καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες.
 5. Είναι σκόπιμο να μην προσλαμβάνεται αναπληρωτής ή ωρομίσθιος εκπαιδευτικός, όταν υπάρχουν στο σχολείο ή σε σχολεία του ίδιου ΠΥΣΔΕ μόνιμοι εκπαιδευτικοί που μπορούν να καλύψουν τις λειτουργικές διδακτικές ανάγκες σε μαθήματα πρώτης (Α) και δεύτερης (Β’) ανάθεσης, εφόσον οι γεωγραφικές συνθήκες το επιτρέπουν.
 6. Σε καμία περίπτωση δεν δίνεται υπερωρία, αν υπάρχει εκπαιδευτικός με ελλιπές ωράριο, ο οποίος μπορεί να διδάξει το μάθημα.
 7. Όταν στην αρμοδιότητα του ΠΥΣΔΕ υπηρετούν μόνιμοι εκπαιδευτικοί που έχουν επιπλέον του τυπικού προσόντος διορισμού και

άλλο πτυχίο διορισμού ή μετάταξης και δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, μπορούν να διδάξουν, εφόσον το επιθυμούν, για συμπλήρωση ωραρίου, μαθήματα της ειδικότητας του δεύτερου πτυχίου, σε Α’ και Β’ ανάθεση, με την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί η κατανομή των μαθημάτων Α’ ανάθεσης στους άλλους συνυπηρετούντες εκπαιδευτικούς.

 1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν έχουν εξεταστεί όλες οι περιπτώσεις της Β’ ανάθεσης μαθημάτων και αφού παραμένουν αδιάθετες

μέχρι 6 ώρες μαθήματος, μπορούν να διατεθούν για συμπλήρωση ωραρίου σε εκπαιδευτικό που κατέχει δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, εφόσον υπάρχει η συνάφεια προς το διδακτικό αντικείμενο.

 1. Οι εκπαιδευτικοί, απόφοιτοι διαφορετικών πανεπιστημιακών τμημάτων ή τμημάτων ΤΕΙ που εντάσσονται στον ίδιο κλάδο ή ειδικότητα, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής πράξης και η ποιότητα του διδακτικού τους έργου, προτείνεται, εφόσον υπάρχει η σύμφωνη γνώμη τους, να αναλαμβάνουν μαθήματα σχετικά με την ιδιαίτερη εξειδίκευση που απέκτησαν ως πτυχιούχοι διαφορετικών τμημάτων.
 2. Κατά την ανάθεση των μαθημάτων καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε οι εκπαιδευτικοί να συμπληρώνουν ωράριο στο σχολείο τους ή στην ίδια ομάδα σχολείων με μαθήματα πρώτης (Α’) και δεύτερης (Β’) ανάθεσης. Η μετακίνηση του εκπαιδευτικού σε άλλο σχολείο γίνεται μόνο σε περίπτωση αδυναμίας συμπλήρωσης του υποχρεωτικού του ωραρίου.
 3. Θα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο στο κανονικό ημερήσιο πρόγραμμα σε σχολείο της ίδιας ή όμορης ομάδας σχολείων του ίδιου Δήμου. Όταν αυτό είναι αντικειμενικά αδύνατο, μπορούν να συμπληρώνουν το ωράριό τους υπηρετώντας διάφορους υποστηρικτικούς θεσμούς (Ενισχυτική διδασκαλία, τάξεις υποδοχής, φροντιστηριακά τμήματα κ.λ.π.). Ειδάλλως, κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, ανατίθενται οι ώρες αυτών σε ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς.
 4. Σε περίπτωση που τουλάχιστον δύο (2) εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας δεν συμπληρώνουν το ωράριό τους στο ίδιο σχολείο και οι ώρες που υπολείπονται για συμπλήρωση του ωραρίου τους είναι ως άθροισμα μέχρι τρεις (3) και εφόσον δεν υπάρχει σχολείο της ίδιας ή όμορης ομάδας σχολείων για να συμπληρώσει το ωράριό του ο τελευταίος τοποθετηθείς, τότε παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ.
 5. Για τη λειτουργία των ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. ισχύουν επιπλέον των ανωτέρω οδηγιών και τα εξής, σχετικά με τη διδασκαλία των

εργαστηριακών μαθημάτων που διεξάγονται στα εργαστήρια κατεύθυνσης των ΣΕ ή ΣΕΚ, όπως αυτά προβλέπονται από την υπ’ αριθμ. Γ2/6098/13-11-2001 Υ.Α. του ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 1588 Β): α. Η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και δώδεκα (12) διεξάγεται από έναν (1) εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ, ενώ σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από δεκατρείς (13) και άνω διεξάγεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς, εκ των οποίων ο πρώτος θα είναι κλάδου ΠΕ και ο δεύτερος κατά προτεραιότητα κλάδου ΤΕ01, με την προϋπόθεση ότι έχει την ιδιότητα του μονίμου εκπαιδευτικού και δεν παραβιάζονται οι διατάξεις των Π.Δ. 50/1996 και 100/1997. Ελλείψει αυτού, ο δεύτερος εκπαιδευτικός θα είναι κλάδου ΠΕ.

Στα δυσπρόσιτα σχολεία και σε σχολεία με γεωγραφικές – συγκοινωνιακές συνθήκες που δυσκολεύουν τη μετάβαση των εκπαιδευτικών ή σε ολιγομελή τμήματα που η λειτουργία τους έχει εγκριθεί από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων μπορεί να διεξαχθεί από δύο (2) εκπαιδευτικούς, εκ των οποίων ο πρώτος θα είναι κλάδου ΠΕ και ο δεύτερος κλάδου ΤΕ01, εφόσον έχει την ιδιότητα του μονίμου εκπαιδευτικού και είναι υπεράριθμος.

Στις παραπάνω κατηγορίες σχολείων με ολιγομελή τμήματα δύναται να διδάξει μόνον ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ ή κλάδου ΤΕ01, ελλείψει εκπαιδευτικών του ενός ή του άλλου κλάδου αντίστοιχα. β. Στα εργαστηριακά μαθήματα του τομέα της Πληροφορικής ο δεύτερος εκπαιδευτικός διατίθεται σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από δεκαεπτά (17) και άνω. γ. Η διδασκαλία των σχεδιαστικών μαθημάτων των τομέων των ΕΠΑ.Λ. και των ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και δεκαεπτά (17), διεξάγεται από έναν (1) εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ, ενώ σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από δεκαεπτά (17) και άνω διεξάγεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς, εκ των οποίων ο πρώτος θα είναι κλάδου ΠΕ και ο δεύτερος κατά προτεραιότητα κλάδου ΤΕ01, με την προϋπόθεση ότι έχει την ιδιότητα του μονίμου εκπαιδευτικού και δεν παραβιάζονται οι διατάξεις των Π.Δ. 50/1996 και 100/1997. Ελλείψει αυτού, ο δεύτερος εκπαιδευτικός θα είναι κλάδου ΠΕ.

Η διδασκαλία όμως των σχεδιαστικών μαθημάτων του Γενικού Λυκείου και της Α’ τάξης του ΕΠΑ.Λ. διεξάγεται από έναν (1) εκπαιδευτικό, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μαθητών του τμήματος.

 1. Ο εκπαιδευτικός που επιστρέφει από μακροχρόνια άδεια επανέρχεται στην οργανική του θέση.

Κάθε προηγούμενη σχετική εγκύκλιος παύει να ισχύει.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Α. Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ